Testarea siguranței în funcționare a echipamentelor de sudură cu arc folosind testerul SECUTEST PRO IQ

Conform prevederilor privind securitatea și sănătatea în muncă, precum și a reglementărilor de prevenire a accidentelor, operatorii echipamentelor de sudură cu arc electric sunt obligați, pentru a le utiliza în deplină siguranță, sa le foloseasca numai în conformitate cu scopul pentru care au fost produse.

Totodată producătorii echipamentelor de sudură cu arc sunt responsabili de asigurarea siguranței în funcționare a aparatelor, după reparații sau în timpul întreținerii. Această verificare include supunerea echipamentelor de sudură cu arc electric la testele necesare în conformitate cu normele cele mai recente aflate în vigoare. De exemplu, standardul VDE 0544-4 (IEC 60974-4) pentru echipamentul de sudură cu arc electric, descrie cerințele pentru testare. Standardul a fost actualizat ultima dată în luna Mai 2017.

SECUTEST PRO IQ poate realiza  urmatoarele masurari sau teste:

 • Rezistenta conductor de protectie la pamant cu un curent de 200 mA si 10A.
 • Rezistenta de izolatie la max. 500V
 • Curent de scurgere (val. RMS) la conductorul de pamant de protectie prin metoda: directa, diferentiala si alternativa
 • Curent de atingere (val. RMS) la carcasa prin metoda: directa, diferentiala , alternativa si cu conectare permanenta)
 • Curent de scurgere la partea aplicata (val. RMS) prin metoda: directa, alternativa si in conectare permanenta.

Are o mare varietate de sustinere a functiilor pentru achizitie de date si management, precum si pentru documentarea completa a testelor. SequenceDesigner – Secventele de test definite de utilizator pot fi create pe PC si transferate catre instrumentul de testare.
ReportDesigner-Sabloanele de raport pot fi create pentru imprimanta Z721S pe PC si transferate catre instrumentul de testare.

Procedură de testare conform VDE 0544-4 / IEC 60974-4

Start -> Inspectie vizuala -> Rezistenta conductorului de protectie ->
Rezistenta de izolatie sau curent de scurgere -> Test tensiune circuit
deschis -> Test functional -> Documentare

Deteriorare/defecte ale suportului electrodului sau ale electrodului de retur al curentului de sudură:

 • Deteriorare / defecte ale alimentării de la rețea
 • Deteriorare / defecte ale circuitului de sudură
 • Deteriorare / defecte ale carcasei
 • Deteriorare / defecte ale actuatoarelor și indicatoarelor
 • Alte indicii privind utilizarea incorectă

Continuitatea conductorului de protecție

(Măsurarea rezistenței conductorului de protecție)

 • Scopul măsurării rezistenței conductorului de protecție este acela de a verifica existența unei conexiuni neadecvate între punctul de conectare a conductorului de protecție la dispozitiv și orice parte expusă a acestuia, conectată la conductorul de protecție, care ar putea în cazul unei defecțiuni să expună operatorul la electrocutare.
 • O atenție specială trebuie acordată punctelor de fixare, intrărilor cablurilor și rezistențelor contactelor la bornele de intrare. Dacă este necesar, punctul de măsură trebuie bine curățat înainte de măsurare sau trebuie folosită o sondă de testare adecvată (de exemplu, o perie de testare).

Măsurarea rezistenței de izolație

Rezistența de izolație trebuie măsurată în următoarele cazuri:

 

 

Nota: Echipamentele sunt deconectate în timpul testului.

Măsurarea curentului de scurgere 

Orice dispozitiv electric în funcțiune, produce curenți de scurgere care pot fi împărțiți în 2 categorii:

1. Curentul prin conductorul de protecție, pentru dispozitive de protecție de clasă I, poate fi periculos pentru utilizator numai în cazul unei prime defectiuni (conductorul de protecție întrerupt), curentul de atingere fiind curentul prin conductorul de protecție.

Curentul nu trebuie să depășească 10mA, cu o singură excepție.

În cazul dispozitivelor conectate permanent, dotate cu un conductor de protecție de secțiune mărită, curentul poate fi de până la 5% din curentul de fază.

2. Curentul care se scurge la pământ prin utilizator, atunci când acesta atinge o parte conductoare care nu este conectată la conductorul de protecție împământat, se numește curent de atingere.

Acest curent nu trebuie să depășească 0.5 mA, cu excepția curentului de atingere care se scurge    de la circuitul de sudură la pământ, care nu trebuie să depășească 10mA.

Măsurătoarea trebuie să fie realizată utilizând metoda directă.

Măsurarea curentului de scurgere al circuitului de sudură este realizată în mod uzual prin metoda directă de măsurare a curentului. În timpul testului, trebuie menționat că terminalelor de ieșire pentru sudură li se aplică semnale de frecvență ridicată sau tensiuni ridicate. Aceste semnale trebuie oprite, altfel sistemul de măsură poate fi distrus.

Testarea terminalelor de tensiune care pot fi atinse 

În mod normal, se măsoară valoarea de vârf a tensiunii de circuit deschis U0. Totuși, dacă UR (tensiunea redusă de circuit deschis) sau US (tensiunea de comutație de circuit deschis) sunt specificate pe placa de identificare a aparatului de sudură, atunci se măsoară aceste tensiuni.

Nu sunt necesare măsurători pentru dispozitivele de sudură cu plasmă.                

Echipamente de măsurare și testare adecvate

Echipamentele de măsurare și testare utilizate trebuie să fie construite în conformitate cu standardele internaționale de produs IEC 61010 și (parțial) IEC 61557. – Aceste standarde definesc cerințele pentru siguranță, acuratețe, metode de măsurare și condiții de lucru.

Instrumentele de măsură utilizate pentru teste trebuie verificate și calibrate periodic.

ARC BRAȘOV SRL este partener autorizat în România.

Pentru detalii, vă rugăm să ne contactați.

Share