Dezvoltarea unui sistem de monitorizare a LEA de la distanță

Ing. C-tin Ștefan SCARLAT

Necesitatea

Este o situație nu tocmai confortabilă apariția unei întreruperi parțiale sau totale a alimentării cu energie electrică la unitățile din domeniul industrial, comercial, utilități etc., în momente de maximă activitate – situație care duce,  inevitabil, la apariția timpilor morți, panică, reorganizare, reducerea randamentului cu un procent substanțial până la pornirea surselor proprii de energie. Cele mai dificile situații se găsesc la unitățile medicale, unde secunda este decisivă. Este imperios necesară menținerea în stare de funcționare, la parametrii proiectați, a sistemului de transport al energiei electrice de la furnizor la consumator.

rahman

Soluția

Pentru a evita o astfel de întrerupere neprevăzută, propun un sistem de monitorizare a LEA (Linii Electrice Aeriene), respectiv colectarea datelor, interpretarea și transmiterea lor la distanță printr-un sistem de informații geografice, inclusiv vizualizarea în detaliu a punctelor cheie, toate acestea pentru a preveni și/sau a interveni în caz de avarie.

Descrierea sistemului

În rețeaua LEA, pe toată desfășurarea ei, se instalează un sistem de camere și senzori cu soft încorporat care colectează date tehnice și imagini pe care le procesează și transmite prin sistemul de informații wireless la un calculator funcțional 24/24 ore. Aplicația centrului de date constă într-o interfață interactivă cu utilizatorul, necesară intervenției punctuale în timp real.

Managenentul asigurat prin acest sistem

Problemele tehnice care apar – inevitabil – în timpul transportului de energie electrică prin LEA sunt reperate de sistem și vizualizate pe interfața operatorului, permițând echipelor de intervenție să acționeze în timp util și eficient în punctele indicate, pentru remedierea tehnică.

Supravegherea 24/24 a LEA permite un raport real în orice moment asupra stării tehnice de funcționare.

Concluzii

  • Sistemul propus elimină în totalitate întreruperile de energie electrică (cele accidentale).
  • Scade substanțial timpul de intervenție în caz de avarie.
  • Are un procent ridicat de prevenire a avariilor.
  • Reduce la minim cheltuielile de management.
  • Prelungește cu cel puțin 50% durata de viață a LEA.
  • Exclude intervenția persoanelor răuvoitoare față de LEA.

email: stefan.electro@yahoo.com

Share