Sisteme de siguranță a vieții – competență, responsabilitate, tehnologie de vârf

Supravegherea și comanda în caz de incendiu a sistemelor de climatizare și ventilație prin componente periferice ESSER by Honeywell

Colaborarea dintre Honeywell Fire and PA/VA Solutions și firme specializate în livrarea de soluții HVAC aduce noutăți importante modului de supraveghere și comandă a clapetelor de protecție la incendiu și de evacuare a fumului și gazelor fierbinți.
În acest scop se utilizează componente moderne, conectate pe magistrala de câmp a sistemului de detectare și semnalizare a incendiilor, realizându-se astfel controlul optimizat al echipamentelor sistemului de climatizare fără a fi necesare componente dedicate pentru cablare, echipament de comandă și sistem de vizualizare. Această integrare aduce economii semnificative de costuri atât pentru instalator cât și pentru utilizatorul sistemului.
Bonus: sistemul nu numai că este conform cerințelor normative actuale ci oferă – pe lângă economia realizată la costuri – și un nivel ridicat de siguranță.
Și până acum au fost necesare sisteme care în situația de pericol să aducă în poziția de siguranță clapetele de protecție la incendiu și pe cele de desfumare. Rezolvarea tradițională consta în transmiterea de către sistemul de detectare a incendiilor a unor semnale (de regulă de tip contact) către centrala de comandă a clapetelor de protecție la incendiu, astfel încât semnalele de alarmă provenind de la anumite detectoare să aducă în poziția necesară clapetele corespunzătoare zonei în care s-a produs evenimentul. Ca urmare, toate clapetele de protecție la incendiu erau conectate la un sistem distinct, cu cablare, unitate logică și sistem de vizualizare dedicate.
Colaborarea specialiștilor în climatizare cu cei de la Honeywell Fire and PA/VA Solutions a dus la apariția unor noi dezvoltări ale sistemelor de detectare și de alarmă la incendiu ESSER by Honeywell, menite să optimizeze sistemele în privința rezolvării cerințelor unor asemenea aplicații. Ca urmare, în urma încercărilor amănunțite efectuate s-au putut verifica și certifica în conformitate cu cerințele standardelor ÖNORM F3001, EN 1366-2 (ÖNORM 6025) și EN 1366-10 (ÖNORM 6029) atât rezistența la incendiu cât și funcționalitatea sistemului obținut. Cu această ocazie s-a certificat în conformitate cu cerințele F3001 și asigurarea funcționalității în condiții de temperatură ridicată și de sarcină termică.
Astfel, instalatorul și utilizatorul final pot avea în același sistem atât echipamentele de detectare și de semnalizare a incendiului cât și pe cele de supraveghere și comandă în

 

caz de pericol a clapetelor sistemului de climatizare. Rezultă astfel economii importante la instalarea și la întreținerea sistemului.
Pe o conexiune inelară redundantă se pot conecta până la 127 de module adresabile ESSER by Honeywell pentru comanda și supravegherea clapetelor – transpondere FCT. La apariția unui scurtcircuit sau a unei întreruperi a conexiunii, toate aceste module de comandă și supraveghere vor putea funcționa în continuare, defectul fiind în același timp semnalizat la centrala de detectare și de alarmă la incendiu (IQ8Control sau FlexES Control).
Modulele se pot configura individual, astfel ca în caz de eveniment grav (chiar și căderea totală a alimentării) clapeta de protecție la incendiu să poată fi adusă automat în poziția de siguranță („fail-safe“) dar și pentru adaptarea specifică a timpilor de supraveghere, în funcție de modul specific de acționare al fiecărui element electromecanic.
A doua generație a gamei de produse FCT include 2 modele de bază (XS/LT) având funcții similare, dar caracteristici diferite din punct de vedere al echipamentelor acționate. De remarcat faptul că funcționalitatea acestor dispozitive se poate modifica prin programare, ele putând fi adaptate din punct de vedere al timpilor de acționare/supraveghere diferitelor dispozitive de protecție la incendiu însă putând fi transformate și în module de intrare/ieșire având funcționalitate liber programabilă.

IQ8FCT XS
Intrare:
• Lungimea circuitului max. 250 m
• Mesaje posibile: Alarmă, TAL, Defect, Intrare de c-dă
• Mod TAL: Intrare cu 4 stări configurabilă ND/NÎ
• Mod FCT: intrare cu 5 stări, interval de impuls con figurabil și interval de așteptare pentru semnal de feedback după comanda ieșirii
Ieșire:
• Comutare 1A/30V c.c./c.a.
• Comutare COM/ND/NÎ
• Liber programabil
Alte caracteristici:
• Instalare pe șină standardizată de echipamente
• Izolator integrat, alimentare de pe buclă
• 127 IQ8FCT XS / buclă

Avantaje ale tehnologiei FCT
Conectarea pe magistrala inelară ESSER by Honeywell aduce multiple avantaje:
• Tehnologia adresabilă, atestată de numeroase instalări în întreaga lume, cu module conectabile și configurabile individual permite funcționarea imună la defecte de tip scurtcircuit sau întrerupere, oferind astfel un grad ridicat de siguranță;
• Reducerea sarcinii termice în clădire prin reducerea cantității de cabluri utilizate. Este necesar un singur cablu pentru transmiterea de date care susțin mesajele de alarmă, supravegherea și comanda clapetelor, și de un cablu pentru tensiunea de alimentare a actuatorului electromecanic;
• Economii de costuri și de spațiu, deoarece traseele de conducere a cablurilor se reduc, concomitent fiind necesare mai puține operații de îmbinare și de conectare;
• Asociere flexibilă a clapetelor de protecție la incendiu și de desfumare precum și a contactelor de semnalizare și comandă pentru a satisface cele mai diverse cerințe atât în faza de instalare cât și în cazul unor modificări ale clădirii;
• Certificare internațională;
• Audituri anuale ale liniei de producție și ale sistemului de asigurare a calității, asigurate de organisme notifi cate.
Marca ESSER by Honeywell este parte a grupului Honeywell, fiind inclusă în divizia „Sisteme de siguranță a vieții”. În România suntem prezenți cu centre de vânzări și pregătire tehnică în București și Lugoj, precum și cu un centru logistic și o unitate de producție în Lugoj.

 

IQ8FCT LP
Intrare
• Lungimea circuitului max. 250 m
• Mesaje posibile: Alarmă, TAL, Defect, Intrare de c-dă
• Mod TAL: Intrare cu 4 stări configurabilă ND/NÎ
• Mod FCT: intrare cu 5 stări, interval de impuls con figurabil și interval de așteptare pentru semnal de feedback după comanda ieșirii
Ieșire:
• Comutare 230 V c.a. / 48 V c.c.
• Sarcină 8 A inductivă / 16 A rezistivă
• Comutare COM/ND/NÎ
• Liber programabil

Alte caracteristici:
• Grad de protecție IP 65 / IP 66
• Izolator integrat, alimentare de pe buclă
• Zone distincte de conectoare pentru joasă tensiune /tensiune de comandă actuator
• 127 IQ8FCT LP / buclă

 

 

hls-romania@honeywell.com

http://www.hls-romania.com

 

Share