Asociația Română pentru Iluminat: observații la Ghidul de finanțare a Programului privind sprijinirea eficienței energetice și a gestionării inteligente a energiei în infrastructura de iluminat public

CATRE: MINISTERUL MEDIULUI APELOR SI PADURILOR
Domnului Ministru Costel Alexe
Cc: Administratia Fondului de Mediu
Domnului Vicepresedinte Ion Vasile
REF: Ghid de finanțare a Programului privind sprijinirea eficienței energetice și a gestionării inteligente a energiei în infrastructura de iluminat public

Stimate Domnule Ministru,
Referitor la proiectul in consultare va transmit mai jos observatiile din partea Asociatiei Romane pentru Iluminat.
Propunerile noastre reflecta experinta acumulata de membrii Asociatiei noastre de peste 25 ani in piata iluminatului public din Romania si experienta la nivel european transpusa de Comisia Europeana in documentul „Revision of the EU Green Public Procurement Criteria for Road Lighting and traffic signals” evitand in acest fel risipirea resurselor pe proiecte care pot deveni un fiasco asa cum s-a intamplat cu multe proiecte de eficienta energetica in Uniunea Europeana.
Avand in vedere ca este un domeniu specializat, reiteram disponibilitatea noastra de a contribui cu cunostintele dobandite la elaborarea unui Ghid care sa-si indeplineasca scopurile si sa fie un sprijin real pentru Autoritatile publice Locale din Romania in lupta pentru reducerea emisiilor de CO2.
Mai jos am structurat observatiile noastre astfel incat sa fie usor de utilizat.
Nu ar trebui sa ignoram avantajul de a fi membri in Uniunea Europeana si de a avea acces la standarde, recomandari si documente ce pot fi utilizate, asa cum sunt cele mentionate.
Pentru orice detalii suplimentare va stam oricand la dipozitie.
Pana atunci, va dorim Sarbatori Binecuvantate si Luminate!
Cu deosebita consideratie,
Dan Vatajelu
Presedinte ARI

Observatiile de mai jos au fost facute pe proiectul de ghid publicat pe pagina web a ministerului, facand trimitere Capitol, la pagina, articol si paragraf astfel:
Capitolul I Dispoziţii generale
Pag 3 – Art.2 Obiectivul, scopul şi indicatorii de performanţă ai Programului
Text existent: (1) Obiectivul Programului îl reprezintă creșterea eficienței energetice a sistemelor de iluminat publi
Text propus: (1) Obiectivul Programului îl reprezintă creșterea eficienței energetice a sistemelor de iluminat public si reducerea poluarii luminoase
Motivatie: Avand in vedere ca finantarea este acordata sub Ministerul Mediului, consideram ca si reducerea poluarii luminoase ar trebui sa fie un obiectiv al acestui program.
Pag 4 – Art. 4 – Definitii
Text existent: contribuţie proprie – valoarea integrală a cheltuielilor neeligibile şi partea cheltuielilor eligibile necesare implementării proiectului, susţinută de către beneficiar din surse financiare proprii;
Text propus: contribuţie proprie – valoarea integrală a cheltuielilor neeligibile şi partea cheltuielilor eligibile necesare implementării proiectului, susţinută de către beneficiar din surse financiare proprii, in cuantum de minim 10 % din valoarea totala a obiectivului de investitii
Motivatie: Gasim necesara precizarea raportarii la valoare totala a obiectivului de investitii a contributiei proprii, eliminand astfel posibilitatea ca mentiunea sa fie interpretata ca fiind 10% din valoarea finantarii.
Pag 6 – Art. 6 Etapele sesiunii de finanțare
Text existent: nu exista
Text propus: durata perioadei de depunere este de….
Capitolul II Eligibilitatea solicitantului şi a proiectului, depunerea dosarului de finanţare
Pag 6 – Art. 7 Cuantumul finantarii
Text existent: (2) Finanțarea se acordă în funcție de categoria unității administrativ-teritoriale , după cum urmează: a) unitate administrativ-teritorială cu o populație de până la 4.000 locuitori – 500.000 lei; b) unitate administrativ-teritorială cu o populație de peste 4.001 locuitori – 1.000.000 lei.
Text propus: (2) Finanțarea se acordă în funcție de categoria unității administrativ-teritoriale , după cum urmează: a) unitate administrativ-teritorială cu o populație de până la 4.000 locuitori – 500.000 lei; b) unitate administrativ-teritorială cu o populație de peste 4.001 locuitori – 2.000.000 lei; c) o unitate administrativ-teritoriala poate depune maxim 5 proiecte;
Motivatie: Pentru UAT-urile mari, valoarea proiectului finantat este mica comparativ cu nevoile acestora.

Pag 7 – Art.9 Criterii de eligibilitate a solicitantului
Text existent: f) furnizarea/prestarea serviciului de iluminat public se va realiza prin intermediul unui operator în conformitate cu prevederile art. 3 alin. (4 ) din Legea nr. 51/2006 a serviciilor comunitare de utilități publice,*republicată, cu modificările și completările ulterioare, care prevede că serviciile de utilităţi publice sunt furnizate/prestate prin intermediul unor operatori sau al unor operatori regionali definiţi potrivit art. 4 din prezentul ghid.
Text propus: f) furnizarea/prestarea serviciului de iluminat public se va realiza prin intermediul unui operator licentiat în conformitate cu prevederile art. 3 alin. (4 ) din Legea nr. 51/2006 a serviciilor comunitare de utilități publice,*republicată, cu modificările și completările ulterioare, care prevede că serviciile de utilităţi publice sunt furnizate/prestate prin intermediul unor operatori sau al unor operatori regionali definiţi potrivit art. 4 din prezentul ghid. UAT-ul va dovedi ca are incheiat un astfel de contract cel tarziu inainte de receptia la terminarea lucrarilor. Neprezentarea licentei atrage dupa sine anularea finantarii si obligatia de a rambursa in integralitate sumele platite de AFM.
Motivatie: Desi exista legislatie de peste 13 ani, numarul UAT-urilor care o respecta este relativ mic (aproximativ 160), iar obligativitatea de a arata ca se conformeaza legislatiei la depunerea proiectelor ar limita puternic accesul la aceasta finantare. Acordarea unei perioade de timp care poate fi pana la prima situatie de plata sau pana la receptia la terminarea lucrarilor din proiect ar da sansa mai multor UAT sa se conformeze.
Pag 7 – Art.10 Criterii de eligibilitate a proiectului
Text existent: b) terenul pus la dispoziţie pentru realizarea proiectului este liber de sarcini, nu face obiectul unui litigiu.
Observatie: Trebuie definita cerinta. Este nevoie de extras CF? greu de pus la dispozitie . Sau o alta forma de dovedire cum ar fi : declaratia reprezentantului UAT sau HG/HCL privind apartenenta caii de circulatie la domeniul public.
Pag 7 – Art.10 Criterii de eligibilitate a proiectului
Text existent: c) respectă prevederile standardului european SR-EN 13201 pentru iluminatul public și SR-EN 60598 pentru corpuri de iluminat, asumate prin Cererea de finanțare.
Text propus: c) respectă prevederile: standardului european SR-EN 13201 pentru iluminatul public, SR-EN 60598 pentru corpuri de iluminat, Ghidul pentru intocmirea documentatiilor tehnice pentru licitatiile de iluminat stradal (Ghid ARI) si „Revision of the EU Green Public Procurement Criteria for Road Lighting and traffic signals” asumate prin Cererea de finanțare.
Motivatie: Revision of the EU Green Public Procurement Criteria for Road Lighting and traffic signals adoptat de Comisia Europeana – aceasta (Comisia Europeana) , din experienta acumulata la nivelul uniunii in ultimii ani, pentru a evita achizitiile „ecologice” cu rezultate proaste a decis finantarea si aprobarea acestui ghid pentru autoritatile publice. Ignorarea cu buna stiinta a recomandarilor comisiei si implicit a lectiilor invatate din experienta europeana pot duce la experiente neplacute, cu rezultate departe de cele scontate. De asemenea Ghidul ARI – este un ghid de bune practici pentru cerintele neutre in licitatii, aceste descrie de asemenea si modul de receptie a lucrarilor si investitiilor in domeniul iluminatului public.
Pag 7 – Art.10 Criterii de eligibilitate a proiectului
Text existent: e) demonstrează economie de energie de minim 40%;
Text propus: e) demonstrează economie de energie de minim 40%, raportat la consumul sistemului actual.
Pag 7 – Art.10 Criterii de eligibilitate a proiectului
Text existent: h) DALI pentru obiectivul de investiţii propus este întocmit conform Hotărârii Guvernului nr. 907/2016 privind etapele de elaborare şi conţinutul-cadru al documentaţiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investiţii finanţate din fonduri publice, cu modificările şi completările ulterioare, care să cuprindă obligatoriu și următoarele:
Observatie: h) Deoarece este cerut DALI conform HG 907 este necesar studiu topo? / este necesar studiu geo? / este necesara expertiza tehnica?
Motivatie: HG 907 prevede aceste studii ca obligatorii in cazul DALI. Daca trebuiesc facute si acestea suma devine insuficienta pentru un proiect serios
Pag 7 – Art.10 Criterii de eligibilitate a proiectului
Text existent: h) – b) Dovedirea parametrilor proiectați:
Text propus: h) – b) Modalitati de dovedire a parametrilor proiectați.
Pag 7 – Art.10 Criterii de eligibilitate a proiectului
Text existent: h) – b) – i. Măsurători ale luminanței, conform SR 13201-4, cu respectarea încadrării in clasa de iluminat a drumului.
Text propus: h) – b) – i. Măsurări ale parametrilor luminosi (luminanta, orbire, temperatura de culoare a aparatelor de iluminat, fara a se limita la acestea), conform SR 13201-4, cu respectarea încadrării in clasa de iluminat a drumului, in conformitate cu proiectul si aplicand corectia factorului de mentinere utilizat in calcule;
Motivatie: Ar trebui masurati toti parametrii solicitati de proiect: luminanta, iluminare, orbire si inclusiv temperatura de culoare a sursei de lumina, aceaste caracteristici fiind cerute de documentatia europeana si avand legatura directa cu cerintele privind poluarea luminoasa.
Pag 7 – Art.10 Criterii de eligibilitate a proiectului
Text existent: h) – b) – ii. Evidențierea consumului rezultat în urma implementării proiectului.
Text propus: h) – b) – ii. Masurarea sau modalitatea de calcul transparent a consumului rezultat în urma implementării proiectului.

Pag 7 – Art.10 Criterii de eligibilitate a proiectului
Text existent: nu exista
Text propus: h) – c) Obligativitatea certificarii ENEC sau similar pentru toate produsele si solutiile utilizate in cadrul proiectului aprobat a fi finantat prin acest program.
Motivatie: Produsele care poarta marca ENEC (European Norms Electrical Certification) sunt testate si controlate de un organism independent, dupa o schema de certificare continua care consemneaza conformitatea cu Normele Electrice Europene ale produselor electrice. Schema de verificare ENEC estre certificata conform standardului ISO/IEC 17067 si elimina posibilitatea de a testa doar produse selectate de producator. Certificarea ENEC presupune verificarea si certificarea periodica, anuala atat pentru produse cat si pentru unitatea deproductie. Marcajul ENEC constituie o garantie a calitatii si securitatii produsului si este aplicabil pe aparatele de iluminat si pe toate componentele acestora (dulii, balasturi, ignitere etc) . Marca ENEC este recunoscuta si acceptata in toata Uniunea Europeana. Obligativitatea unei asemenea certificari elimina produsele de calitate indoielnica, situatie intalnita atunci cand nu are loc o verificare si certificare repetitiva a sistemului calitatii productiei, de catre un organism abilitat, independent si recunoscut la nivel european.
Pag 7 – Art.10 Criterii de eligibilitate a proiectului
Text existent: nu exista
Text propus: h) – d) Plata proiectului se face doar daca la finlizarea proiectului, masurarea tuturor criteriilor minimale proiectate conform SR EN 13201,(luminanta, uniformitatea generala, uniformitatea longitudinala, orbirea si iluminatul spatiiilor adiacente), corespund valorilor proiectate.
Motivatie: masurarea doar a valorii lumininatei este in conflict cu prevederile minime ale standardului care prevad si alte 4 criterii la fel de importatnte pentru a micsora numarul de accidente.
Pag 7 – Art.10 Criterii de eligibilitate a proiectului
Text existent: nu exista
Text propus: h) – e) recomandam utilizarea ghidului ARI pentru iluminat stradal in intocmirea documentatiilor
Motivatie: E un document practic, recunoscut de jucatorii din industrie si ofera mai multe solutii, care nu vor fi restrictive.
Pag 7 – Art.10 Criterii de eligibilitate a proiectului
Text existent: nu exista
Text propus: h) – f) Obligativitatea participantilor de a evidentia faptul ca pentru produsele finantate se plateste timbru verde pentru a se asigura finantarea colectarii si reciclarii deseurilor.
g) Obligativitatea prezentarii unui protocol incheiat cu un colector autorizat sau o organizatie de preluare raspundere privind reciclarea DEEE-urilor, si care isi asuma raspunderea ca vor prelua si recicla in instalatii omologate deseurlie de echipamente de iluminat rezultate din inlocuirea sistemului de iluminat vechi cu cel nou, finantat in cadrul acestui proiect.

Motivatie: Reciclarea la sfarsitul duratei de viata presupune recuperarea materialelor refolosibile precum si neutralizarea elementelor nocive din componenta echipamentelor de iluminat.
Legislatia in vigoare (Directiva europeana 2002/96, OUG 5/2015) reglementeaza introducerea pe piata a unui echipament electric sau electronic. Acest lucru inseamna a oferi pentru prima data – prin vanzare, transfer, donatie, etc. – un echipament electric sau electronic care se va transforma in cele din urma intr-un deseu electric a carui colectare, transport, tratare, reciclare, etc. va fi necesara.
“Timbrul Verde” reprezinta o taxa aplicata echipamentelor electrice si electronice, destinata sa acopere costurile colectarii, tratarii si eliminarii deseurilor de echipamente electrice si electronice in conditii de protectie a mediului, cu conditia verificarii periodice de catre AFM a comerciantilor sau producatorilor ca indeplinesc conditia obligatorie de a declara toate produsele introduse pe piata nationala si de a plati contravaloarea timbrului verde pentru toate acestea.
Pag 8 – Art.11 Categorii de cheltuieli eligibile
Text existent:
(1) c) cheltuielile pentru investiţia de bază:
(1) c1) achiziţionarea și instalarea corpurilor de iluminat LED cu eficiență energetică ridicată;
(1) c2 ) achiziționarea și instalarea sistemului de dimare/telegestiune care permite reglarea fluxului luminos la nivelul întregului obiect de investiție;
Text propus:
(1) c) cheltuielile pentru investiţia de bază:
(1) c1) achiziţionarea și instalarea corpurilor de iluminat LED cu eficiență energetică ridicată;
(1) c2 ) achiziționarea și instalarea sistemului de dimare/telegestiune care permite reglarea fluxului luminos la nivelul întregului obiect de investiție;
(1) c3) achiziţionarea și instalarea bratelor si conslelor de sustinere a aparatelor de iluminat precum si cablul de alimentare impreuna cu clemele de legatura;
(1) c4) separarea circuitelor electrice aferente proiectului si sistemul de masura a consumului de energie electrica pentru acestea.
Motivatie: In multe cazuri, bratele de sustinere a aparatelor de iluminat sunt degradate sau nu pot fi utilizte pentru prezentul proiect (sisteme diferite de prindere, unghiuri de montaj de peste 10 grd – cazuri in care indiferent de performanta aparatelor de iluminat apare poluarea luminoasa a zonei, etc) sau conductorii de alimentare si clemele de legatura electrica sunt degradate sau inutilizabile.
Pag 8 – Art.11 Categorii de cheltuieli eligibile
Text existent: nu exista
Text propus: (1) e) Masurarile luminotehnice pentru confirmarea conformitatii investitiei cu proiectul si masurarile pentru perioada de monitorizare a investitiei.
Motivatie: Cheltuielile sunt semnificative mai ales pentru comunitatile mici si absolut necesare pentru confirmarea conformitatii cuSR EN 13201, proiectul si scopul acestuia.

Capitolul III
Proceduri privind analiza documentelor depuse de către solicitant, în vederea aprobării finanţării
Pag 11 – Art. 15 Analiza şi selectarea cererilor de finanţare
Text existent:
(6) a) se acordă până la 80 de puncte pentru economia de energie suplimentară cuprinsă între pragul minim de 40%, prevăzut la art. 10 lit. e), și pragul maxim de 80%; se acordă câte două puncte pentru fiecare procent de economie de enegie care depășește pragul minim de 40%;
(6) b) se acordă până la 20 de puncte pentru contribuția proprie; se acordă punctaj proporțional cu fiecare procent de contribuție proprie care depășește contribuția minimă de 10%.
Text propus:
(6) a) se acordă până la 80 de puncte pentru economia de energie suplimentară cuprinsă între pragul minim de 40%, prevăzut la art. 10 lit. e), și pragul maxim de 80%; se acordă 40 puncte pentru economii de 40% si câte un punct pentru fiecare procent de economie de enegie care depășește pragul minim de 40%;
(6) b) se acordă până la 20 de puncte pentru contribuția proprie; se acordă punctaj proporțional cu fiecare procent de contribuție proprie care depășește contribuția minimă de 10%. Pentru contributia de 10% se acorda 10 puncte.
Motivatie: In acest fel se pot accesa finantari cu economii de minim 50% si contributie proprie de 10% (se obtin 60 pct). In conditiile propuse initial punctajul minim de calificare se poate obtine pentru economii de 60% si contributie de 30% sau economii de 70% si contributie de 10% caz extrem de putin probabil daca privim si la conformitatea cu standardul SR EN 13201. De asemenea la criteriul contributie proprie nu se poate calcula punctajul in forma propusa.
Pag 13 – Art. 21 Documente obligatorii necesare decontării
Text existent: (1) Beneficiarul finanţării depune la sediul Autorităţii cereri de decontare, însoţite de următoarele documente obligatorii:
a) proiectul tehnic, întocmit conform Hotărârii Guvernului nr. 907/2016, cu modificările şi completările ulterioare, depus la prima cerere de decontare, în original sau în copie certificată „conform cu originalul”;
Text propus: (1) Beneficiarul finanţării depune la sediul Autorităţii cereri de decontare, însoţite de următoarele documente obligatorii:
a) proiectul tehnic, întocmit conform Hotărârii Guvernului nr. 907/2016, cu modificările şi completările ulterioare, depus la prima cerere de decontare, în original sau în copie certificată „conform cu originalul”, inclusiv proiectul luminotehnic elaborat de un Specialist in Iluminat, din care sa rezulte tipul aparatelor de iluminat folosite, fisele tehnice ale acestora si performantele luminotehnice obtinute pentru asigurarea valorilor minime cerute prin recomandarile privind nivelurile de iluminare.

Pag 13 – Art. 21 Documente obligatorii necesare decontării
Text existent: h) situaţii de lucrări, liste ale echipamentelor și bunurilor achiziţionate, procese-verbale de recepție a mijloacelor fixe – în copii certificate „conform cu originalul”; i) certificat de garanţie emis de producător/furnizor pentru bunurile livrate, în copie certificată „conform cu originalul“, întocmit conform prevederilor Legii nr. 449/2003 privind vânzarea produselor şi garanţiile asociate acestora, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
Text propus: h) situaţii de lucrări, liste ale echipamentelor și bunurilor achiziţionate, procese-verbale de recepție a mijloacelor fixe, raport de masurari luminotehnice – în copii certificate „conform cu originalul”; i) certificat de garanţie emis de producător/furnizor pentru bunurile livrate, în copie certificată „conform cu originalul“, întocmit conform prevederilor Legii nr. 449/2003 privind vânzarea produselor şi garanţiile asociate acestora, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
Motivatie: Procesele verbale de receptie art trebui sa fie cantitative si calitative. Receptia trebuie sa se refere nu doar la cantitati de materiale si lucrari ci si la rezultatul proiectat al investitiei. Conformitatea rezultatului poate fi dovedita in acest caz particular doar cu masurari luminotehnice asa cum sunt prevazute in Ghidul ARI si in SR EN 13201-4.
Pag 13 – Art. 21 Documente obligatorii necesare decontării
Text existent: i) certificat de garanţie emis de producător/furnizor pentru bunurile livrate, în copie certificată „conform cu originalul“, întocmit conform prevederilor Legii nr. 449/2003 privind vânzarea produselor şi garanţiile asociate acestora, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
Text propus: i) certificat de garanţie emis de producător pentru bunurile livrate, în copie certificată „conform cu originalul“, întocmit conform prevederilor Legii nr. 449/2003 privind vânzarea produselor şi garanţiile asociate acestora, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
Motivatie: Garantia trebuie certificata de producator sau cu o polita de asigurare. Garantiile recomandate pentru Aparatele de iluminat cu LED si siteme de telegestiune (de catre Comisia europeana prin Revision of the EU Green Public Procurement Criteria for Road Lighting and traffic signals) este intre 5 si 10 ani, perioada in care e posibil ca unii furnizori sau chiar producatori sa dispara de pe piata.
Pag 13 – Art. 21 Documente obligatorii necesare decontării
Text existent: k) audit energetic la finalizarea investiției, la depunerea ultimei cereri de decontare, în copie certificată „conform cu originalul”;
Text propus: k) audit energetic la finalizarea investiției, raport de masurari luminotehnice ce confirma indeplinirea parametrilor din standard si din proiect la depunerea ultimei cereri de decontare, în copie certificată „conform cu originalul”;
k) – completare la auditul energetic – masuratori efectuate de persoanel specializate si abilitate si cu aparatura cu viza metrologica la zi (documentate).
Motivatie: Auditul energetic nu certifica indeplinirea scopului principal al proiectului : ILUMINATUL PUBLIC STRADAL conform standardului. Din acest motiv consideram ca imperios necesar sa existe si un raport de masurari luminotehnice realizat de o entitate terta cu aparate de masura metrologizate.

Pag 13 – Art. 21 Documente obligatorii necesare decontării
Text existent: l) fişă tehnică a corpului de iluminat tip LED în care să fie precizate caracteristicile tehnice ale acestuia, în copie certificată „conform cu originalul“;
Text propus: l) fişă tehnică a corpului de iluminat tip LED, confirmata de producator, în care să fie precizate caracteristicile tehnice ale acestuia, în copie certificată „conform cu originalul“; ar trebui sa se aiba in vedere reducerea poluarii luminoase. Sa se foloseasca aparate LED cu temperatura de culoare de maximum 3000K.
Motivatie: Fisa tehnica a unui produs ar trebui sa fie emisa de producator sau confirmata de acesta, pentru a evita falsificarea datelor.
Pag 13 – Art. 21 Documente obligatorii necesare decontării
Text existent: q) declaraţia producătorului care să certifice că echipamentele, identificate în certificatele de garanţie, sunt noi;
Text propus: de eliminat acest paragraf
Motivatie: In cazul iluminatului cu LED nu consideram ca poate fi aplicata sau sa aduca o valoare.
Pag 13 – Art. 21 Documente obligatorii necesare decontării
Text existent: r) licența de operare a operatorului desemnat, în copie certificată „conform cu originalul”, prin care se recunoaște dreptul şi capacitatea de a furniza/presta serviciul de iluminat public în condiţiile legislaţiei aplicabile domeniului reglementat (indiferent de forma de gestiune aleasă – gestiune delegată sau gestiune directă) – se va prezenta la prima cerere de decontare;
Text propus: r) licența de operare a operatorului desemnat – pentru aria administrativ teritoriala a UAT, în copie certificată „conform cu originalul”, prin care se recunoaște dreptul şi capacitatea de a furniza/presta serviciul de iluminat public în condiţiile legislaţiei aplicabile domeniului reglementat (indiferent de forma de gestiune aleasă – gestiune delegată sau gestiune directă) – se va prezenta la prima cerere de decontare;
Motivatie: Licenta trebuie sa fie emisa de ANRSC, in periada de valabilitate si pentru aria administrativ teritoriala a localitatii respective.
Pag 13 – Art. 21 Documente obligatorii necesare decontării
Text existent: s) contractul de delegare a gestiunii, în copie certificată „conform cu originalul”, încheiat între unitatea administrativ teritorială și operatorul căruia i s-a delegat gestiunea, prin care se dovedește că activitățile propuse a fi realizate prin proiect nu au fost prevăzute în contract ca investiții asumate de operator pe o perioadă de cel puțin 5 ani de la momentul depunerii cererii de finanțare-se va prezenta la prima cerere de decontare;
Text propus: s) contractul de delegare a gestiunii, în copie certificată „conform cu originalul”, încheiat între unitatea administrativ teritorială și operatorul căruia i s-a delegat gestiunea, prin care se dovedește că activitățile propuse a fi realizate prin proiect nu au fost prevăzute în contract ca investiții asumate de operator pe o perioadă de cel puțin 5 ani de la momentul depunerii cererii de finanțare-se va prezenta la prima cerere de decontare si o declaratie care sa certifice acest lucru;
Motivatie: E posibil ca din contract sa nu rezulte informatiile solicitate si recomandam si o declaratie in acest sens.
Pag 13 – Art. 21 Documente obligatorii necesare decontării
Text existent: t) document emis de producător sau de către furnizor care să ateste îndeplinirea prevederilor art. 10, literele c) și f) din ghidul de finanțare, în copie certificată „conform cu originalul”- se va prezenta la fiecare cerere de decontare la care se solicită finanțarea componentelor instalației de iluminat LED;
Text propus: t) document emis de producător care să ateste îndeplinirea prevederilor art. 10, literele c) și f) din ghidul de finanțare, în copie certificată „conform cu originalul”- se va prezenta la fiecare cerere de decontare la care se solicită finanțarea componentelor instalației de iluminat LED; Precum si un certificat ENEC care sa certifice cele declarate pentru fiecare produs (Aparat de iluminat cu LED).
Motivatie: 1. Doar producatorul poate sa certifice informatii legate de produsul sau si dovedirea acestor informatii ar trebui realizata de o terta parte. 2. Certificarea ENEC este o certificare recunoscuta la nivel european, trasabila, de terta parte si independenta cu o reputatie de necontestat . Spre deosebire de marcajul CE care se aplica pe baza unei declaratii ca sunt indeplinite standardele de punere pe piata a aparatelor de iluminat, marca ENEC certifica faptul ca aceste cerinte sunt indeplinite. A se vedea „Decision 768/2008/EC”, Ghidul ARI si Revision of the EU Green Public Procurement Criteria for Road Lighting and traffic signals.
Va las mai jos cateva observatii generale:
– Conform SR EN 12665/2011 „Lumină şi iluminat. Termeni de bază şi criterii pentru specificarea cerinţelor de iluminat”:
termen corect „aparate de iluminat” si nu „corpuri de iluminat”
„Masurari ale luminantei” si nu „Masuratori ale luminantei”
– Propunem ca proiectul sa poata fi semnat si electronic.
– Obiectul contractului ar trebui sa fie si poluarea luminoasa. Protectia mediului si cresterea nivelului de confort al cetatenilor fiind un obiectiv al Mismisterului Mediului sub al carui patronaj se va desfasura acest program de finantare;
– Nu sunt impuse conditii pentru pastrarea iluminatului in functiune pe perioada noptii. NU sunt impuse conditii pentru respectarea nivelului de iluminat conform standard pe toate perioada noptii. Este foarte probabil ca unele UAT sa fie tentate sa monteze iluminatul, in scop electoral si apoi sa nu il foloseasca pentru a obtine reducerile la care s-au angajat.
– Pentru o concurenta corecta si rezultate in conformitate cu cerintele europene si prezentul Ghid ar trebui sa se tina seama de „Revision of the EU Green Public Procurement Criteria for

Road Lighting and traffic signals” – prezent pe pagina web a Comisiei Europene (https://ec.europa.eu/jrc/en/publication/revision-eu-green-public-procurement-criteria-road-lighting-and-traffic-signals), Ghidul pentru intocmirea documentatiilor tehnice pentru licitatiile de iluminat stradal (Ghid ARI) ce poate fi accesat te situl www.ari-iluminat.ro si standardele europene in domeniu.
In speranta ca va sunt utile informatiile si observatiile de mai sus, va dorim mult spor in alcatuirea completa a acestui ghid.

Dan Vatajelu
Presedinte Asociatia Română pentru Iluminat , 17.04.2020,

ASOCIATIA ROMÂNĂ PENTRU ILUMINAT
e-mail contact@ari-iluminat.ro
Data 17.04.2020

Share