Depistarea supratensiunilor de lungă durată, în cazul fabricilor din domeniul automotive

Introducere

 Companiile din domeniul automotive reclamă in mod constant aspecte privind declanșarea dispozitivelor de protecție la supratensiune și întreruperea alimentării pentru anumite hale de producție. Pentru descoperirea cauzelor și localizarea defectului, au fost efectuate măsurători de calitate a energiei asupra utilajelor de producție, pe partea de joasă tensiune. Pentru efectuarea măsurătorilor și analiza rezultatelor, a fost utilizat un analizor trifazat de calitate a energiei, Mavowatt 270, produs de Gossen Metrawatt. Măsuratorile s-au efectuat pe o perioadă  de 7 zile.

Analiza măsurătorilor

Măsurătorile efectuate la tabloul de distribuție a energiei electrice, arată că valoarea tensiunii oscilează la limita Un + 10%. La un moment dat, există o creștere bruscă a tensiunii, apoi o întrerupere de scurtă durată, urmată din nou de o creștere a tensiunii, care durează peste o oră.

Figura 1: (date analizate cu software-ul DranView 7): Valorile tensiunii pentru cele 3 faze

O analiză detaliată a diagramei arată că la 5:59 a.m. apare o creștere a tensiunii, de la valoarea (Un + 9%), la valoarea (Un + 30.4%), valoare atinsă la 06:04:52,25 a.m. Apare apoi o întrerupere a tensiunii.

Figura 2: Depășirea valorii maxime reglementate a tensiunii (Un+10%)

La 06:08:27 a.m., tensiunea este restabilită la valoarea (Un + 31.7%), așa cum este ilustrat în Figura 2. Se observă că valoarea ridicată a supratensiunii, durează un timp inacceptabil de lung. Instrumentul Mavowatt a înregistrat aceste valori ridicate până la 7:41 a.m.
Au fost pornite două măsurători simultane, una pe partea de joasă tensiune – sursa de alimentare a echipamentelor de producție și o măsurătoare pe partea de medie tensiune – la transformatorul de 10 kV.
In urma analizei efectuate de către responsabilii fabricii, au fost luate măsurile necesare pentru remedierea problemei.
In aceste cazuri, unde calitatea energiei electrice este vitală pentru funcționarea echipamentelor, este recomandată cumpărarea și instalarea unui instrument de monitorizare continuă a calității energiei electrice. În acest sens, recomandăm software-ul PQ VIEW, împreună cu analizoarele de calitate a energiei produse de grupul GMC-INSTRUMENTS.
ARC BRAȘOV SRL este partener autorizat în România.
Pentru detalii, vă rugăm să ne contactați. Tel: 0268 – 472 577; 0268 – 477 777; arc@arc.ro; www.arc.ro; www.arc.ro

Share