Transmisia de date – provocarea Industriei 4.0

Mulţi experţi afirmă că saltul în dezvoltarea omenirii datorat apariţiei Internetului este poate la fel de important ca și cel datorat apariţiei motoarelor cu abur. Internetul a făcut comunicarea şi accesul la informaţii și date extrem de facile şi disponibile aproape oricui. Industria a început să se metamorfozeze la rândul ei şi asistăm acum la o reorientare profundă referitor la procedurile şi procesele care conduc la realizarea bunurilor. Producţia de masă implica însă investiţii iniţiale foarte mari, accesibile doar companiilor puternice. Unităţile de producţie mici trebuiau să caute nişe de piaţă în zonele în care marii producători nu erau interesați. Noul concept de Smart Factory promite aproape oricui produse personalizate, la preţul unui produs de masă. Trebuie să detaliem mai întâi noţiunea de Smart Factory pentru a putea avea o privire de ansamblu asupra conceptului, modului de realizare şi beneficilor pe care le poate aduce.

Conceptual, o fabrică inteligentă foloseşte maşini şi utilaje interconectate prin reţele de date, capabile să schimbe informaţii şi să transfere piese și produse  între ele. Toate elementele din sistem acţionează pe baza solicitării transmise de către operatorul uman şi îşi adaptează procesul de producţie în timp real, conform cererii. Această flexibilitate extremă este posibilă doar prin automatizare şi robotizare completă şi toate elementele din lanţul de producţie trebuie să fie la acelaşi nivel de performanţă tehnologică. În acest fel, nu mai apar diferențe mari de preț în cazul producției unei cantități mai mici. În aceste condiţii,o unitate de producţie Smart poate să rivalizeze cu un colos industrial.

Acum este cazul să conştientizăm că organele de simţ ale omului trebuie înlocuite cu sisteme de senzori astfel încât procesul de producţie să se desfăşoare fluent şi corect. Mulţi senzori înseamnă multe date care trebuie transmise rapid şi corect prin cabluri către sistemele de comandă şi control.

Aici intervine LAPP și vă oferă cablurile de date şi conectorii corespunzători și garanția că produsele noastre sunt conforme cu tehnologiile Industriei 4.0. Un senzor de calitate are nevoie de un cablu de date performant, altfel este posibil ca semnalul care ajunge la sistemul de comadă să fie depreciat şi deci să devină nefolositor.

Cablurile de date pot fi clasificate după purtătorul de informaţie : curent electric sau lumină.

În cazul curentului electric, frecvenţa semnalului clasifică cablurile de date în cabluri de joasă frecvenţă şi cabluri de înaltă frecvenţă. LAPP  acoperă toate cele trei segmente prin brandurile UNITRONIC® pentru cablurile de date de joasă frecvenţă, ETHERLINE® pentru cablurile de date de înaltă frecvenţă şi HITRONIC® pentru cablurile de fibră optică. În Germania, o ţară cunoscută pentru nivelul înalt de tehnologie, produsele LAPP sunt foarte folosite în tot ceea ce este legat de mediul industrial.  LAPP este parte a studiilor realizate referitor la revoluţia industrială 4.0. Specialiştii grupului participă activ la definirea conceptelor şi a modului de implementare a acestora, reușind, astfel, să producem unele dintre cele mai performante cabluri de date pentru zona industrială.

În industrie, de la nivelul senzorilor sunt trimise informaţiile spre unitatea de comandă care elaborează semnale pe care le trimite către elementele de execuţie. Unii senzori au nevoie să transfere volume mici de date care pot fi transmise pe cablurile de joasă frecvenţă. În cazul altora, trebuie transferate volume mari de date astfel încât sunt necesare cabluri de date de înaltă frecvenţă. Aplicaţiile în care camerele video de înaltă rezoluţie sunt folosite la identificarea diverselor repere solicită cabluri de înaltă frecvenţă de categorie Cat 6A, calificate pentru rate de transmitere a informaţiei de 10Gbit/s. Uneori la performanţele electrice trebuie să se adauge şi performanţe mecanice deosebite (cicluri continue de îndoire-dezdoire sau mişcări de torsiune ). LAPP a proiectat şi realizat cabluri de date capabile să răspundă tuturor acestor cerinţe şi să asigure o rezistenţă sporită la agresiunile chimice frecvente în mediul industrial.

Pe lângă produsele de bază , LAPP furnizează şi cabluri premufate cu conectori codificaţi standard sau produse personalizate conform aplicației în care trebuie folosite.

Conceptele legate de Industry 4.0 sunt deja implementate în compania noastră, de la fluxul de producţie până la sistemele logistice. O comandă de livrare introdusă în sistem este executată automat de către manipulatoare complet automatizate capabile să preia din depozitul de tip high racks produsele potrivite din locaţiile corespunzătoare şi să le introducă în cutii sau paleţi. Operatorul uman are doar rol de supervizor final. Gestiunea depozitului este on-line iar informaţiile legate de nivelul stocurilor sunt transformate în comenzi către cele 19 unităţi de producţie LAPP pe baza unor algoritmi care iau în calcul şi prognozele de livrare. Imensul flux de informaţii vehiculat între toate elementele acestui lanţ enorm trebuie să rămână neperturbat şi corect, indiferent dacă zona în care sunt pozate cablurile de date este o zonă industrială sau o zonă de birouri. Doar o calitate excepţională a cablurilor de date permite realizarea acestui deziderat.

Cablurile de date fabricate de LAPP sunt caracterizate de o imunitate foarte bună faţă de perturbaţiile electromagnetice, obţinută printr-o atentă proiectare şi realizare a sistemelor de ecranare. Pe lângă calitatea intrinsecă a unui cablu de date, alegerea corespunzătoare a unui produs în funcţie de tipul de aplicaţie este factorul hotărâtor pentru atingerea performanţelor optime.

Echipa LAPP România vă oferă, prin pregătirea tehnică  și experiența în aceste aplicații industriale, consultanță pentru alegerea celor mai bune soluții atât în domeniul curenților slabi, precum și în cel al curenților tari și la proiectarea sistemelor de paturi de cabluri.

Revoluţia industrială 4.0 se referă la  interconectare iar noi suntem veriga ce vă leagă de viitor. Vom continua această serie de articole pentru Industrial Communication.

www.lapp.ro

Autor: ing. Dan Ciortea, Lapp Romania

 

Share