ALFAENERG: Transparența și calitatea energiei în rețelele de distribuție cu ajutorul tehnologiei de măsurare corecte

Cele mai recente studii demonstrează că tehnologia inteligentă poate reduce aproape la jumătate costurile cu dezvoltarea și modificarea rețelelor de distribuție a energiei electrice, dar pentru aceasta, operatorul rețelei trebuie să cunoască exact fluxurile de sarcină din rețeaua lor. Tehnologia cuprinzătoare de măsurare pentru înregistrarea, transmiterea și evaluarea datelor devine cea mai importantă acțiune a sistemului. Aici soluțiile scalabile asigură transparență pentru investițiile inițiale.

În trecut, rețelele de distribuție au fost planificate în conformitate cu direcția „de sus în jos” a fluxului de energie, înaltă tensiune – medie tensiune – joasă tensiune – clientul final. Conceptul de planificare s-a schimbat cu câțiva ani în urmă. În acest fel, cerințele pentru rețele mai eficiente joacă un rol atât de important precum creșterea surselor de energie regenerabila. Aceste influențe se aplică în principal rețelei de joasă tensiune: 98% din toate sursele de energie regenerabilă sunt alimentate în rețele de distribuție regionale și locale. În acest sens, devine evident că progresul dezvoltării nu poate ține pasul. Centra lele de generare a energiei descentralizate (de exemplu, turbine eoliene, PV, biogaz …) duc la creșterea tensiunilor care trebuie reglate. Pe de altă parte, utilizarea sporită a electronicii de putere a provocat distorsiuni semnificative ale progresiei curente sinusoidale, punând astfel în pericol calitatea energiei electrice specificată în standardul EN 50160.
Monitorizarea pe 3 nivele
Monitorizarea completă a rețelei de distribuție a energiei are loc pe trei nivele. În imaginea următoare este prezentată o schemă topologică a acestor 3 nivele:
Prin implementarea unui astfel de sistem de monitorizare se obțin următoarele beneficii:
• Creșterea disponibilității/reducerea timpilor de întrerupere;
• Reducerea pierderilor de distribuție și transport;
• Controlul tensiunii în stațiile de distribuție locale;

• Susținerea și dezvoltarea producătorilor de energie regenerabilă (de exemplu, fotovoltaici, biogaz etc.);
• Respectarea cerințelor de reglementare și tarifare (obligația de documentare);
• Monitorizarea continuă a calității energiei (de exemplu, conform EN 50160).
Punctele de transformare în substații merită o mare atenție. Aplicațiile tipice sunt livrările, punctele de transfer de la furnizori care se suprapun sau puncte de vânzare importante către clienții majori critici. Analizoarele de calitate pentru clasa A, care sunt certificate în conformitate cu IEC 61000-4-30, sunt esențiale aici. În plus față de măsurarea exactă a puterii, calitatea energiei electrice cu numeroși parametri se află în prim plan aici. UMG 512, descris mai sus, oferă atât performanța necesară în tehnologia de  măsurare, cât și protocoalele și interfețele pentru încorporarea simplă și transferul de date. În plus, poate înregistra datele măsurate în cazul unor defecte de transmisie, datorită memoriei interne. Serverul WEB integrat cu funcția instantanee EN 5160 PQ, precum și opțional EN50160 APP permit monitorizarea locală a calității energiei.
Cel de-al doilea nivel (sub-stațiile secundare) a fost pra tic exclus, în ceea ce privește tehnologia de măsurare, în trecut. Între timp, el a primit o atenție mai mare, deoarece joacă un rol-cheie în structura rețelei de distribuție. Acesta este responsabil pentru sarcini precum:
• Monitorizarea și analiza continuă a componentelor rețelei energetice;
• Minimizarea timpilor de întrerupere și a timpilor de întrerupere.

Analizorul UMG 605 PQ din portofoliul Janitza este dispozitivul ideal de bază în punctul de tranformare la joasă tensiune. Pentru o monitorizare completă a calității energiei electrice conform EN 50160, se înregistrează toți parametrii relevanți, cum ar fi flicker-ul, întreruperile pe termen scurt, tranzitorii etc. RS 485 Modbus, PROFIBUS și Ethernet (TCP/IP) sunt disponibile ca interfețe. Multe companii de utilități electrice se bazează, de asemenea, frecvent pe gama UMG 96RM, deosebit de atractivă.
La nivelul 3 sunt încadrați clienții majori, sursele de energie regenerabilă și consumatorii finali. Dispozitivele de măsură compacte și la prețuri atractive, cum ar fi UMG 103, sunt potrivite pentru acest nivel. Pentru a conecta producătorii de energie regenerabilă sau clienții critici speciali contractuali, este posibil să se extindă și cu analizoare de calitate superioară a puterii, cum ar fi UMG 605. Janitza oferă o soluție în trei etape pentru vizualizarea și evaluarea datelor măsurate:
1. Server WEB: pagina de pornire și APP pe dispozitivul de măsurare propriu-zis;
2. GridVis®: un instrument central de logare, raportare și analiză a datelor, interfață pentru sisteme de nivel superior, cum ar fi un GIS sau un display principal;
3. GridVis® Energy: vizualizare bazată pe Web.
Versiunea de bază GridVis®-Basic, care face parte din domeniul de aplicare al dispozitivelor de măsură, servește atât pentru programarea și configurarea dispozitivelor de măsurare UMG, cât și pentru citirea, salvarea, afișarea, prelucrarea și analizarea datelor de măsurare.
Software-ul GridVis® oferă rapoarte special pentru com paniile de furnizare a energiei, operatorii rețelelor de distribuție și autoritățile de reglementare. Un raport anual îmbunătățit privind calitatea energiei EN 50160 poate fi creat cu acesta, de exemplu. Acesta oferă o imagine de ansamblu rapidă a zonelor de alimentare în care nu s-au respectat valorile limită ale EN 50160.

În cazul în care vă interesează o imagine clară asupra modului în care aveți posibilitatea de a reduce costurile energiei electrice în compania dumneavoastră, vă invităm să consultați oferta noastră de aparate destinate acestui domeniu. Pentru detalii accesați http://www.alfaenerg.ro.

Share