SCHNEIDER : Tehnologia cu LED: Perspective și problematici

Tehnologia cu LED, introdusă acum câțiva ani pentru aplicațiile de iluminat, a devenit din ce în ce mai des
utilizată, oferind perspective mari de progres, în special în ceea ce privește partea de “smart” control.
Comisia Europeană consideră că lămpile cu LED reprezintă o soluție alternativă sustenabilă în scopul atingerii obiectivelor de reducere a consumului de energie electrică în sectorul de iluminat. Interzicerea utilizării lămpilor cu incandescență  a stimulat dezvoltarea noilor tehnologii de lămpi eficiente energetic, precum lămpile fluorescent compacte și lămpile cu LED.
Acesta este un important pas înainte, tehnologia cu LED fiind prima tehnologie de iluminat adecvată tuturor domeniilor de aplicare (clădiri din sectorul rezidențial, servicii, infrastructuri, etc.), oferind o mare eficiență energetică și capacitatea de management inteligent.
Statisticile internaționale arătau că în 2014 piața LED-urilor valora cca 13,6 miliarde $ și se anticipează o valoare de 63,1 miliarde $ în 2020, în timp ce, în 2015, 50% din corpurile de iluminat de pe piață sunt echipate cu lămpi cu tehnologie LED.

Problematica iluminatului cu LED-uri:
1. Apariția  unor curenți specifici de vârf la inițierea aprinderii, curenți care pot ajunge la până la 200 ori curentul nominal pe o durată mai scurtă de 1 ms. Consecința: apariția unor declanșări nedorite, aleatorii
ale întreruptoarelor automate de protecție ale circuitelor de iluminat cu LED-uri, la punerea lor sub tensiune.

Cum se explică fenomenul?
Driverele circuitelor de alimentare ale corpurilor de iluminat cu LED au un important caracter capacitiv, de aceea, la punerea lor sub tensiune apar supracurenți ale căror valori depind de valoarea tensiunii în momentul inițierii aprinderii. Prin urmare, dacă momentul alimentării circuitului de iluminat găsește tensiunea la o valoare în vecinătatea amplitudinii, supracurenții la aprindere vor avea valori foarte mari, prin urmare riscul declanșării protecției este foarte mare; dimpotrivă, dacă momentul alimentării circuitului găsește tensiunea în jurul trecerii prin zero, supracurenții vor avea valori mult mai mici, prin urmare, întreruptorul de protecție este foarte probabil să nu declanșeze (a se vedea graficul curentilor).
Soluția Schneider Electric pentru această problemă o reprezintă aparatajul de control/comandă iCT+si iTL+ cu tehnologie O-crossing încorporată. Cu ajutorul unui circuit electronic inclus, aparatajul detectează trecerea prin zero a tensiunii și închide circuitul în acel moment, indiferent de momentul în care s-a realizat efectiv comanda. Se elimină astfel riscul de declanșării intempestive a întreruptoarelor automate, permițându-se, totodată, încărcarea circuitelor de iluminat până spre 1kW. Ca o consecință, pentru realizarea unui același nivel de iluminare, datorită consumului redus, se va putea reduce numărul de circuite de iluminat, prin urmare se va putea reduce numărul de întreruptoare automate de protecție, numărul de contactoare si în final, dimensiunea tabloului electric.

Soluția este potrivită pentru orice aplicație de iluminat cu LED.


Graficul curenților la inițierea aprinderii LED-urilor

 

1. Contactoare iCT+                               2. Teleruptoare iTL+          3. Dimmere pentru

corpuri de iluminat cu LED

 

 

>A9C15030             > A9C15031                   > A9C15032                CCTDD20016         CCTDD20017

1P+N, 20A,                 1P+N cu                         1P+N, 16A,               P<= 60W          functii de alarmare incluse
1NO               control manual  20A, 1NO                                                              (ex.reglaj nivel iluminare trezire)

Caracteristici principale

Anduranță electrică: 5 000 000 cicluri;
Sarcina electrică: de la 20W la 3600W;
Sarcina electrică: de la 20W la 3600W.
Observație importantă: Alimentarea bobinei contactorului
se va face de pe circuitul la care este conectată partea
de forță.

2. Regim deformant important generat de tehnologia cu LED – sursă importantă de armonici. Consecință: risc de încălziri la nivelul zonelor de contact datorită funcționării la valori crescute de curent.

Ce este de făcut?

Factorul de distorsiune armonică de curent generat de tehnologia cu LED poate ajunge la 70-80%, ceea ce, coroborat cu alte echipamente generatoare de armonici, (variatoare de viteza, de exemplu, care echipeaza în mod constant clădirile moderne) poate crea importante probleme în instalața electrică, în special, supraîncălziri ale cablurilor și conexiunilor și, de asemenea, perturbații în funcționarea altor echipamente. Pentru surmontarea acestor impedimente, monitorizarea cu echipamente specifice de masură a instalației electrice pentru un interval de timp dupa punerea în funcțiune, este obligatorie; astfel se vor putea evalua în mod real gradul de poluare cu armonici și factorul de putere, stabilindu-se exact echipamentul de compensare și/sau filtrul activ necesar a se monta în instalație. Abordarea în această manieră este singura care poate asigura economii pentru beneficiar, atât în sensul investiției în echipament de compensare și filtrare, cât și, ulterior, privind operarea eficientă a clădirii.

Share