LAPP prezinta:

Transmiterea datelor în sisteme de lanțuri port cablu

Ing. Dan Ciortea – LAPP ROMANIA

Utilajele de mare productivitate, cu comenzi numerice, au
devenit prezențe comune în peisajul industrial. Pre lucrările în
două sau mai multe coordonate au impus utilizarea pe scară
largă a sistemelor de lanțuri port cablu care ghidează și
protejează cablurile super flexibile destinate alimentării cu
energie electrică și transmiterii datelor. Automatizarea din ce în
ce mai ridicată a mașinăriilor industriale conduce la necesitatea
transmiterii unor volume din ce în ce mai mari de date în condiții
de zgomot electromagnetic crescut, datorat acționărilor
alimentate prin electronica de putere.
Grupul LAPP, lider mondial în domeniul cablurilor des –
tinate mediului industrial, vine cu noi soluții de cabluri de
date de joasă frecvență destinate aplicațiilor de tip lanț
port cablu.
Ultimele produse destinate transmiterii de date de joasă
frecvență lansate la Expoziția de la Hanovra 2018 sunt
UNITRONIC FD Li2YCY(TP) A BE, respectiv UNITRONIC
FD Li2YCY(TP) A BA.
Din punct de vedere tehnic, structura celor două ca –
bluri de date de joasă frecvență este similară. Deosebirea
este dată de modul de codificare prin culori a conduc –
torilor: varianta BE respectă sistemul de codificare DIN
47100, care este explicitat în anexa A9 a Catalogului ge –
ne ral Lapp iar varianta BA respectă sistemul de codificare
american.
Conductorii sunt realizați din lițe fine, până la secțiunea
de 0,34 mm2 și din lițe extrafine pentru secțiunile mai mari
sau egale cu 0,5 mm2, conform clasei 6 de flexibi litate.
Izolația conductorilor este realizată din polietilenă, fapt
care conduce la o capacitate mai mică. Torsadarea pere –
chilor cu un pas mic reduce efectul interferențelor electro –
magnetice datorită rejecției modului comun. Perechile
torsadate sunt răsucite la rândul lor cu un pas scurt pentru
a asigura super flexibilitatea întregului cablu și sime –
trizarea comportamentului la eforturi mecanice de îndoire
– dezdoire. Pentru evitarea transmiterii de eforturi meca –
nice între straturile componente ale cablului, o bandă tex –
tilă nețesută este wrapată peste mănunchiul de perechi
torsadate.
Ecranul general este constituit dintr-o țesătură din lițe
cositorite de cupru și asigură o protecție excelentă îm –
potriva perturbaților electromagnetice. Gradul de acope –
rire mare al ecranului țesut asigură imunitatea semnalelor
față de perturbații cu frecvența rețelei sau a armonicilor
create de electronica de putere.
Mantaua exterioară neagră este realizată dintr-un PVC
special aditivat, astfel încât să aibe rezistența față de
uleiuri conform normei europene EN 50290-2-22 și față de
radiatii ultraviolete astfel încât cablul poate să fie pozat
neprotejat și în exterior.
Comportamentul la foc este conform normei europene
IEC 60332-1-2 și a normelor americane, respectiv cana –
diene UL VW-1 și CSA FT 1.
Gama de temperatură pentru utilizare în aplicații cu
miș care continuă este cuprinsă între +5 și 70 ˚Celsius.
Dubla agrementare, europeană și americană, conferă o
versatilitate deosebită, iar utilajele cablate cu acest pro –
dus nu necesită recertificare dacă sunt exportate pe piața
nord americană.
Noile cabluri au avantajul unui preț de cost mai mic
decât varianta cea mai performantă,
UNITRONIC FD CP (TP), dar pot fi utilizate
în aplicații în care dinamica mișcării nu este
extrem de mare și lungimea lanțului port
cablu nu depășește 10 m.
LAPP a dezvoltat soluții de cabluri de
date super flexi bile destinate utilizării în
aplicații de tip lanț port cablu pentru toate
tipurile de magistrale de date, de joasă sau
înaltă frecvență. Specialiștii LAPP România
vă stau la dispoziție pentru selectarea
corectă a cablurilor necesare aplicațiilor
dumneavoastră și vă oferă soluții de
sisteme de lanțuri port cablu complet
echipate cu cabluri, furtunuri pneumatice
sau hidraulice, inclusiv echipate cu
conectorii necesari.

Share