OBO BETTERMANN prezintă :

Protecția la supratensiuni a sistemelor de supraveghere video

Sistemele video sunt utilizate pentru a putea monitoriza clădiri, camere și locuri și pentru a înregistra accesul neautorizat sau activitatea periculoasă ce ar putea fi surprinsă la un moment dat. În consecință, trebuie garantată disponibilitatea și funcționalitatea maximă a acestor sisteme.

Sistemele de camere CCTV sunt adesea instalate în
afara clădirilor sau obiectelor. În momentul iscării unei
furtuni, dispozitivele pot fi distruse complet în cazul unei
lovituri directe cu fulgere, sau deteriorate în cazul unei
lovituri de trăsnet îndepărtate din cauza undelor electro –
magnetice care generează supratensiuni care se induc în
liniile de transmisie.
Există diferențe în structura sistemelor de camere.
Pentru transmisia video, un cablu coaxial cu conector
BNC sau un cablu pereche cu două fire/fire răsucite este
adesea folosit drept cablu. Dacă camera are o unitate de
control pentru înclinare și rotire, această transmisie este
controlată, de obicei, printr-o interfață serial RS485, printrun
cablu cu două fire/pereche torsadată. Sursa de alimen –
tare este un cablu cu două fire.
În funcție de design, interfața de date și video este
adesea partajată, de exemplu printr-o conexiune de rețea
RJ45. Camerele IP moderne au un singur conector RJ45,
prin intermediul căruia atât semnalul de date cât și sem –
nalul video precum și sursa de alimentare sunt transmise
prin Power over Ethernet (PoE).

Dispozitiv protecție combinată 2 în 1 și 3 în 1
pentru sisteme CCTV

 

În cazul dispoziti vului
PND-2in1-C-RS, sem na –
lele video și de date
sunt transmise printr-o
co ne xiune de rețea
(RJ45). În cazul PND-
3in1-C-RS, ca mera este
integrată în sis tem prin
intermediul a trei linii se –
parate (energie, date, video). Fiecare dintre cele trei linii
trebuie să fie echipată separat cu protecție la supraten –
siune pentru a proteja toate inter fețele. Dispozitivele de

protecție la supraten siune (tip 1+2) oferă interfețele co –
respunzătoare în acest scop. Funcționează ca un des –
cărcător combinat, astfel încât să poată fi folosit și în
sisteme de cameră cu pro tecție externă împotriva ful –
gerului și protejează toate liniile împotriva supratensiunilor
cu un singur dispozitiv. Pentru monitorizarea funcțională,
acest dispozitiv are, de asemenea, un afișaj vizual și o
semnalizare la distanță.
Caracteristici:
• Protecția alimentării și a interfeței de date cu numai
un dispozitiv
• În carcasă de aluminiu;
• Ușor de instalat cu ajutorul adaptorului;
• Circuit de protecție în două etape;
• Conexiune 2-pin pentru interfața de alimentare;
• Conector RJ45 pentru interfața de date (PND-2in1-CRS);
• Terminal cu șurub și conector BNC pentru interfata
de video și date (PND-3in1-C-RS);
• Semnalizare la distanță (RS) și indicator funcționare
LED;
• Inclusiv set fixare șină omega.

 

Protecție la supratensiuni pentru rețelele de
mare viteză de până la 1 Gbit (Clasa E / CAT6)

 

 

Camerele IP necesită doar o linie
între centrul de con trol și camera
video. Această linie trans –
mite atât semnalul de
date, cât și semnalul
video, precum și sursa de
ali mentare prin inter –
mediul rețelei Power over
Ethernet. Efortul de cablare
ridicat este eliminat, transmisia prin IP este versatilă și
poate fi ușor integrată în sistemele existente. ND-CAT6 /
E-B (tipul 1) poate fi utilizat în zonele de protecție împo –
triva trăsnetelor de la 0 la 1.
Pentru zonele de protecție cu trăsnet de la 1 la 3
trebuie utilizat ND-CAT6 / E-F.
Caracteristici:
• Clasa de protecție: Protecție de bază;
• Prize RJ45 de înaltă calitate;
• Nivel scăzut de protecție la sarcină ridicată;
• Împământare prin șină DIN sau cablu de conectare
care sunt livrate cu dispozitivul;
• Suport pentru Power over Ethernet + până la 1A;
• Calitatea protecției la supratensiuni testată în rețele
de până la 1 Gbps (clasa E) sau CAT6;
• Instalare rapidă datorită designului plug-in.
Mai multe detalii găsiți pe www.obo.ro

Share