SIEMENS oferă softstarterul pentru orice aplicație – SIRIUS 3RW44

SIEMENS oferă softstarterul pentru orice aplicație – SIRIUS 3RW44

 

Motorul  asincron trifazat cu rotorul în scurtcircuit poate fi deservit, cu respectarea condițiilor de exploatare, alegând una din schemele de pornire consacrate:

 • pornire directă;
 • pornire directă cu reversarea sensului de rotație;
 • stea-triunghi.

Condițiile de exploatare sunt specificate în fișa tehnică a motorului, pusă la dispoziție  în mod uzual de către fabricantul motorului. În practică, totuși, întâlnim situații în care schema de pornire directă sau pornirea stea-triunghi nu reprezintă cea mai potrivită soluție.

Alegerea schemei de pornire cu softstarter oferă o pornire și oprire ușoară, eliminând  astfel șocurile transmise mecanismului sau mașinii antrenate. Acest aspect conduce la mărirea duratei de viață a  motorului și a mașinii mecanice antrenate.

Softstarterele limitează valoarea curentului de pornire și a cuplului de pornire  ale motorului, elimină fluctuațiile de tensiune în timpul pornirii și reduce solicitarea rețelei electrice, mărind stabilitatea rețelei electrice. Un avantaj al limitării curentului de pornire al motorului  este alegerea transformatorului (sau, în lipsa rețelei, a generatorului) cu putere nominală mai mică, rezultatul fiind o economie substanțială.

Prezentarea generală a familiei de aparate SIRIUS 3RW30, 3RW40, 3RW44

Softstarterele SIRIUS 3RW30 și 3RW40 deservesc motoare asincrone cu puteri în domeniul 1,5…250 kW, iar softstarterul 3RW44 asistă motoare de până la 710 kW (conectarea motorului la bornele aparatului se face în 3 conductoare) sau până la 1200 kW (conectarea  motorului cu aparatul se realizează în 6 conductoare ).Tensiunea nominală de lucru este 200…690 Vca.

Curentul absorbit de motor circulă prin grupările de semiconductoare (grupuri de tiristori-antiparalel pe fiecare din faze) pe durata pornirii (până la momentul atingerii cuplului de desprindere) și prin contactele de forță ale contactoarelor de by-pass integrate în softstarter (pe durata funcționării la turație nominală și cuplu nominal).

Exemplu de aplicație practică: disponibilitate mărită, versatilitatea aplicației și a motoarelor deservite

Un furnizor important de servicii din industria petrolieră a transmis următoarea solicitare:

„Avem  un echipament de electroalimentare și acționări electrice tip container, deservit de către un generator electric; tabloul general de distribuție are 2 plecări importante: tabloul electric de utilități și tablou  electric de acționări electrice al motoarelor electrice (în total 10 motoare IE2).

Dorim ca tabloul de acționări să ocupe un spațiu cât mai mic, iar acționările principale să fie pregătite funcțional, astfel încât să deservească 3 tipuri de motoare electrice (de exemplu 22, 37 și 45 kW), fără intervenții ulterioare în tablou sau intervenția personalului calificat.

Repunerea instalației în stare de funcționare să fie posibilă în lipsa unui electrician automatist sau inginer automatist, într-un timp cât mai scurt.“

1 singur softstarter poate porni 3 motoare, ce deservesc 3 aplicații diferite… este oare posibil?

Soluția propusă și transpusă în practică a fost combinația de aparate alcătuită astfel:

 • separator 3NP52 accesorizat cu bloc supraveghere și semnalizare fuzibili integrat 3RV1, echipat cu siguranțe  fuzibile ultrarapide 3NE (asigură protecția la scurtcircuit și suprasarcină a instalației);
 • contactor de linie 3RT (asigură separarea galvanică vizibilă);
 • softstarter SIRIUS 3RW44 (asigură pornirea și oprire lină, protecția la suprasarcină a motorului conectat);
 • cheie de selecție 3SB (asigură selecția tipului de motor conectat).

Punerea în operă și parametrizarea aplicației

SIRIUS 3RW44 este un softstarter evoluat, capabil să deservească cerințe extinse, dintre care enumerăm:

 • protecție la suprasarcină motor;
 • control cuplu;
 • breakaway pulse;
 • slow speed;
 • frânare în c.c.;
 • frânare combinată;
 • încălzire motor;
 • limitare de curent reglabilă;
 • pornire stea-triunghi.

Aparatul dispune de un microcontroler programabil, dotat cu 4 intrări digitale și 3 ieșiri digitale pe contact de releu liber de potențial, o intrare de termistor PTC și un contact basculant de semnalizare, specializat în comutație.

SIRIUS 3RW44 este capabil prin adăugarea modulului de comunicație (Profibus DP sau Profinet) să ofere la distanță datele și valorile afișate local pe LCD (jurnal de erori, listă de evenimente, valori măsurate).

Parametrizarea se poate realiza prin intermediul butoanelor disponibile pe panoul frontal al softstarterului sau din PC, cu aplicația de parametrizare Soft Starter ES2007.

S-au alocat intrările dedicate comenzilor de start pentru Motor1, Motor2, Motor3.

S-au precizat datele specifice motoarelor.

S-au parcurs în continuare etapele punerii în funcțiune și s-au efectuat probele în sarcină.

Pe internet, la adresa  www.siemens.com/sirius se prezintă sistemulul modular SIRIUS.

Siemens pune la dispoziție gratuit aplicația Simulation Tool for Softstarters (STS).

Software-ul generează codul de produs, datele de parametrizare și reprezentările grafice ale acționării selectate.

Aplicația STS este disponibilă aici:

https://support.industry.siemens.com/cs/ww/en/view/101494917

Biroul local Siemens oferă suport tehnic de specialitate pentru a identifica și alege aparatul potrivit aplicației dvs.

Mai mare nu înseamnă mai bun, ci doar mai scump!

Share