Considerații privind evoluția și dezvoltarea pilelor de combustibil

Politica de dezvoltare și creștere economică a țărilor europene, și nu numai, în ultimii douăzeci de ani s-a concentrat pe căutarea de noi surse de energie și pe reducerea emisiilor de gaze poluante. S-au dezvoltat sisteme complexe de producere a energiei din resurse regenerabile, ce au la bază energia eoliană, solară, geotermală și hidro.

Read more