Asociația Română a Electricienilor – AREL

Asociația Română a Electricienilor – AREL

AREL a luat ființă în 2008 ci are ca obiectiv perfecționarea continuă a membrilor săi, obiectiv concretizat până în prezent prin ateliere electrice și cursuri de perfecționare realizate în parteneriat cu mari firme producătoare sau distribuitoare de echipament electric prezente pe piața românească. AREL are filiale județene în întreaga țară și joacă un rol important în formare și dezvoltarea profesională a forței de muncă din domeniul instalațiilor electrice de la noi.

Obiectivele AREL

 • AREL este dedicată sprijinirii membrilor săi în pregătirea și perfecționarea tehnico-profesională, conform standardelor profesionale euro- pene de profil;
 • AREL reprezintă interesele profesionale ale membrilor săi în relațiile cu instituțiile de stat cu atribuții în domeniu, cu alte asociații profesionale și organizații sindicale;
 • AREL combate sub toate formele lucrările electrice executate de personal necalificat și ne-profesionist;
 • AREL susține campanii de conștientizare a populației asupra riscurilor la care se expune prin nerespectarea cerințelor de electrosecuritate impuse de normativele și legislația în vigoare;
 • AREL organizează reuniuni și simpozioane, pe teme de interes pentru membri, inclusiv prin participări internaționale. AREL promovează inițiative legislative în vederea reglementării prin normative tehnice a activităților din domeniul electric

AREL a autorizat la ANC (CNFPA) cursurile de perfecționare „Electrician în construcții” și „Montator de instalații fotovoltaice solare” iar la ANRE „Cursul de pregătire în vederea autorizării/reautorizării electricienilor, verificatorilor de proiecte, responsabililor tehnici cu execuția, precum și a experților tehnici de calitate și extrajudiciari în domeniul instalațiilor electrice”.

Centrul de formare profesionala AREL va autoriza ANC până la finalul anului 2016 următoarele cursuri/ specializari:

 • Montator, reglor și depanator pentru aparate de masură electrice și relee;
 • Electrician PRAM;
 • Instalator pentru sisteme termice solare;
 • Electrician-automatist ascensoare.

De asemenea, se vor întocmi documentațiile pentru înscrierea în COR a următoarelor ocupații:

 • Domotician;
 • Electrician instalare-montaj și exploatare stații de încărcare automobile electrice.

AREL participă cu stand propriu la toate manifestările expoziționale din România legate de instalații și echipa- mente electrice.

www.arel.ro

 

Share