SIMTECH INTERNATIONAL lansează proiectul Sistem integrat de monitorizare, analiză şi diagnosticare a echipamentelor electrice şi a calităţii energiei din SEE în vederea creşterii eficienţei energetice la generarea energiei electrice pentru centrale hidroelectrice

Societatea SIMTECH INTERNATIONAL SRL, cu sediul in Str. Fetesti, nr.52, sector 3, Bucuresti, anunta inceperea la 27.07.2021 a derulării proiectului Proiectului nr. 2020/548211, intitulat: Sistem integrat de monitorizare, analiză şi diagnosticare a echipamentelor electrice şi a calităţii energiei din SEE în vederea creşterii eficienţei energetice la generarea energiei electrice pentru centrale hidroelectrice – acronim SMESEE PROD CHE, incheiat cu Innovation Norway în cadrul programului EEA and Norway Grants 2014 – 2021.
Valoarea finanţării nerambursabile este de 353.459,00 euro iar costurile totale eligibile sunt in valoare de 783.070,00 euro.
Durata proiectului este de 16 luni, incepand din 27 iulie 2021.
Scopul proiectului: introducerea în fabricaţie de către SIMTECH INTERNATIONAL a unui produs nou denumit Sistem integrat de monitorizare, analiză şi diagnosticare a echipamentelor electrice şi a calităţii energiei din SEE în vederea creşterii eficienţei energetice la generarea energiei electrice pentru centrale hidroelectrice, desemnat de acronimul SMESEE PROD CHE.
Proiectul propus are ca scop realizarea unui produs nou bazat pe cercetarea realizată de firma Simtech Internaţional în cadrul proiectului şi pe valorificarea rezultatelor de cercetare din activitățile de cercetare efectuate de firmă în ultimii zece ani.
Rezultatul principal al proiectului propus va fi prototipul produsului Sistem integrat de monitorizare, analiză și diagnosticare a stării tehnice a echipamentelor electroenergetice dintr-o centrală hidroelectrică și toată documentația pentru trecerea la fabricarea de serie a produsului.
Sistemul integrat de monitorizare, analiză şi diagnosticare preconizat se compune dintr-o serie de subsisteme dedicate diferitelor categorii de echipamente electrice din centrale hidroelectrice. La rândul lor, subsistemele se compun din module cu funcţiuni specifice de monitorizare și diagnosticare pentru diferite subansabluri ale categoriei de echipament.
Obiectivul general al proiectului: introducerea în fabricaţie a configuraţiilor unui Sistem integrat de monitorizare, analiză şi diagnosticare a echipamentelor electrice şi a calităţii energiei din centrale hidroelectrice.
Fabricat pentru prima data in Romania, SMESEE PROD CHE are ca beneficiari identificaţi în acest moment: SC HIDROELECTRICA, fabricanţii şi reparatorii de maşini electrice mari, marii consumatori industriali de energie (indeosebi din piaţa est- europeană).
Atingerea obiectivului general al proiectului, va contribui, pe termen lung, creşterea economică şi dezvoltarea durabilă a regiunii Bucureşti-Ilfov, prin crearea de noi locuri de munca si realizarea unor produse de inalta tehnicitate.
Detalii privind proiectul se gasesc la rubrica noutati pe site-ul firmei : www.simtech-international.ro.

Manager proiect
Dr.ing. Gabriel TANASESCU,

Bucuresti, 01.10.2021 COMUNICAT DE PRESA
SIMTECH INTERNATIONAL SRL, Tel:0213321018 Fax:0213321018
SMESEE PROD CHE

Share