15 ani de la înființarea companiei ELECTRO SISTEM

În perioada 24-25 noiembrie 2011, compania Electro Sistem a organizat la Baia Mare cea de-a V-a ediție a “Zilelor Electro Sistem”, marcând 15 ani de la înființarea firmei. Cu această ocazie, compania și-a prezentat noile produse și tehnologii, printre care și celula electrică de medie tensiune pentru distribuția secundară tip ES02, pentru curenți nominali de până la 1250A.

Grupul de firme ELECTRO SISTEM are ca obiect de activitate producția de posturi de transformare compacte, celule electrice de medie tensiune pentru distribuția primară și secundară, tablouri electrice de joasă tensiune, comercializarea de echipamente de medie și joasă tensiune pentru sistemele de distribuție a energiei electrice, precum și proiectarea de rețele și sisteme cu tensiuni până la 110 kV.

Toate activitățile firmei, începând cu proiectarea produselor și ulterior, pe parcursul procesului de producție sunt caracterizate prin mobilitate și inventivitate. De-a lungul concepției, aceste valori pot fi puse în practică datorită vastei experiențe a echipei de ingineri proiectanți – electrici și mecanici. Majoritatea grupelor de produse din gama de fabricație a firmei se oferă, pe lângă variantele tipizate, și în variante nou proiectate, netipizate, ținând cont de nevoile de flexibilitate și diversitate ale clienților și beneficiarilor finali. Pentru a putea realiza produse noi în cel mai scurt timp și pentru un control cât mai riguros al produselor tehnologice, societatea dispune, pe lângă ateliere de montaj, de o dotare complexă pentru prelucrarea metalelor, turnarea structurilor de beton, protecția suprafețelor, precum și pentru realizarea ștanțelor și matrițelor. Prin dotarea atelierelor cu tehnologii de ultimă generație, mașini cu comandă numerică, procese tehnologice controlate, forță de muncă instruită la parametri înalți, se asigură un grad ridicat de mobilitate în cadrul proceselor de fabricație. Totodată, ELECTRO SISTEM caută în permanență să asimileze noi produse, urmărindu-și misiunea de a oferi soluții complete în distribuția electricității.

Celule electrice de medie tensiune tip ES02

O noutate în acest an în activitatea companiei este introducerea în fabricație a gamei de celule electrice de medie tensiune tip ES02. Aceasta se adresează în principal instalațiilor de distribuție a energiei electrice din punctele de alimentare dar și din posturile de transformare, având tensiunea nominală de 24kV, curentul nominal de până la 1250A iar curentul de scurtă durată 20kA/1sec.

ES02 a fost proiectată pentru a satisface cerințele actuale ale tuturor distribuitorilor de energie electrică de pe piața autohtonă, dar și cea vest-europeană.

Gama include unități funcționale precum: celula de sosire/plecare/cuplă cu întreruptor în vid debroșabil și CLP, celula de sosire/cuplă cu separator de sarcină și CLP, celula de măsură cu separator și CLP, celula de trafo servicii interne, celula de racord (riser).

es02-cuUsaInchisa2

Unitatea funcțională cea mai frecvent utilizată este celula cu întreruptor în vid debroșabil și CLP. Din punct de vedere constructiv, aceasta îndeplinește cele mai critice condiții de siguranță în exploatare, având compartimente separate pentru câmpul de bare, pentru întreruptor și pentru cabluri, fiecare dintre acestea fiind dotate cu canale de dirijare și evacuare a gazelor în cazul producerii unui arc electric. De asemenea, celula este echipată cu interblocaje mecanice și electrice pentru evitarea efectuării greșite a manevrelor. Printre avantajele ES02 menționăm și modul de amplasare a transformatoarelor de măsură, care se pot demonta foarte ușor prin partea frontală a celulei, fără a fi necesară demontarea cablurilor de forță.

Celulele ES02 se integrează perfect în instalațiile de automatizare, precum și în sistemele de control, monitorizare și teleconducere specifice fiecărei rețele electrice, acestea fiind dotate cu: motorizări pentru echipamentele principale de comutație, contacte auxiliare pentru indicarea stării fiecarui echipament, relee electronice prevăzute cu contacte auxiliare pentru indicarea prezenței MT și defectelor MT. Celulele cu întreruptor în vid și cele de măsură cu separator se echipează cu relee numerice de protecție, control și transmitere la distanță a tuturor informatiilor analogice, digitale și de protecție din respectivele celule.

Unitățile funcționale sunt rezistente la arc electric intern conform standardului SR EN 62271-200:2003.

Share