Utilizarea detectoarelor liniare de căldură cu cablu senzor cu fibră optică pentru protecția obiectivelor industriale

Obiectivele industriale reprezintă cazuri speciale în ceea ce privește aplicarea sistemelor de detectare și de alarmă la incendiu, deoarece normele de instalare stabilite pentru clădirile civile au o aplicabilitate limitată, structura și funcțiile sistemului fiind influențate în mod semnificativ de condițiile specifice ale activității în obiectivul protejat. Fără a pierde din vedere importanța protejării vieții, pentru asemenea obiective putem vorbi pe de-o parte de un risc statistic mai scăzut de pierderi de vieți omenești sau de afectare a sănătății utilizatorilor comparativ cu clădirile civile, deoarece aceștia sunt în mare măsură persoane instruite. Pe de altă parte, obiectivele industriale prezintă un risc semnificativ mai ridicat în privința producerii de pagube materiale importante în comparație cu alte clădiri.

Ca urmare, la alegerea sistemelor de detectare și de alarmare la incendiu utilizate în mediile industriale se aplică mai curând criterii specifice, bazate pe cerințele formulate de investitor, de proiectanții instalațiilor care deservesc procesele și de către asigurătorul obiectivului.

Conveioare și transportoare cu bandă

Printre elementele esențiale pentru asigurarea funcționării multor obiective industriale se află și conveioarele sau transportoarele cu bandă și role. Utilizarea acestora implică și un risc crescut de producere de incendii și/sau explozii deoarece o mare parte a acestor instalații funcționează fără supraveghere permanentă, transportând cantități mari de materiale – adesea combustibile sau ușor inflamabile, iar în imediata lor vecinătate se află instalații electrice și mecanice, acestea constituind elemente ale conveiorului. Defectarea rolelor conveiorului poate genera scântei sau supraîncălziri cauzate de frecare și având drept consecință aprinderea materialelor transportate, a murdăriei acumulate sub bandă sau chiar a benzii transportoare. Tunelurile de transport pentru cărbune din termocentrale sau traseele pentru transportul biomasei pot fi incluse în categoria instalațiilor cu un risc ridicat de producere a unor asemenea evenimente.

Punctele de risc sunt constituite de zonele de contact (și de frecare) dintre banda transportoare și elementele de ghidare și de acționare, în special în cazul defectării rolelor de ghidare, produsă de uzură, avarierea rulmenților sau lipsa ungerii corespunzătoare. Astfel se poate ajunge la blocarea unor role și creșterea frecării, fapt care produce uzura prematură a benzii și – mai ales – creșterea temperaturii rolei. Chiar și în condițiile utilizării de materiale ignifuge pentru banda transportoare, poate apare riscul de aprindere a resturilor materialelor transportate sau a murdăriei din preajma rolelor de ghidare supraîncălzite.

Un risc deosebit îl constituie conveioarele cu trasee închise (galerii de alimentare ale termocentralelor sau în mine), situații în care materialul transportat poate crea o atmosferă cu pericol de explozie.

Astfel de explozii produse într-o galerie de transport sau aprinderea benzii transportoare constituie evenimente critice, care pot apărea în obiective de importanță strategică, provocând pierderi materiale semnificative, determinate de necesitatea reconstrucției conveiorului avariat. De multe ori, dezvoltarea rapidă a unui asemenea incendiu pune în pericol chiar și clădirile și instalațiile mai îndepărtate, generând pagube colaterale semnificativ mai mari decât cele produse la sursa focului. La bilanțul pierderilor materiale se adaugă și costurile opririi parțiale sau complete a producției instalației industriale până la încheierea reparațiilor.

Riscurile producerii unor pierderi semnificative în cazul unui incendiu sau a unei explozii cauzate de defectarea unui conveior determină impunerea de către proiectanți și asigurători a unor cerințe foarte ridicate în ceea ce privește viteza de reacție și fiabilitatea sistemelor de prevenire (detectare, semnalizare și stingere) a incendiilor instalate în asemenea instalații industriale. Utilizarea unor asemenea sisteme în unități industriale trebuie să fie conformă cu cerințele Directivei Europeane 2012/18/EU (SEVESO III), referitoare la prevenirea și limitarea consecințelor accidentelor care implică substanțe periculoase.

honey2
Unitati de detectie DTS (versiuni pentru montaj pe perete si în dulap de 19” pentru echipamente)

Cerințe de siguranță

Prevenirea și detectarea incendiilor produse pe traseul conveiorului trebuie să îndeplinească o serie de cerințe funcționale și tehnice specifice, determinate de necesitatea de diminuare a pierderilor. Ca urmare, sistemul trebuie să prezinte o sensibilitate mare de detectare și viteză ridicată de reacție în raport cu dezvoltarea incendiului. Aceste cerințe conduc la necesitatea de detectare foarte timpurie a dezvoltării unui incendiu.

De asemenea, este necesară capacitatea de localizare precisă a locului evenimentului și de distingere sigură a mărimilor specifice incendiului, pentru a permite alertarea eficientă și sigură, cu un număr minim de alarme false.

Nu în ultimul rând, este nevoie de o fiabilitate ridicată a sistemului de detectare a incendiilor, precum și un grad sporit de imunitate la defecte pentru a preveni funcționarea neprotejată a instalației industriale.

În marea majoritate a aplicațiilor industriale, pe lângă detectarea precisă a locului de incident, este necesară și asigurarea posibilității de înregistrare a modificării parametrilor specifici, pentru a se putea evalua din timp gradul de pericol la care este expusă instalația și a se putea estima evoluția situației de risc.

Protecția împotriva incendiilor a conveioarelor prezintă și o seamă de particularități determinate de mediul specific de lucru. Enumerăm mai jos câteva din acestea:

  • Sistemul de detectare și semnalizare trebuie să fie capabil să funcționeze într-o gamă largă de temperaturi (-25 °C până la +55 °C), cu variații bruște;
  • Atmosfera poate fi corozivă;
  • Este posibilă prezența suspensiilor solide (praf) în concentrații ridicate;
  • Dimensiuni mari ale instalațiilor și – deci – și ale traseelor de detectare și semnalizare;
  • Acces dificil în zonele protejate (se impune un aport minim de lucrări de întreținere și service).

Articolul integral îl puteți  citi în ediția tipărită a revistei Electricianul nr. 5/2014.

Honeywell Life Safety România
Str. Salcâmilor nr. 2 bis, RO-305500 Lugoj
Tel. +40 (0)256 350 000;
Fax +40 (0)256 307 564

Honeywell Life Safety România
RO-014459 București, Str. George Constantinescu nr. 3,
Clădirea Upground, intrarea A, et. 4,
Tel. +40 (0)31 224 30 01;
Fax +40 (0)21 204 81 65

hls-romania@honeywell.com
www.hls-romania.com

Share