Proiect de ordin pentru aprobarea preturilor de vanzare a energiei electrice produsa in centrale electrice din surse regenerabile cu putere electrica instalata sub 100 kW apartinand persoanelor fizice catre operatorii de distributie concesionari

ORDIN  nr.             din           

pentru aprobarea prețurilor de vânzare a energiei electrice produsă în centrale electrice din surse regenerabile cu putere electrică instalată sub 100 kW aparținând persoanelor fizice către operatorii de distribuție concesionari

Având în vedere prevederile art. 14 alin. (6) din Legea nr. 220/2008 pentru stabilirea sistemului de promovare a producerii energiei din surse regenerabile de energie, republicată cu modificările şi completările ulterioare și ale art. V din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 24/2017 privind modificarea si completarea Legii nr. 220/2008 pentru stabilirea sistemului de promovare a producerii energiei din surse regenerabile de energie și pentru modificarea unor acte normative, în temeiul prevederilor art. 5 alin. (1) lit. c) și alin. (5) și ale art. 9 alin. (1) lit. x) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 33/2007 privind organizarea şi funcţionarea Autorităţii Naţionale de Reglementare in Domeniul Energiei, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 160/2012, preşedintele Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei emite următorul ordin:

Art. 1 – Prețul de vânzare a energiei electrice produse și livrate în rețelele electrice de către persoanele fizice care dețin centrale electrice de producere a energiei electrice din surse regenerabile de energie cu puteri electrice instalate sub 100 kW către operatorii de distribuție concesionari în vederea acoperirii consumurilor proprii tehnologice în rețelele electrice este prețul mediu estimat al energiei electrice active pentru acoperirea consumurilor proprii tehnologice în rețelele electrice la care sunt racordate centralele electrice respective, stabilit de  ANRE prin ordin de aprobare a tarifelor specifice pentru serviciul de distribuție a energiei electrice și a prețului pentru energia electrică reactivă, pentru fiecare operator de distribuție concesionar.

Art. 2  – (1) Persoanele fizice care vând energia electrică produsă și livrată în rețelele electrice  din centralele electrice de producere a energiei electrice din surse regenerabile de energie cu puteri electrice instalate sub 100 kW, în condițiile art. 1 sunt scutite de la plata dezechilibrelor generate.

(2) Puterea electrică totală instalată în centralele electrice aparținând persoanelor fizice prevăzute la alin. (1), racordate la rețelele electrice aparținând unui operator de distribuție concesionar nu poate depăși valoarea de 100 MW (100 000 kW).

(3) Operatorii de distribuție concesionari care dețin rețelele electrice la care sunt racordate centrale electrice de producere a energiei electrice din surse regenerabile de energie cu puteri electrice instalate sub 100 kW aparținând persoanelor fizice prevăzute la alin. (1) își asumă responsabilitatea echilibrării dezechilibrelor generate de acestea, prin includerea lor în conturul consumurilor proprii tehnologice în rețelele electrice respective.

(4) Valoarea dezechilibrelor generate de persoanele fizice prevăzute la alin. (1) constituie cost sau venit suplimentar al operatorului de distribuție concesionar care și-a asumat responsabilitatea echilibrării pentru persoanele fizice respective și este recunoscută de către Autoritatea Națională de Reglementare in Domeniul Energiei la calculul tarifelor de distribuție a energiei electrice, in conformitate cu reglementările în vigoare.

Art. 3 – (1) Persoanele fizice care vând energia electrică produsă și livrată în rețelele electrice din centralele electrice de producere a energiei electrice din surse regenerabile de energie cu puteri electrice instalate sub 100 kW operatorilor de distribuție concesionari la care sunt racordate centralele electrice respective încheie contractul – cadru de vânzare – cumpărare energie electrică prevăzut în anexa la prezentul ordin.

(2) Energia electrică care face obiectul vânzării conform prezentului ordin trebuie să fie obligatoriu măsurată cu contoare inteligente sau care pot asigura cel puțin citirea la distanță.

Art. 4 – Prezentul ordin se aplică persoanelor fizice, altele decât persoanele fizice autorizate, întreprinderi individuale și întreprinderi familiale, în conformitate cu prevederile OUG nr. 44/2008 privind desfășurarea activităților economice de către persoanele fizice autorizate, întreprinderile individuale și întreprinderile familiale și care dețin centrale electrice de producere a energiei electrice din surse regenerabile de energie cu putere electrică instalată sub 100 kW, numai după modificarea de către Ministerul Finanțelor Publice a legislației în vigoare în domeniul fiscal.

Art. 5 – Persoanele fizice care dețin centrale electrice de producere a energiei electrice din surse regenerabile de energie cu putere electrică instalată sub 100 kW și operatorii de distribuție concesionari duc la îndeplinire prevederile prezentului ordin.

Art. 6 – Direcţiile de specialitate din cadrul Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei urmăresc respectarea prevederilor prezentului ordin.

Art. 7 – Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României.

 Preşedintele Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei

Dumitru CHIRIȚĂ

  

Share