Aplicația CableApp – instrumentul profesional de la Prysmian Group pentru calculul secțiunii cablului

Aplicația CableApp vine în ajutorul personalului tehnic din execuție, proiectare din domeniul electric dând acestora posibilitatea de a alege / verifica cablurile necesare pentru o anumita aplicație în funcție de modalitatea de pozare, lungimea circuitului, căderea de tensiune dorită, încărcarea circuitului și chiar prin calculul emisiilor de CO2.

1. Determinarea curenților admisibili în funcție de modalitatea de pozare
Pentru cablurile de joasă tensiune, CableApp permite determinarea curenților de încărcare în funcție de modalitatea de pozare, programul utilizând factorii de corecție definiți în Tabelul B52.1. al standardului IEC 60364-5-52.
De asemenea, pentru cablurile de medie tensiune, determinarea curenților de încărcare se face pe baza factorilor de corecție din standardul IEC 60502-2 sau HD 620 S2 în funcție de adâncimea de pozare, rezistivitatea solului, modalitatea de pozare în aer sau în pământ, numărul de circuite în paralel.

2. Condițiile de bază utilizate la calculul curenților admisibili de încărcare conform standardelor sunt următoarele:

3. Calculul căderii de tensiune
CableApp calculează căderea de tensiune folosind formula de calcul din Apendixul G al standardului IEC 60364-5-52 funcție de tipul cablului și modalitatea de instalare. Căderea de tensiune în orice capăt al unui circuit nu trebuie să fie mai mare de 5-8 % pentru rețelele de distribuție publică și 3% pentru circuitele de iluminat public. Este recomandat pe cât posibil ca aceste valori să nu fie depășite, iar atunci când căderea de
tensiune depășește aceste valori să se aleagă cabluri cu secțiuni mai mari care vor duce la reducerea căderii de tensiune și implicit la reducerea consumului propriu tehnologic.

Formula de calcul utilizată:
u = b • (ρ1 • L / S • cos φ + λ • L •sin φ) • I și Δu = u / Uo

Unde:

u căderea de tensiune [V]
b coeficient egal cu 1 pentru circuite trifazate și egal cu 2 pentru circuite monofazate
ρ1 rezistivitatea conductorului în condiții normale de operare [Ω.mm2/m]
L lungimea circuitului [m]
S secțiunea conductoarelor [mm2]
cos φ factor de putere (uzual,
cos φ = 0.8, sin φ = 0.6)
λ reactanța pe unitatea de lungime a conductoarelor (0.08 mΩ/m in lipsa altor date)
I curentul în circuit [A]
Uo tensiune de linie

4. Calculul eficienței energetice și a emisiilor de CO2
CableApp oferă o soluție de îmbunătățire a eficienței energetice prin alegerea secțiunii cablului.
Pentru a putea efectua aceste calcule este necesar ca utilizatorul să definească parametrii folosiți în calcul, din meniul “Setări” al aplicației CableApp.
Conform Legii lui Joule, daca un conductor transportă curenți electrici va genera căldură (energie termică).
Energia termică a unui cablu corespunde următoarei formule generale:

Ep = n / c • R • L • I2 • t / 1000

Unde:

Ep Energia generate (pierderea pe linie) [kWh]
n Numărul de conductoare (2 pentru monofazat/c.c. sau 3 pentru trifazat)
c Numărul de cabluri pe faza
R Rezistența conductorului [Ω/km]
L Lungime cablului [km]
I Curentul pe linie [A]
t Timpul [h]

Dacă secțiunea cablului va fi crescută, va rezulta o scădere a rezistenței. Când curentul pe circuit este același, va rezulta o scădere a pierderilor de energie. Aceasta diferență de energie “salvată” prin creșterea secțiunii poate fi cuantificată atât ca o reducere
a prețului la factura cât și ca o reducere a emisiilor de CO2. Cablul va fi mai scump datorită secțiunii mai mari, dar utilizatorul va beneficia de următoarele:

-Reducerea facturilor la electricitate
– Reducere emisiilor de carbon, prin urmare o amprentă de carbon mai scăzută
-Extinderea duratei de viața a cablului deoarece funcționează la temperaturi reduse.
-Creșterea curentului de scurtcircuit (datorită secțiunii mărite crește și valoarea curentului de scc.)
-Posibilitatea de a avea o rezervă în viitor pentru creșterea puterii absorbite (în caz de necesitate).

CableApp va considera implicit factorul de încărcăre egal cu 75% din curentul nominal, dar alte valori pot fi selectate și definite de utilizatori în setările aplicației.
Energia economisită prin mărirea secțiunii conductorului care va avea o rezistență mai mică R2 decât R1 va fi:
EA = n / c • (R1-R2) • L • (%U • I)2 • t /1000
Având calculată energia economisită, putem calcula și reducerea emisiilor de CO2, având definit în setări tariful energiei electrice în RON/kWh, rezultând o valoare estimată a
emisiilor de CO2 în kg/kWh, programul luând în considerare mixul de energie pe țara, valoare care este definită în CableApp și nu poate fi modificată de utilizator.
Cunoscând costul energiei electrice și valoarea emisiilor de CO2 pe kWh, programul va calcula reducerea emisiilor CO2 prin instalarea unui cablu cu o secțiune mărită.
Datorita posibilității efectuării acestor calcule, utilizatorul poate “jongla” cu secțiunea cablurilor pentru obținerea unei reduceri a emisiilor de carbon, necesar în cazurile care devin tot mai frecvente când se solicita reducere Amprentei de Carbon.
Îmbogățită cu imagini și documentație tehnică, aplicația vă oferă și funcții suplimentare precum link direct către catalog online, posibilitatea de consultare a fișei tehnice și
posibilitatea de salvare ușoară a căutărilor efectuate, sau chiar de partajare a rezultatelor obținute.
Poate fi descărcată ușor din Google Play, Apple Store sau poate fi accesată direct online.
Site-ul CableApp: https://www.cableapp.com/WEB/

Search

Google Play: https://play.google.com/store/apps/details?id=com.prysmiangroup.cablea&hl=ro_RO
Apple Play: https://apps.apple.com/ro/app/ cableapp/id1180099775
Testați aplicația și contactați-ne pentru mai multe detalii sau feedback la infocables-ro@prysmiangroup.com.

Share