Noul Torkel 900 de la Megger

Instalațiile de baterii reîncărcabile din centralele electrice și stațiile electrice constituie adesea ultima resursă, oferind energie electrică în cazuri de urgență, atunci când toate celelalte surse sunt indisponibile. Cu toate acestea, este esențial să se monitorizeze starea bateriilor pentru a se asigura că sunt gata să-și îndeplinească acest rol vital atunci când este nevoie ca ele să intre în funcțiune. Testul de descărcare este acceptat pe scară largă drept cea mai bună modalitate de a face acest lucru.

Atunci când alte surse de alimentare cu energie electrică au eșuat, instalațiile de rezervă cu baterii reîncărcabile asigură alimentarea elementelor cheie ale sistemelor de generare, transmitere și distribuție a energiei electrice, cum ar fi întreruptoarele și releele de protecție, computerele, panourile de comandă și echipa mentele de telecomunicații. Acumulatorii pot furniza energia instantaneu, fie direct în curent continuu, fie printr-un invertor în curent alternativ,
asigurându-se astfel că sistemele critice continuă să funcționeze până când generatoarele de urgență sunt gata să preia sursa de alimentare cu energie electrică sau după ce se restabi lește alimentarea cu energie electrică principală.
Deoarece bateriile reîncărcabile joacă un rol atât de important, este esențial ca sistemele de acumulatori să fie planificate, instalate și monitorizate în conformitate cu standardele relevante, precum standardul european EN 50272-2, care corespunde standardului german VDE0510 sau IEEE450 și IEEE1188 (pentru baterii VLA, și respectiv VRLA). Capacitatea bateriei trebuie calculată pornind de la numărul de utilizatori care trebuie alimentați și de la cantitatea de energie electrică necesară fiecărui utilizator. Operatorii stațiilor de distribuție trebuie, de asemenea, să furnizeze dovezi că sistemele de alimentare de urgență pot sprijini funcțiile esențiale în caz de urgență.

Noul TORKEL 900 de la Megger oferă o serie de avantaje față de predecesorul său, TORKEL 800. Dar, ca și acela și acesta poate fi folosit complet  independent. Toate rezultatele testului sunt stocate pe dispozitiv și pot fi utilizate pentru comparații cu testele ulterioare sau cu date de la o instalație de baterii structurată similar. Acest lucru face foarte ușor să observăm anomalii sau tendințe nefavorabile. Toate rezultatele cheie sunt salvate în timp real și sunt prezentate ca și curbe de descărcare.

Un acumulator poate fi testat în mai multe moduri. De exemplu, tensiunile celulelor pot fi măsurate folosind un voltmetru sau poate fi măsurată impedanța internă a fiecărei celule. De asemenea, este posibil să se măsoare greutatea specifică și temperatura electrolitului. Dar nici una dintre aceste măsurători nu poate fi utilizata pentru a trage concluzii de încredere cu privire la capacitatea instalației în ansamblu, motiv pentru care testul de descărcare – cunoscut și sub numele de testul de capacitate – este atât de important.

TORKEL 900 cuprinde ultimele noutăți în tehologia testelor de descărcare. În esență, nu este altceva decât un rezistor de sarcină; dar este unul inteligent și controlat electronic, care poate de exemplu, să asigure curentul de descărcare să rămână constant pe parcursul unui test de capacitate. Alternativ, instrumentul poate fi configurat pentru furnizarea unei puteri constante pe întreaga durată a testului sau pentru o rezistență de sarcină constantă. Dacă în orice moment devine imposibilă menținerea condițiilor specificate, automat, testul se opreste imediat.

Noul Torkel 900 de la Megger
Modele Torkel                         910              930                    950
Curent (max)                           110 A           220 A               220 A
Tensiune (max)                       300 V          300 V              500 V
Funcționalitate BVM               Nu                Da                    Da
Măsurarea încărcării               Nu                Da                    Da
Raportare completă                 Nu                Da                   Da

 

SebaKMT – Seba Dynatronic GmbH Reprezentanța în România
Str. Av. Ștefan Protopopescu nr.1, Bl.C6, Ap.25,sector 1, 011725 București
tel: +40 (0)21 2309138; fax: +40 (0)21 2039381
www.megger.com; www.sebakmt.comseba.ro@sebakmt.com; www.cabletestvan.com

Share