UMG 96-PA Soluții pentru monitorizarea calității puterii și managementul energiei

Deoarece în ultima vreme se pune din ce în ce mai mult
accent pe calitatea puterii electrice, producătorii germani,
JANITZA, reprezentați în România de compania ALFA ENERG,
propun soluții pentru monitorizare continuă a rețelelor electrice
cu ajutorul aparatelor din seria UMG.
Producătorul german propune pentru acest an un
aparat nou pentru monitorizarea parametrilor rețelei
electrice și pentru analiza calității puterii, acest aparat fiind
adaptat cu funcții care permit implementarea unui sistem
de managemenet al energiei electrice.
Cu o construcție foarte compactă, dispozitivul este
folosit în principal pentru monitorizarea parametrilor elec –
trici. Spre deosebire de celelalte modele din seria UMG
96 acesta are un display color care ne permite să vizua –
lizăm formele de undă pentru tensiune și curent. Acest
aparat este foarte ușor de manevrat, având un sistem de
operare foarte intuitiv.
• Măsoară calitatea energiei electrice în conformitate
cu DIN EN 61000-4-30
• 4 Mb memorie de înregistrare
• Analiza armonică (până la armonica de ordin 25)
• Limbaj de programare grafic (Jasic)
• Comunicație: MODBUS
• 3 intrări digitale și 3 ieșiri digitale
• Clasa de precizie pentru măsura energiei 0.5
• Clasa de precizie pentru curent și tensiune 0.2

 

 

 

• Poate fi folosit ca și traductor al mărimilor măsurate
de sistemele de gestiune ale clădirilor sau ale PLC-urilor
prin Modbus
• Vizualizarea formelor de undă direct pe aparat
• 3 intrări pentru măsura tensiunii (600V CATIII)
• 3 intrări pentru măsura curentului
• Disponibilitate unui modul de adaugare a funcțiilor
care ar cuprinde:
– Comunicație Ethernet
– Măsurarea curentului rezidual
– Intrări pentru senzor de temperatură
– 2 intrări analogice
• Înregistrează valorile minime și maxime.
Acest dispozitiv vine cu un design care îmbină ele –
mentele precedente ale seriilor UMG și oferă opțiuni și
aplicații pe care le întâlnim la aparatele de top, cum ar fi vi –
zua lizarea formelor de undă pe ecranul color al aparatului,
navigare ușoară datorită ecranului și meniului intuitiv,
vizualizarea parametrilor preluați de la dispozitivele slave și
vizualizarea datelor online pe pagina proprie a aparatului.
UMG 96-PA este un aparat foarte bun și pentru moni –
torizarea calității puterii, deoarece măsoară și înregis –
trează continuu parametrii rețelei electrice, asigurând
beneficiarul de: siguranță și accesibilitate a sursei de
alimentare, maximizarea timpilor de întreținere sau men –
tenanță preventivă și control al proceselor tehnologice.
De asemenea, este o soluție pentru a economisi și a
reduce costurile prin monitorizarea continuă și prin evi –
tarea opririi producției sau prevenirea defectelor de
calitate a produselor.

Limbajul de programare grafic JASIC extinde funcțio –
na litatea aparatului și poate oferi clienților posibilitatea
creării unor aplicații personalizate precum alarmare la
depășirea unei limite impuse sau trimiterea unui email
pentru a avertiza prezența unui eveniment.
În cazul în care vă interesează o imagine clară asupra
modului în care aveți posibilitatea de a reduce costurile
energiei electrice în compania dumneavoastră, vă invităm
să consultați oferta noastră de aparate destinate acestui
domeniu.

POentu detalii accesaţi: http://www.alfaenerg.ro

 

Share