ALFAENERG: Calitatea energiei electrice cu analizorul de calitate CLASA A – UMG512 PRO

Calitatea energiei electrice               Managementul energiilor      Defecte ale izolației prin măsurarea                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           curentului rezidual

EN 50 160                                                         ISO 50 001                                             RCM
IEEE 519                                                            EN 50600                                               IEC 60 364-6
IEC 61000-2-4

3 soluții cu un singur analizor JANITZA

Calitatea energiei electrice a devenit în ultimul timp o preocupare majoră, mai ales în cazul particular al consumatorilor casnici,
deoarece buna funcționare a echipamentelor electrice și electronice conectate la rețeaua electrică depinde în mare măsură de calitatea energiei electrice furnizate acestora.

Aceasta poate fi definită în multe moduri, fiecare individ având propria sa percepție asupra acestei noțiuni, motiv pentru care a fost nevoie de definirea clară și concisă a noțiunii de calitate a energiei electrice și de standardizare a parametrilor care intervin în definirea acestei noțiuni. Tensiunea stabilă, forma de undă ne distorsionată (lipsa armonicilor), abateri minime de la frecvența nominală, sunt doar câteva dintre caracteristicile pe care trebuie să le aibă un sistem electric de calitate.

Problema calității energiei electrice în alimentarea consumatorilor este în prezent deosebit de actuală, având în vedere diversitatea tipurilor de instalații și riscurile induse – în fiecare caz în parte – de abaterile de la regimul normal de funcționare.

Pentru a veni în întâmpinarea consumatorilor în vede rea rezolvării problemelor legate de calitatea energie electrice firma noastră, ALFAENERG, propune o gamă largă de analizoare pentru calitatea energiei electrice.

Power Quality Analyzer, Class A
• Măsurarea armonicilor până la cele de ordin 63 pentru Tensiune, Curent, Putere Activă și Reactivă;
• 4 intrări pentru tensiune;
• 4 intrări pentru curent;
• Înregistrarea întreruperilor de scurtă durată >10ms, Tranziente >39 ms, Curenți de pornire >10ms;
• Clasă de precizie bună cu o acuratețe de 0.2S pentru energia activă și 0.1% pentru tensiune și curent;
• FTP, SMTP, SNMO, NTP;
• Comunicație Ethernet, Modbus RS485, Profibus;
• Limbaj de programare grafic denumit JASIC;
• 256 MB memorie internă;
• 2 intrări și 2 ieșiri digitale;
• 1 intrare analogică pentru măsurarea temperaturii;
• 2 intrări analogice pentru măsura RCM sau măsurarea temperaturilor.

Analizorul UMG 512 este adecvat în special pentru monitorizarea indicatorilor de calitate a energiei electrice conform standardelor EN50160, IEEE 519, 61000-2-4, ITIC/CBEMA. Toți parametrii sunt înregistrați și analizați,  iar pe baza acestora softul dedicat al aparatului este capabil să întocmească rapoarte de calitate în conformitate cu standardele în discuție.
Standardul 61000-4-30 este îndeplinit de aparatele care fac parte din CLASA A, acestea fiind dintre cele mai inovative, compacte și competitive de pe piață.

Rapoarte
• Generează automat un raport de calitate a energiei electrice cu ajutorului softului dedicate GridVis;
• Prezentarea rapidă și clară a faptului dacă calitatea energiei în perioada de timp în cauză este în conformitate cu un standard sau nu;
• Rapoartele privind calitatea energiei electrice se bazează pe standardele internaționale: EN 50160, EN 61000-2-4, NeQual, IEEE 519, ITIC (CBEMA) (only manual, not automatic).

Display-ul color cu o matrice activă (5,7”) permite prezentarea valorilor măsurate în formă numerică, bară de diagrame sau ca linie grafică.

O problemă din ce în ce mai des întâlnită este curentul rezidual. Aparatul nostru oferă două intrări pentru măsurarea acestui curent, care pot detecta și evalua orice creștere a curentului rezidual.

Ușor de instalat și folosit, aparatul poate reduce costurile prin evaluarea rețelei electrice, astfel încât orice abatere sau eveniment nedorit poate fi remediat din timp, fără a se ajunge la defectări ale instalației sau echipamentelor.
Analizorul are funcții multiple de măsurare, cum ar fi flicker, întreruperi de scurtă durată, fenomene tranzitorii, armonici până la armonica de ordin 63, interarmonici, curentul rezidual, curenți de pornire și evenimente care afectează calitatea energiei electrice. UMG 512 poate fi utilizat în aplicații de analiză a defectelor din partea consumatorului și ca măsură preventivă pentru perturbațiile în rețea, astfel încât se pot evita întreruperile neașteptate ale rețelelor electrice, care pot duce la pierderi de producție, acestea aducând costuri suplimentare. În cazul în care vă interesează o imagine clară asupra modului în care aveți posibilitatea de a reduce costurile energiei electrice în compania dumneavoastră, vă invităm să consultați oferta noastră de aparate destinate acestui domeniu.
Pentru detalii accesați www.alfaenerg.ro.

 

Share