SIEMENS oferă relee de siguranță SIRIUS 3SK

Introducere

Un pericol poate cauza o vătămare.

Pericolele pot afecta persoane, proprietăți, procese iar urmările pot fi accidente și îmbolnăviri, invaliditate temporară sau permanentă, pierderi de producție, deterio- rări ale echipamentelor etc.

Personalul trebuie sa fie protejat!

Echipamentele, mașinile de producție, instalațiile industriale pot fi periculoase; în același timp, profitabilitatea ma- șinii/instalației este dependentă și de disponibilitatea ei.

Din aceste motive siguranța în sistemele automatizate este întotdeauna un subiect serios, utilizând DOAR aparataj si sisteme certificate IEC 62061 (până la SIL3) sau EN ISO 13849-1(până la Pl e).

 

Detectie, evaluare, actiune = SIRIUS safety

 

Interacțiunea facilă dintre releele de siguranță, senzori și actuatoare ușurează crearea unor sisteme complete de siguranță fiabile, simple și ușor de implementat.

Astfel, în portofoliul SIEMENS de aparataj de joasă tensiune adresat domeniului industrial, găsim tot ceea ce avem nevoie pentru a realiza un sistem complet:

 • întrerupătoarele electromecanice de poziție cu inter- blocare 3SE5;
 • întrerupătoarele electromagnetice codate 3SE6;
 • butoane ciupercă STOP-AVARIE 3SB3, 3SU1;
 • console de operare 2 mâini 3SB3;
 • întrerupătoare electromecanice acționate prin cablu 3SE7;
 • relee de siguranță 3SK1 și 3SK2;
 • relee de protecție motor fail-safe 3UF7;
 • sisteme de siguranță 3RK3;
 • aplicații software pentru parametrizare și monito- rizare SAFETY es, SIMOCODE es, TIA portal

 

În cadrul acestui articol vă supunem atenției releele de siguranță SIRIUS 3SK.

Oriunde se impune după evaluarea și analiza de risc:

 • realizarea opririi asistate cu buton ciupercă STOP- AVARIE;

 • monitorizarea ușilor de protecție cu întrerupătoare electrome- canice cu interblocare;
 • monitorizarea ușilor de protecție cu perdele luminoase;
 • monitorizarea zonelor deschise periculoase cu scanner laser;

releele de siguranță 3SK permit im- plementarea rápidă în termeni de realizare, inginerie și costuri.

Simplu, modular, flexibil SIRIUS 3SK1

Releul 3SK1 este disponibil în 2 variante constructive, standard și advanced.

Aparatul 3SK1 Standard este ca- racterizat de o carcasă compactă, ușor de integrat, economic, parame- trizare rapidă prin intermediul DIP- swich-urilor amplasate pe panoul frontal.

Dacă resursele oferite de 3SK1 standard nu îndeplinesc cerințele, se alege releul 3SK1 advanced, ce oferă posibilitatea extinderii numărului de intrări fail-safe, ieșiri positively-driven cu acționare instantanee sau temporizată, cu ajutorul modulelor de extensie (intrări și ieșiri).

Releul 3SK1 advanced se conecteaza prin intermediul unor conectori dedicați cu modulele de extensie, sursa de tensiune și demaroare compacte realizate în tehnologie hibridă de comutație; rezultatul este un sistem integrat, cu o cablare minimă, fără greșeli de conectare.

Proiectare, selectie aparataj

Selecția aparatajului se poate realiza (cunoscând SIL sau PL) prin următoarele modalități:

 • cu ajutorului configuratoarelor disponibile pe internet la următoarea adresă:

https://mall.industry.siemens.com/mall/en/ww/catalog

/products/10027588?tree=CatalogTree&activetab=co nfigurator

 • cu ajutorul cataloagelor de produse Industrial Control IC10, IC90
 • cu ajutorul manualului, Application manual SIRIUS SAFETY integrated 08/2016.

Implementare

Siemens pune la dispoziția utilizatorilor (proiectanți, tablotieri, integratori, utilizatori finali) următoarele manuale:

 • 3SK1

https://support.industry.siemens.com/cs/attachments/ 67585885/manual_safety_relay_3SK1_en-US.pdf? download=true

 3SK2

https://support.industry.siemens.com/cs/document/10 9444336/sirius-3sk2-safety-relays-manual?lc=en-RO

 • 3RK3

https://support.industry.siemens.com/cs/document/26 493228/manual-sirius-3rk3-modular-safety-system- (mss)?lc=en-RO

 • Manualul Application manual SIRIUS SAFETY integrated

https://support.industry.siemens.com/cs/attachments/ 81366718/application_manual_sirius_safety_integrate d_en-US.pdf?download=true

 

Încheiere

Pe internet la adresa: http://w3.siemens.com/mcms/industrial-controls/ en/safety-systems/Pages/default.aspx

se prezinta sistemul modular SIRIUS SAFETY.

Biroul local Siemens oferă suport tehnic de speciali- tate pentru a identifica și alege aparatul potrivit aplicației dumneavoastră.

Oferim la preț promoțional STARTER-KIT-UL 3SK2.

Oferta promoțională este valabilă până la 30 decembrie 2017.

Produsul este prezentat în documentul disponibil aici: https://support.industry.siemens.com/cs/document/10 9747868/broschure-the-starter-kit-for-more-complex- safety-applications-sirius-3sk2-safety-relay-complete- with-sirius-safety-es-parameterization-software?lc=en- RO

 Adresați solicitările la adresa de internet: siemens.ro@siemens.com cu subiectul SAFETY.

 

Share