Euralarm  recomandă statelor membre să adopte data retragerii standardelor vechi, ca dată de punere în aplicare a celor noi care le înlocuiesc

Comunicat , Zug, Elveția, aprilie 2020 – Euralarm a lansat un comunicat cu recomandări privind actualizarea normativelor naționale (pentru construcții, pentru incendii etc.) atunci când vor fi disponibile noi standard de profil.

Euralarm recomandă autorităților de reglementare să adopte ca Dată a Retragerii (DOW-Date of Withdrawal) unui standard, așa cum este indicat în fiecare standard EN, ca dată efectivă a punerii în aplicare a noilor standarde în normele/codurile naționale. Dezvoltarea standardelor noi sau revizuite urmează un anumit proces care este finalizat odată cu ratificarea standardului de către organismul de standardizare (CEN, CENELEC,…). În urma ratificării, se publică data la care noul sau revizuitul standard este disponibil, anunțat și publicat, urmată de o dată în care fostul standard sau versiunea anterioară sunt retrase. Când este publicat un standard nou sau revizuit, autoritățile naționale trebuie să definească clar momentul în care noul standard (ediția a) va fi implementat în normativele/codurile locale de construcție, incendiu etc. Deoarece produsele trebuie să fie conforme și, prin urmare, trebuie să fie testate, certificate și aprobate de laboratoarele de testare recunoscute, organismele de certificare și agențiile de omologare,  este necesar un anumit timp după data disponibilității standardului.

Cu toate acestea, în unele țări, autoritățile locale trebuie să demonstreze conformitatea cu cea mai recentă ediție a standardelor, adică „imediat ce a fost publicată”. Acesta este, de exemplu, cazul Codului de protecție civilă  din Emiratele Arabe Unite, care este utilizat pe scară largă în Orientul Mijlociu.  Evident, este imposibil de respectat această cerință. Datorită pregătirii generale a industriei, este necesară o întârziere pentru a le permite producătorilor să dezvolte produse care să fie pe deplin conforme și – când este necesar – să obțină produsele lor testate, certificate și aprobate. Prin urmare, Euralarm recomandă autorităților de reglementare să adopte Data Retragerii (DOW), așa cum este prevăzut în fiecare standard EN, ca dată efectivă a punerii în aplicare a noilor standarde în coduri. Data Retragerii marchează data la care fostul(fostele versiuni)  ale standardului a devenit caduc. Informații despre data retragerii standardelor pot fi găsite pe site-urile respective, cum ar fi CEN sau CENELEC.

 Despre Euralarm

Euralarm reprezintă industria electronică a incendiilor și securității, oferind leadership și expertiză pentru industrie, piață, factorii de decizie și organele de standarde. Membrii noștri fac societatea mai sigură și sigură prin sisteme și servicii pentru detectarea și stingerea incendiilor, detectarea intruziunilor, controlul accesului, monitorizarea video, transmisia de alarmă și centrele de primire a alarmelor. Fondată în 1970, Euralarm reprezintă peste 5000 de companii din industria de securitate și securitate la incendiu, cu 67 de miliarde de euro. Membrii Euralarm sunt asociații naționale și companii individuale din toată Europa.

 

Mai multe informatii:

Biroul de presă Euralarm

Email: pressoffice@euralarm.org

Website: www.euralarm.org

 

Share