Adunarea Generală a SIEAR

Adunarea Generală a SIEAR ce s-a desfășurat miercuri  25 aprilie 2018, în Facultatea de Instalații din București  a decis organizarea în octombrie 2018  în cadrul Conferinței anuale de la Sinaia, a alegerii unui nou Consiliu Director.
Membrii SIEAR prezenți au concluzionat că  mai multe normative tehnice din domeniul instalațiilor electrice necesită o rapidă actualizare (NP099, NP062, NP061, NPI7, NP118/3)  și că în multe  cazuri, părți importante din aceste norme nu mai respectă și nu mai urmează standardele europene și naționale referite. A fost dat exemplu unui standard european mai vechi, care fiind referit în normativul NPI7,  este obligatoriu. Acest standard însă a fost  modificat, prevederile sale actuale diferă de cele anterioare şi apar diferenţe între normativ şi standard ceea ce induce confuzie pentru specialiștii din proiectare / verificare/execuția de instalații electrice.

A fost propusă organizarea unui eveniment dedicat protectiei la arc electric (AFDD) , ce se dorește a fi inclusă în NPI7 în viitor.

Mai multe colective de specialiști ce includ  membri ai SIEAR au propus au   propus ministerelor de resort actualizarea mai rapidă a normativelor, conformă cu dinamica reglementărilor pe plan european şi chiar liste cu prevederile ce trebuie actualizate cât mai rapid.

Este însă evident că aceste ministere de resort nu oferă suficient sprijin elaborării unei legislaţii secundare moderne iar ca rezultat normele tehnice diferite față de cele adoptate în alte țări europene, nu reușesc să asigure o dezvoltară unitară a economiilor țărilor UE.

 

Share