Noi ediții ale standardelor pentru aparatajele de joasă tensiune

Sănătatea și siguranța au reprezentat dintotdeauna factorii esențiali din spatele elaborării sau revizuirii standardelor. În cazul echipamentelor și sistemelor electrice, nerespectarea regulilor de siguranță prestabilite poate fi periculoasă (printre riscuri se regăsesc șocul electric, decesul, incendiile sau exploziile). Standardele oferă în această situație măsuri de minimizare a riscurilor și de sporire a siguranței funcționalității produselor.

Recent, ASRO a publicat două noi ediții (cu versiune în limba engleză) ale unor standarde privind aparatajele de joasă tensiune:

  • SR EN IEC 60947-1:2021 – Aparataje de joasă tensiune. Partea 1: Reguli generale și
  • SR EN IEC 60947-3:2021 – Aparataje de joasă tensiune. Partea 3. Întreruptoare, separatoare, întreruptoare-separatoare și unități combinate cu siguranțe fuzibile

care, printre numeroasele îmbunătățiri, includ testarea completă a aparatajului de joasă tensiune din perspectiva siguranței.

Seria de standarde IEC 60947 este utilizată pe scară largă la nivel mondial, în special de către producătorii aparatajelor de joasă tensiune, precum și de către distribuitorii de energie electrică. Aceasta furnizează recomandări de siguranță funcțională pentru aparatele de conectare, comandă, măsurare și reglaj utilizate în domeniul producerii, transportului și distribuției energiei electrice.

SR EN IEC 60947-1:2021 și SR EN IEC 60947-3:2021 au fost complet revizuite pentru a reflecta progresele înregistrate în domeniul electric și se adresează producătorilor de echipamente electrice, laboratoarelor de încercări ale instalațiilor și aparatajelor electrice, transportatorilor și distribuitorilor de energie electrică și inginerilor proiectanți de instalații electrice.

SR EN IEC 60947-1:2021 stabilește un ansamblu de reguli și prescripții cu caracter general aplicabile aparatajului de comutație și de comandă de joasă tensiune (unde tensiunea nominală nu depășește 1.000 V în curent alternativ sau 1.500 V în curent continuu), pentru a obține uniformizarea prescripțiilor și încercărilor pentru toată gama de echipamente corespunzătoare și pentru a evita efectuarea încercărilor folosind standarde diferite.

Standardul SR EN IEC 60947-3:2021 se aplică următorului aparataj: întreruptoare, separatoare, întreruptoare-separatoare și unități combinate cu siguranțe fuzibile destinate a fi introduse în circuite de distribuție și circuite ale motoarelor a căror tensiune nominală este mai mică sau egală cu 1.000 V în curent alternativ sau 1.500 V în curent continuu.

Aceste noi ediții constituie revizuirile tehnice ale edițiilor anterioare apărute în 2008, respectiv 2009, prin actualizarea mai multor paragrafe și proceduri de încercări, prin îmbunătățirea aspectelor de mediu și eficiență energetică și prin introducerea unor anexe noi, specifice.

De asemenea, important mai este și faptul că pentru fiecare tip de aparataj de joasă tensiune sunt necesare două documente principale pentru stabilirea tuturor prescripțiilor și încercărilor. Acestea sunt: standardul SR EN IEC 60947-1 (considerat standardul de bază) și standardul specific al echipamentului care face referire la aparatajul de comutație și comandă de joasă tensiune (printre care se regăsește și noua ediție a lui SR EN IEC 60947-3). Alte standarde ale seriei vizează: întreruptoarele automate, contactoare și demaratoare de motoare, aparate și elemente de comutație pentru circuite de comandă, echipamente cu funcții multiple și echipamente accesorii.

Pentru mai multe standarde care fac referire la aparatajele de joasă tensiune, vizitați magazinul online al ASRO: magazin.asro.ro

Despre ASRO

ASRO – Organismul Național de Standardizare – este platforma națională pentru elaborarea și adoptarea standardelor europene și internaționale.

Ca parte a comunității globale de standardizare, fiind membru al ISO, IEC, CEN, CENELEC și ETSI, ASRO joacă un rol important în punerea la dispoziție, pentru o gamă tot mai largă de părți interesate, a unei platforme ușor accesibilă, necesară pentru participarea la activitatea de standardizare a acestor organizații. Aceasta ajută la furnizarea de soluții eficiente pentru afaceri competitive, sprijinirea obiectivelor de politici publice, sprijinirea certificării și supravegherii pieței și oferă un mecanism eficace de promovare a protecției consumatorului și a responsabilității sociale.

Website: www.asro.ro

Contact media: relatii.publice@asro.ro

Twitter: @RoStandard

 

Share