Evaluarea uleiurilor minerale electroizolante folosite în instalațiile de transport curent pentru înaltă tensiune

Simona Gabrian, Cornel Gabrian, Sorin Grozav, Sorina Popa, Silvia Farcaș

În prezent se utilizează în serviciile de mentenanță tipuri de echipamente care folosesc ulei mineral electroizolant pe celule care au mulți ani de utilizare. Încercarea de a înlocui echipamentele în care se folosește SF6 ca material de izolare ar conduce la costuri ridicate. Dar serviciile de mentenanță utilizate în prezent pot fi fiabile, cu costuri reduse și ușor de monitorizat.

transformator_ulei
Transformator de distributie izolat în ulei mineral

1. NOTIUNI INTRODUCTIVE

Transformatoarele și întrerupătoarele din centralele electrice, din stațiile de transformare, din punctele de transformare sau din punctele de alimentare în prezent exploatează uleiuri minerale, care au rolul de a asigura mediul izolant în echipamentele electrice de la 20 kV până la 400 kV.

Durata de viață este destul de mare, existând și în prezent în exploatare transformatoare, bobine de compensare care au unități montate din anul 1969, pe care le vom prezenta din punct de vedere al uleiului folosit, cu caracteristicilor electrice și fizico-chimice.

Efectuarea de revizii, reparații și remedieri, incidente la echipamentele primare și secundare din rețelele electrice, prestări de servicii în domeniul energetic, microproducție de echipamente energetice, sunt în prezent aplicate pe zone geografice. În zona de nord-vest a țării, respectiv prin centrele de mentenanță Zalău, Baia-Mare și Cluj, transportul de curent de înaltă tensiune se realizează prin transformatoare de putere, bobine de compensare, întrerupătoare și dispozitive de MOP cu acționare oleopneumatică.

Lucrările de mentenanță se bazează pe monitorizare și diagnosticarea echipamentelor în vederea stabilirii condițiilor reale în exploatare, astfel costurile cu mentenanța se reduc pentru că se efectuează doar când este necesară intervenția. Sunt metode tehnice rapide și economice și ușor de aplicat, prin măsurarea unor parametri minimi caracteristici și compararea lor cu parametrii de referință, precum și luarea imediată a deciziilor pe baza abaterilor existente.

Trebuie amintite funcțiile uleiului electroizolant – izolarea părților sub tensiune și față de masă, disiparea energiei termice generate de partea activă a transformatoarelor de putere precum și stingerea arcului electric care apare la întrerupătoare.

Apare azi posibilitatea monitorizării on-line, unde se poate aprecia cu exactitate defecțiunea și decizia de remediere.

2. METODE DE DETERMINARE ȘI APLICATII ÎN LABORATOR

Practic, pentru echipamentele vechi se utilizează două tipuri de uleiuri electroizolante minerale, care asigură mediul izolant în stațiile cu echipamente electrice de până la 400 kV inclusiv. Este vorba de ulei mineral electroizolant neaditivat și ulei mineral electroizolant aditivat. Excepție avem doar în cazul echipamentelor care folosesc ulei din import, unde se vor respecta indicațiile furnizorului și pot fi completate respectând normativele în vigoare. Aceste uleiuri sunt [1]:

  • ulei nou (crud) care reprezintă uleiul livrat de furnizor neutilizat, care deține buletin de încercare și corespunde normelor de calitate în vigoare;
  • ulei nou recondiționat fizic este uleiul care a fost uscat, filtrat și degazat;
  • ulei în serviciu, uleiul din echipamente aflate în funcțiune;
  • ulei în serviciu, recondiționat fizic, uleiul care, în urma aplicării operațiilor de recondiționare fizică, corespunde parametrilor prescriși pentru uleiul în serviciu;
  • ulei regenerat, uleiul folosit pentru efectuarea unor operații chimice de regenerare, corespunde cel puțin parametrilor care au fost prescriși pentru uleiul în serviciu;
  • ulei uzat, uleiul întrebuințat care are valorile unor caracteristici în afara limitelor de admisibilitate respective și care nu mai pot fi aduse în limitele admise prin recondiționarea fizică sau prin regenerare.

Probele de ulei se prelevează diferit, în funcție de analizele pentru care sunt destinate. Caracteristicile minimale care se verifică la recepția calitativă de către beneficiar sunt conform tabelului 1.

Dotarea minimă a laboratoarelor trebuie să cuprindă – un aparat care este conceput pentru a măsura trei parametri, respectiv tangenta, constanta dielectrică și rezistivitatea de volum; un aparat care să determine tensiunea de străpungere; un aparat care determină conținutul de apă; un aparat de determinare a punctului de inflamabilitate; un aparat care determină indicele de aciditate; un aparat care să determine vâscozitatea; un aparat care să determine densitatea; un aparat care să determine numărul de particule sau un aparat care să determine compușii furanici. Toate aceste aparate se utilizează cu respectarea metodelor directe de determinare a uleiurilor prin analiza parametrilor electrici, fizici și chimici.

Articolul integral il puteti citi in editia tiparita a revistei Electricianul nr. 2/2014.

Share