Celule electrice de medie tensiune Electroalfa cu dublu sistem de bare pentru distribuția primară

Cu o experiență de peste 26 de ani, Electroalfa este un brand românesc recunoscut pe piața națională și apreciat pe piețele de peste hotare pentru produsele și serviciile oferite în domeniul energiei, industriei, infrastructurii și al clădirilor. Pasiunea echipei, sistemul de management modern al celor trei fabrici de producție, centrul dedicat cercetării și dezvoltării, tehnologiile performante, precum și complexitatea lucrărilor de referință recomandă compania Electroalfa drept un excelent partener de afaceri. Orientarea sistemului de management spre dezvoltarea oamenilor și îmbunătățirea continuă a proceselor și a calitățiii produselor, sunt piloni esențiali în viziunea Electroalfa.

 Cea mai mare parte a businessului este axată pe producția de echipamente electrice de medie și joasă tensiune și derularea de lucrări de antreprenoriat în instalații electrice complexe. Portofoliul de produse Electroalfa este în continuă evoluție, atât extensiv, privind gama familiilor de produse dezvoltate, cât și intensiv, privind calitatea și nivelul tehnic al produselor noastre.

Centrul de Cercetare și Dezvoltare este un vector esențial de creștere a competivității economice și teh- nologice Electroalfa în vederea realizării de prototipuri și produse performante la nivel mondial, fiind unul dintre cele mai moderne din țară. Activitatea de cercetare concentrează experiența Electroalfa pentru: dezvoltarea de produse noi, optimizarea produselor existente, inte- grarea tehnologiilor de ultimă generație, eficientizarea proceselor tehnologice. Astfel produsele realizate de Electroalfa răspund exigențelor actuale și de viitor privind alimentarea cu energie electrică a obiectivelor industriale, clădirilor social-administrative, locuințelor, spațiilor comer- ciale.

Portofoliul echipamentelor de medie tensiune Electroalfa include: celulele electrice de medie tensiune pentru distribuția primară și secundară, posturi de trans- formare compacte și punctele de conexiune.

În decursul timpului, modernizările și retehnologizările realizate în instalațiile companiilor de producere, transport și distribuție a energiei electrice au fost determinate de diverși factori tehnico-economici. Aceste modernizări vin ca urmare a cerințelor și directivelor Uniunii Europene privind reducerea impactului negativ asupra mediului înconjurător și a prevenirii poluării acestuia.

Celula de medie tensiune cu dublu sistem de bare este cel mai nou echipament din familia de produse Celule electrice de medie tensiune Electroalfa pentru distribuția primară. Ea este destinată echipării stațiilor de transformare din sistemele de distribuție a energiei electrice și îmbină noile tehnologii cu infrastructura existentă. Astfel, vechile întreruptoare în ulei sau cu aer la care broșarea/debroșarea anevoioasă a acestora se realiza la nivelul solului și în exteriorul celulei, au fost înlocuite cu altele, performante, montate în casete, la care broșarea/debroșarea acestora se realizează în interiorul acesteia, astfel ușurând și crescând siguranța în exploatare.

Celula de medie tensiune cu dublu sistem de bare este un echipament electric de interior, în carcasă metalică, compartimentată, cu izolația în aer, având în compo- nența ei un întreruptor în vid și separator de bare în aer.

Descriere constructiva :

1.Compartimentul (caseta) întreruptorului este situat în partea din față a celulei și cuprinde căruciorul debroșabil pe care este fixat întreruptorul. Acesta are trei poziții funcționale: de lucru (broșat), test și extras. Întreruptorul este separat de celelalte compartimente prin panouri metalice, legătura electrică realizându-se prin intermediul contac- ților ficși din izolatorii tubulari. Caseta întreruptorului este prevăzută cu panouri mobile ce obturează accesul la contacții ficși atunci când întreruptorul se află în poziție test sau extras.Caseta este prevăzută cu următoarele interblocaje:

  • Interblocaj între poziția întreruptorului în casetă și ușa acesteia;
  • Interblocaj între poziția întreruptorului în casetă și separatorul de punere la pământ;
  • Interblocaj între poziția întreruptorului și starea acestuia (închis/deschis).

2.Compartimentul circuitelor secundare este situat deasupra compartimentului întreruptorului, în partea din față a După deschiderea ușilor, toate aparatele și conexiunile electrice pot fi identificate cu ușurință, acestea fiind etichetate corespunzător. Pe ușile compartimentului este reprezentată schema sinoptică și pot fi montate aparate de măsură și control.

3.Compartimentul de racordare și aparataj în montaj fix se află situat în partea inferioară a celulei și poate cuprinde funcție de tipul celulei: blocurile de contact inferioare, transformatoarele de curent, racordurile în cabluri, divizoarele capacitive pentru controlul prezenței tensiunii, descărcătoarele, tor de curent homopolar și separatorul de legare la pământ al Racordurile de medie tensiune se fac cu cabluri trifazate sau monofazate.

4. Compartimentul barelor generale și al separatoarelor se află în partea superioară a celulei, fiind prevăzut cu panouri pentru verificarea poziției.

 

Conditii de functionare

  • Temperatura mediului ambiant: -5° … +45°C
  • Temperatura medie timp de 24 ore: +35°C.
  • Umiditatea relativă a aerului: max. 90% la 35°C.
  • Altitudinea maxima: 1000m.
  • Atmosfera normală, necorozivă, neinflamabilă, necontaminată.

Caracteristici tehnice:

Caracteristică UM Valoare
Tensiunea nominală kV 7,2 – 24
Tensiunea nominală de ținere la impuls de trăsnet (fază-pământ, fază-fază) kV 60 – 125
Tensiunea nominală de ținere la încercarea de 50 Hz kV 20 – 50
Curent nominal (In) A max. 2500
Curent de rupere kA max. 25
Curent nominal admisibil de vârf kAmax 63kA
Curent nominal admisibil de scurtă durată kAef 63kA
Frecvența nominală Hz 50
Tensiunea circuitelor secundare și de comandă Vcc 24; 48; 60; 110; 220
Vca 100; 110; 230
Gradul de protecție caseta IP 3X
Izolația barelor din circuitele principale aer
Rezistența la arc electric liber, în interiorul casetei kA 25

www.electroalfa.ro

 

Share