Care este secretul cablurilor flexibile Lapp?

Care este secretul cablurilor flexibile Lapp?

Ing. Dan Ciortea, LAPP KABEL ROMANIA

Cât de fiabilă este flexibilitatea?

Majoritatea oamenilor se întreabă cum reușim să creăm produse durabile și calitative, necesare oricărei aplicații. Ei bine, flexibilitatea și rezistența produselor ne definesc. Cu dezvoltarea permanentă a tehnologiei speciale de cabluri FD® am stabilit standardele în domeniul aplicațiilor flexi- bile. Realizăm produse versatile, cu durată de viață maxi- mizată, destinate aplicațiilor foarte rapide, cu cele mai mici raze de îndoire. Parametrii unici de îndoire și rezistență ai cablurilor noastre, greutatea redusă și gabaritul necesar mic datorită razei minime de îndoire, respectă tendințele de miniaturizare. Vom începe explicând, dinspre interior spre exterior, componentele unui cablu și criteriile care îl conduc spre flexibilitate sau superflexibilitate. Dar până să intrăm în anatomia cablurilor, ar trebui să explicităm cuvântul flexibilitate ca și atribut al unui cablu electric, referitor la elementele care conduc curentul electric, respectiv conductorii.

 

Certificarea multi-standard reduce varietățile stocate și salveaza bani

 Toți practicienii cunosc că, în decursul procesului de dezizolare, putem întâlni conductori mai mult sau mai puțin flexibili, unifilari sau multifilari, cu cuprul neacoperit de alt metal sau acoperit. Deoarece tehnica stă sub imperiul normelor și reglementărilor, modul în care sunt confecționați conductorii este definit complet astfel încât să nu poate exista criterii subiective de apreciere. Norma euro- peană IEC 60288 definește 4 clase de conductori :

  • Clasa 1 corespunde conductorilor unifilari, cu secțiuni care rareori depășesc 10 mm2 deoarece lucrabilitatea con- ductorului devine Acest tip de conductor poate fi folosit doar pentru pozare fixă deoarece, supus mișcărilor repetitive, se rupe datorită fenomenului de oboseală care apare în structura cristalină a metalului.
  • Clasa 2 corespunde conductorilor multifilari creați prin răsucirea și presarea unui număr de conductori de Clasă Cablurile cu conductori clasă 2 sunt destinate pozării fixe, în special pentru realizarea traseelor destinate alimentărilor cu energie electrică.
  • Clasa 5 corespunde conductorilor multifilari creați prin răsucirea lițelor fine de cupru, cu diametrul liței cuprins între 0,15 și 0,70 mm. Aceștia sunt destinați aplicațiilor flexibile cu mișcări de îndoire-dezdoire aleatoare. Cablurile din această clasă pot fi folosite în orice aplicație care impune flexibilitate, mai puțin în aplicații de tip lanț port cablu sau în care cablurile execută cicluri de îndoire- dezdoire conform unui algoritm bine precizat (de exemplu, mașini unelte în coordonate).
  • Clasa 6 corespunde conductorilor multifilari creați prin răsucirea lițelor extrafine de cupru cu diametrul liței cuprins între 0,05 și 0,40 Cablurile din această clasă sunt utilizate în aplicații în care se mizează pe foarte multe cicluri de îndoire-dezdoire sau torsiune, de exemplu roboți industriali, mașini unelte multi-axă, etc.

Nu doar grosimea liței participă la flexibilitatea conduc- torului. În egală măsură, pasul de răsucire al lițelor pentru realizarea mănunchiului de lițe este important. Cu cât pasul de răsucire este mai mic cu atât simetrizarea efortului mecanic indus de mișcările de îndoire-dezdoire este mai bună. De aceea, la cablurile destinate mișcărilor repetitive, pe lângă prezența lițelor extrafine se utilizează un pas de răsucire scurt. Mai multe informații referitoare la aceste detalii pot fi găsite în anexa T11 din catalogul general Lapp existent în limba română pe www.lappkabel.ro.

Lițele de cupru pot fi neacoperite sau acoperite cu un alt metal. În aplicațiile în care temperatura este factorul agresor, lițele pot fi acoperite cu staniu, argint sau nichel, în funcție de nivelul maxim de temperatură pentru care este construit cablul.

Efectul pelicular poate fi, de asemenea, un factor care să conducă la necesitatea argintării lițelor, asta pentru a crea o pătură cu rezistivitate minimă pe exteriorul lițelor, având în vedere efectul de refulare spre exterior al curentului odată cu creșterea frecvenței.

Conductorii dintr-un cablu trebuie să fie izolați pentru separarea galvanică a fiecăruia dintre ei. Există o multitu- dine de materiale de izolație, pornind de la materiale anor- ganice (mică, fibre de sticlă) sau materiale organice, polimeri cu proprietăți electrice, mecanice sau chimice diverse. Fiecare cablu trebuie să aibă conductorii izolați corespunzător aplicației pentru care este construit. Unele mate- riale de izolație poartă o denumire generică (de exemplu PVC) dar fiecare producător are rețete proprii (sau standardizate) în care materialul de bază reprezintă circa 95% din total iar 5% reprezintă substanțe aditivante care conferă proprietăți speciale referitor la gama de tempera- tură, rezistența chimică la substanțe anorganice sau organice sau rezistența la eforturi mecanice repetitive.

Conductorii din interiorul unui cablu sunt de obicei răsuciți între ei, cu un anumit pas de răsucire. Atunci când se discută despre cabluri destinate transferului de semnale electrice mici, în scopul creșterii rejecției de mod comun, conductorii sunt torsadați în perechi sau triade cu un pas scurt, corespunzător frecvenței maxime pentru care este construit cablul. Această torsadare conduce la simetrizarea geometrică a conductorilor dintr-o pereche, astfel încât tensiunile induse de către zgomotul electromagnetic exis- tent în special în mediul industrial să fie cât mai mici.

Straturile separatoare care sunt aplicate peste conductori au rolul de a limita eforturile mecanice care se transmit spre conductori, astfel încât aceștia să nu fie afectați de mișcările cablului sau au doar rol de creare a unei secțiuni pseudo- circulară peste care să se poată țese ecranul sau extruda mantaua exterioară.

Sistemele de ecrane din interiorul unui cablu electric sunt corelate cu aplicația pentru care cablul este construit. Dacă discutăm despre mediul industrial, în cazul cablurilor de forță, acestea sunt uzual ecranate cu o țesătură din lițe de cupru, realizată astfel încît gradul de acoperire optică să fie cât mai ridicat. Frecvențele întâlnite frecvent sunt fun- damentala și armonici care pot crea un zgomot electro- magnetic care să perturbe circuitele de semnale mici iar ecranul nu trebuie să permită cablului să emită câmpuri electromagnetice parazitare prin crearea unei bariere la nivelul ecranului.

La cablurile de semnal mic, scopul ecranelor este cel de a nu permite câmpurilor electromagnetice exterioare să inducă tensiuni parazite în interiorul conductorilor și de aceea există frecvent o combinație de ecrane, unul din folie aluminizată, destinat frecvențelor mari și celălalt din țesă- tură de cupru, destinat frecvențelor mici.

Mantaua exterioară trebuie să țină cont de agresiunile chimice, mecanice sau termice la care va fi supus cablul. Tehnologiile moderne permit realizarea unor cabluri deosebit de performante, adaptate la cerințele punctuale ale utilizatorilor.

Cea mai bună alegere: pariați pe calitate

“Oferim calitate”, mulți spun acest lucru – dar LAPP KABEL poate dovedi acest lucru. Fiecare cablu flexibil a fost verificat în centrul de testare LAPP KABEL, în condiții similare aplicațiilor practice. Cablurile sunt conectate la dispozitive de testare speciale, unde cablul este expus la o sarcină mecanică extremă, schimbând permanent para- metrii mișcării. Astfel de combinații de sarcini diferite nu pot apărea în mod regulat în aplicații practice, chiar și în cele mai complexe. Datorită designului special al cablurilor noastre, putem asigura minimum 5 milioane de cicluri de îndoire. În practică, cablurile Lapp funcționează corespunzător mult peste numărul de cicluri garantat precizat în catalog. În urma rezultatelor finale, numai produsele care dovedesc înaltă fiabilitate și calitate sunt apoi incluse în programul de producție. Lapp Group, prin unitățile sale de producție și prin laboratoarele ultraperformante poate proiecta și realiza o multitudine de tipologii de cabluri, chiar atunci când soluțiile existente în piață nu pot oferi răspuns la aplicațiile clienților.

Acum știți care este secretul, nu-i așa?

 

 

Share