COPA-DATA

 lansează noi versiuni de software: zenon 8.00 și zenon Analyzer 3.20

COPA-DATA prezintă noi versiuni ale software-ului
SCADA/HMI de automatizare și raportare prin zenon 8.00
și zenon Analyzer 3.20. Utilizatorii vor beneficia de un
număr de îmbunătățiri la nivelul performanței, funcțio –
nalitate extinsă pentru smart factories și societăți de
distribuție a energiei, precum și noi calcule de analiză
predictivă.
Pe lângă module și extensii specifice industriilor,
aspectul pe care se concentrează lansarea din acest an
este reprezentat de adaptări fundamentale la infra struc –
tura produsului. Pe viitor, clienții zenon vor beneficia de o
performanță îmbunătățită în ceea ce privește distribuția
datelor, rețele și redundanță, precum și arhivare ciclică.
De exemplu, prin distribuția optimizată a datelor dintre
driver și Runtime, zenon 8.00 poate procesa mai mult de
10.000 de schimbări de variabile pe secundă într-un singur
ecran. Datorită multi-threading-ului, performanța redun –
danței rețelei este îmbunătățită cu până la 50%. În testele
de stres, performanța arhivării ciclice a fost demonstrată
pentru 250.000 de variabile înregistrate pe secundă.
În plus, viitoarele dezvoltări zenon pun bazele unui nou
sistem de licențiere care va face managementul licențelor
mai flexibil, mai rapid și mai clar pentru clienți. Utilizatorii
zenon își vor putea gestiona licențele de software într-un
mod mai independent și se vor putea bucura de mai multă
flexibilitate și de o economisire a timpului datorită proce –
selor digitale automatizate.
”Prin ciclurile de lansare scurte, noi sprijinim capaci –
tatea de inovare a clienților noștri. Volumele de date în
continuă creștere, generate de transformarea digitală a
industriei, cer aplicații de încredere. Datorită gândirii
pentru o nouă proiectare și a dezvoltării rapide de soft –
ware, noi garantăm dezvoltarea continuă pentru zenon,
aducând o tehnologie nouă pe piață, într-un mod constant
și prompt” , explică Reinhard Mayr, Director pentru
Managementul Produselor la COPA-DATA.

 

Noi caracteristici zenon 8.00
Modulul Extended Trend din zenon prezintă grafic
valori înregistrate sub forma unei curbe. Acesta afișează
date înregistrate cronologic, precum și date online ce nu
au fost salvate. Creatorii de proiecte și utilizatorii se pot
bucura în zenon 8.00 de o mai mare ușurință în utilizare
datorită multitudinii de noi caracteristici și optimizări din
Extended Trend.
Creșterile în eficiența ingineriei sunt prezentate, de
exemplu, prin substituirea indexului variabilelor din grafic
– o formă de inginerie orientată pe obiect. Ilustrațiile
grafice ale datelor arhivate pot fi folosite mult mai repede
și mai intuitiv – inginerului de proiect i se oferă cea mai
bună asistență posibilă în crearea de diagrame eficiente.
Este și mai simplu pentru utilizatori să primească infor –
mații personalizate și relevante. Pentru a obține o vedere
de ansamblu mai rapidă, variabilele
pot fi extrase prin drag and drop și
duse în ecranul diagramei. Un ecran
pop-up configurabil oferă informații
supli mentare pentru o valoare
specifică, ce poate reflecta trend-ul.
În zenon, Equipment Modeling
organizează un sistem fizic existent în
orice număr de grupuri sau unități
struc turate ierarhic. Variabile, rețete,
funcții și arhive, și alte meta-informații
pot fi atribuite acestor grupuri de
echipa mente pentru mai multe
proiecte. Acest lucru permite
modelarea datelor în mediul de
dezvoltare, precum și în mediul
dedicat utilizatorului. În acest fel,
modulul oferă o vedere de ansamblu
optimă a stării echipamentelor
folosite. În zenon 8.00, modulul
Industrial Maintenance Manager este perfect îmbinat cu cel de Equipment Modeling. Astfel, datele referitoare la
echipamente și mentenanță pot fi gestionate
mult mai ușor. Intervalele de service pot fi pla –
nificate în mod convenabil și clar repre zentate.
Modulul Batch Control din zenon este o
soluție pentru o mare varietate de industrii ce
au producția bazată pe loturi. Design-ul său
inteligent și integrarea perfectă în zenon, ca
un sistem de control al proceselor, oferă o
implementare rapidă și o validare eficientă.
Cu zenon 8.00, rețetele principale pot fi
emise acum în mod auto mat. În plus, o rețetă
poate fi creată într-un program extern, apoi
importată automat și predată pentru pro –
ducție. Acest aspect permite un flux de lucru
automatizat. Mai mult de atât, operațiile
touch pentru rețetele de loturi au fost
îmbunătățite.


zenon 8.00 aduce, de asemenea, noi caracteristici
esențiale pentru Shift management. Datele de proces din
Alarm Message List, Chronological Event List și din
Trends și Reports, acum pot fi filtrate în funcție de schim –
buri. Ca rezultat, analiza informativă de producție, care ia
în calcul datele aferente unui schimb, este acum o
opțiune ce poate fi de mare ajutor, mai ales în unitățile
mari de producție.
zenon Process Recorder oferă posibilitatea de a analiza
în mod transparent erorile și problemele după ce eveni –
mentul a avut loc. Acesta suplimentează instrumentele
zenon existente pentru o analiză mai precisă a erorilor. Cu
zenon 8.00, evoluția unui proiect poate fi acum ilustrată.
Orice abateri de la starea curentă sunt evidențiate în
tabelele replay mode. În acest fel, diferite stadii de
dezvoltare ale unui proiect pot fi analizate constant
utilizând un singur instrument.

Noi caracteristici pentru industria energetică
Pentru automatizare în domeniul energetic, COPADATA
a dezvoltat funcții adiționale pentru un sistem
complet de management al distribuției (Distribution
Management System). Două noi module, Load Flow
Calculation (Calculul Circulației de Putere) și State
Estimator (Estimarea stării) permit calcule în rețelele de
distribuție a energiei.
Modulul Load Flow Calculation este indicat pentru
rețele electrice de dimensiuni reduse, în cadrul cărora
toate intrările și sarcinile pot fi măsurate corespunzător.
Modulul State Estimator joacă un rol important în rețelele
electrice de dimensiuni mai mari, unde nu au loc măsu –
rători complete. Mai mult de atât, calculele acum pot fi
făcute pentru a optimiza funcționarea rețelei, precum
inter blocarea topologică de la calculele de rețea sau de la
calculele (n-1) pentru a evalua defectele din subcom –
ponentele rețelei.
În cazul în care date invalide sunt transmise de către
un RTU (Remote Terminal Unit), acest lucru poate duce la
o pierdere pe scară largă a funcționalității la locul opera –
torului. Driver-ul nou dezvoltat Alternative Data Points
(ADP) ajută la evitarea acestei probleme și oferă un flux
de date constant îmbunătățit și salvgardarea operațiilor
printr-un flux de date robust. Punctele alternative de date
se activează în cazul unei defecțiuni RTU și mențin fluxul
de date fie prin date colectate redundant de la alte RTUuri
sau prin date de simulare programabile. Mai mult de
atât, driver-ul ADP este util și pentru sisteme de control
din cadrul altor industrii.

Noi caracteristici zenon Analyzer 3.20
Pentru a măsura și a asigura calitatea producției,
Statistical Process Control – SPC este adesea folosit. Cele
mai frecvente rapoarte SPC pot fi create și analizate în
noua versiune de software de
raportare – zenon Analyzer 3.20, de la
COPA-DATA. Acestea includ analize
de ca pacitate a proceselor pentru a
evalua stabilitatea calității în producția
pilot; grafice de control pentru
verificări ale calității în producția de
serie și o histogramă pentru a reda
distribuția valorilor măsurate în jurul
valorii medii. Ra poarte statistice
adiționale precum box plot, trend
with limits sau XY trend,
suplimentează analiza extensivă
oferită în scopul optimizării calității
producției.
În plus, zenon Analyzer 3.20 pune
la dispoziție instru mente de analiză
de mare performanță, datorită noului
modul Predictive Analytics Reports.
În baza datelor anterioare și cu
ajutorul modelelor de predicție, se
pot lua decizii mai bune. Ceea ce este necesar pentru
predicții relevante este o bază de date solidă și
cuprinzătoare, posibilă doar prin digitalizarea constantă a
producției. zenon Analyzer oferă două tipuri de predicții.
Predicțiile bazate pe timp furnizează o vedere de
ansamblu asupra modului în care o variabilă se va dezvolta
în viitor. Predicțiile bazate pe valori arată cum se va
dezvolta o valoare în cazul în care alta este schimbată, de
exemplu, pentru a estima consumul de energie apărut în
urma unei schimbări fictive în volumul producției.
În viitor, inginerul de proiect va configura modelul de
predicție în Prediction Model Manager. Acest instrument
nou introdus face parte din zenon Analyzer Management
Studio. Acesta include programe de asistență ce ajută în
crearea pas cu pas a modelelor de predicție.


Descoperă și încearcă!
Oricât de bună ar fi descrierea și oricât de deta –
liate imaginile, nimic nu se compară cu o experiență
directă.
Væ invităm la o demonstrație practică, la sediul
nostru sau al firmei dumneavoastră, pentru a vă
familiariza cu sistemul zenon și pentru a vă convinge
singuri dacă acesta este potrivit pentru proiectele
dumneavoastră.
Trimiteți-ne un e-mail la adresa: office@kreatron.ro
iar noi vă vom contacta în cel mai scurt timp.

Share