Convertizoarele de frecvență Danfoss, marca VLT® pentru toate tipurile de motoare electrice trifazate de curent alternativ

Convertizoarele de frecvență Danfoss, marca VLT® pentru toate tipurile de motoare electrice trifazate de curent alternativ

Un flux continuu de inovații în domeniul motoarelor electrice trifazate dorește să obțină cea mai bună eficiență energetică în aplicațiile comerciale și industriale. Acest articol oferă o imagine de ansamblu a tehnologiilor, dar și a aplicațiilor, precum avantajele și dezavantajele unei soluții individuale. Motoarele electrice, convertizoarele de frecventa, dar și sistemele compuse din motor electric și convertizor de frecvență sunt clasificate în clase de eficiență energetică. Standardele folosite pentru clasificare sunt diferite, așa cum și numărul de clase de eficiență diferă.

Clasele de eficiență IES – pentru sisteme compuse din motor electric și convertizor de frecvență

Conform claselor de eficiență ale motorului sunt definite clasele IE pentru convertizorul de frecvență și clasele IES pentru sistemele convertizor de frecvență-motor electric.

Informații detaliate despre aceste clase de eficiență se regăsesc la adresa web: www.danfoss.com/vltenergyeffciency

Algoritmi adaptați pentru maximizarea eficienței sistemului

Producătorii de motoare electrice folosesc o gamă variată de concepte pentru a obține o eficiență ridicată a motoarelor electrice din aplicațiile comerciale și industriale. Deși toate motoarele de tehnologii diferite, dar din aceeași clasă de eficiență, asigură o eficiență comparabilă în punctul nominal de funcționare, ele diferă în multe aspecte, precum comportamentul la pornire sau caracteristica la sarcină parțială. Pentru utilizatori, impactul major al gamei variate de motoare electrice este reprezentat de provocarea alegerii soluției potrivite pentru aplicația vizată, pentru o eficiență maximă. În principiu, aproape toate motoarele pot fi operate respectând curbele de funcționare, ce specifică tensiunea necesară atingerii unei viteze (caracteristica tensiune față de frecvență). Cu toate acestea, eficiența teoretică poate fi atinsă în practică utilizând algoritmi de control special adaptați fiecărei tehnologii, altfel nu este posibilă optimizarea funcționării fiecărui punct de operare cu sarcină variabilă.

Diversitatea scăzută a sistemului în instalație

Aproape toate tehnologiile de motoare necesită sau pot fi operate cu ajutorul unui controller electronic. Cu toate acestea, acest fapt ridică o problemă: toate motoarele pot fi operate de acelați tip de controller? În caz contrar, utilizatorii și operatorii sunt obligați să utilizeze sisteme diferite pentru fiecare tehnologie. În practică acest lucru reprezintă costuri ridicate pentru instruirea proiectanților, operatorilor și a personalului de mentenanță. Piesele de schimb pentru diferite echipamente pot ridica nivelul costurilor. Pentru utilizatori este avantajos să poată opera toate tipurile de motoare cu un singur tip de convertizor de frecvență, astfel reducând efortul suplimentar și costurile.

Ca producător independent de convertizoare de frecvență, Danfoss oferă o soluție prin care se pot opera toate motoarele standard folosite în aplicațiile industriale și comerciale. Acest fapt oferă operatorilor posibilitatea să utilizeze aceeași interfață de operare, aceeași interfață a sistemului, același extensii și tehnologie de încredere, pentru întreaga gama de putere. Managementul pieselor de schimb și mentenanță sunt de asemenea simplificate, iar costurile pentru instruire scad.

Punerea în funcțiune ușoară și algoritmi pentru o eficiență optimă

Fiind producător independent de soluții de acționare, Danfoss se angajează să sprijine toate tipurile de motoare utilizate în mod frecvent și pentru stimularea dezvoltării în curs. În standard, convertizoarele de frecvență Danfoss dispun de algoritmi de control pentru o eficiență ridicată a motoarelor cu inducție și cu magneți permanenți, dar acum ele pot controla și motoarele sincrone cu reluctanță magnetică. Mai mult decât atât, convertizorul de frecvență VLT® face ca punerea în funcțiune să fie la fel de ușoară ca în cazul motoarelor cu inducție, tradiționale, prin combinarea ușurinței în utilizare cu anumite funcții suplimentare utile, precum adaptarea automată a motoarelor, ce măsoară caracteristicile motorului și optimizează controlul acestuia. În acest fel motorul funcționează întotdeauna la cea mai mare eficiență, permițând utilizatorului să reducă consumul de energie și costurile.

SC Danfoss SRL
Sos. Olteniței, nr. 208
Oraș Popești-Leordeni, cod 077160
Judetul Ilfov, România
Telefon: +4 031 2222 101
Fax: +4 031 2222 108
Email: danfoss.ro@danfoss.com
www.danfoss.com/Romania

Share