Interviu cu domnul Diego Camarotto, administrator EUROSEI MATEL România

 ELECTRICIANUL: Mediul de afaceri de la noi oferă în

prezent oportunități de dezvoltare firmelor italiene?

Dl. Camarotto: În urmă cu 20 de ani, când Eurosei și-a
început activitatea de distribuție la Timișoara, era destul
de dificil de gestionat importul de materiale electrice din
Italia. Prezența taxelor vamale nu facilita circulația mărfu –
rilor. Ulterior, odată cu intrarea României în UE, au apărut
multe oportunități, oferite mai degrabă de cerințele de pe
piața construcțiilor și de dezvoltarea industriei.

ELECTRICIANUL: În câteva cuvinte, vă rugăm să ca –
rac terizați Eurosei Matel.
Dl. Camarotto: Eurosei este un distribuitor specializat
pentru anumite game de materiale electrice, este certi –
ficat ISO și distribuie numai materiale electrice certificate
conform unor norme și standarde recunoscute. Distribuie
mărci consacrate de producători europeni și mondiali iar
pentru unii dintre acești producători este și unic distri –
buitor în România (Elettrocanali, Zanardo, Varel).

ELECTRICIANUL: Care sunt producătorii cel mai bine
vânduți de Eurosei?
Dl. Camarotto: Gewiss, AVE, BTICINO.

ELECTRICIANUL: Care sunt probleme de natură legală
ce țin de normele românești și de specificul pieței româ –
nești cu care Eurosei se confruntă?
Dl. Camarotto: Având în vedere că România este o țară
a UE nu ar trebui să existe astfel de probleme, dar din
păcate ne confruntăm cu multă birocrație și, referitor la
normative, de multe ori autoritățile din domeniu aleg să
închidă ochii în fața calității îndoielnice a unor materiale
electrice prezente pe piață. Evident, produsele de calitate
și care respectă toate normele Uniunii Europene nu pot fi
competitive ca și preț în comparație cu produsele de
proveniență obscură.

ELECTRICIANUL: Ce măsuri credeți că ar trebui luate
de autorități pentru dezvoltarea sectorului distribuție de
material electric?
Dl. Camarotto: Simplificarea procedurilor pentru un
acces mai facil la licitațiile publice, o mai mare flexibilitate
la acordare creditelor. De asemenea, povara fiscală și
taxarea excesivă a muncii îngreunează și activitatea
firmelor de construcții, care se răsfrânge asupra firmelor
de distribuție.

ELECTRICIANUL: Cum puteți caracteriza piața noastră
de echipamente și material electric în comparație cu cea
italiană, unde multe standarde sunt diferite?
Dl. Camarotto: Încet dar sigur, România se aliniază
normelor europene, mult mai stricte. Încă prețul primează
în fața calității, dar mentalitatea începe să se schimbe și la
noi. Materialele comercializate de noi, în cea mai mare
parte produse în Italia, au deja un loc bine stabilit pe piața
materialelor electrice. Mulți instalatori au fost convinși de
ușurința în utilizare și de economia de timp pe care le
implică utilizarea materialelor de calitate.

 

Suporții din beton armat vibrat pentru fixarea
stâlpilor de iluminat produși de firma italiană Rosseti
și distribuiți de Eurosei Matel simplifică și fac mult
mai rapidă instalarea sistemelor de iluminat stradal.
Produși în 3 variante, cu o masă ce merge până la
1630 kg, ei permit instalarea stâlpilor de iluminat cu
înălțimi de peste 16 m.

 

Share