Măsurarea prizelor de pământ cu aparatul de măsură MRU-200, conform cu standardul EN 62305 – Protecția împotriva trăsnetului

Măsurările prizelor de pământ sunt elemente foarte importante de protecție împotriva șocurilor electrice.
Dispozitivele de legare la pământ pot fi împărțite în protecții operaționale, protective, auxiliare și de protecție la trăsnet.
Depinzând de componentele folosite pentru construcția electrozilor de legare la pământ, ele pot fi împărțite în naturale și artificiale.

Electrozii naturali de legare la pământ pot include țevi metalice pentru apă, elemente metalice înglobate în fundații, elemente de beton armat din pământ și alte părți metalice ce au un bun contact cu pământul.

Electrozii artificiali de legare la pământ pot include secțiuni, tije, cabluri, plăci sau fâșii de oțel, acoperite cu un strat conductor și protecție anticorozivă, plasați orizontal în pământ (electrozi orizontali pentru legare la pământ) sau verticali (electrozi verticali pentru legare la pământ).

Electrozii de legare la pământ pot fi realizați ca elemente orizontale singulare și verticale (electrozi centrali pentru legare la pământ) sau ca sisteme complexe constând în electrozi de legare la pământ aranjați în diverse configurații (inele de sol, rețea, electrozi pentru legare la pământ radiali). Datorită influenței factorilor externi (coroziune) și importanței protecției oferite de dispozitivele de legare la pământ, este foarte important să le verificăm regulat și cu precizie prin executarea unor măsurări precise.

Standardul “EN 62305 – Protecția la trăsnet” necesită (printre altele) măsurarea impedanței legăturii la pământ, care implică luarea în calcul a reactanței inductive a electrozilor de legare la pământ în plus față de rezistența lor. Pe durata unui trăsnet numai o parte din sistemul electrod de legare la pământ participă la descărcarea în pământ a curentului generat. Măsurarea reactanței inductive oferă date despre această descărcare.

Metoda impulsului de tensiune folosită pentru măsurarea impedanței legăturii la pământ este bazată pe generarea de impulsuri cu o formă corespunzătoare unei lovituri de trăsnet. Impedanțele măsurate în acest fel corespund cu impedanțele legăturilor la pământ în cazul trăsnetelor și valorile lor pot fi comparate cu cerințele definite în standardul de mai sus. Standardul oferă (printre altele) cerințele pentru clădiri cu pericol de incendiu sau explozie și pentru stațiile de alimentare  cu combustibil.

SONY DSC

MRU-200 este singurul aparat de măsură din lume care poate realiza măsurări ale rezistivității solului conform cu standardul EN 62305 și care aplică toate metodele de măsurare cunoscute, incluzând:

  • metoda cu 2 țăruși, cu 3 țăruși și cu 4 țăruși;
  • metoda cu 3 țăruși și un clește de curent;
  • metoda cu doi clești de curent;
  • metoda impulsului de tensiune.

Suplimentar, MRU 200 poate măsura rezistivitatea solului, curenții de scurgere și curenții de defect. Disponibilitatea mai multor funcții diferite de măsurare permite utilizatorilor să realizeze măsurători pe obiecte “aflate sub tensiune”, piloni pentru linii de înaltă tensiune și în locurile unde electrozii auxiliari nu pot fi folosiți. Rezoluția măsurătorilor (0.001 W) și domeniul de măsură (începând de la 0.045 W) fac din MRU-200 unul din ccle mai bune aparate de măsură profesionale din lume.

sonel2

4p – metoda impulsului, care folosește impulsul de test pentru a măsura impedanța legării la pământ. Impulsul de test poate avea următoarele valori: 4/10µs, 8/20µs și 10/350µs, permițând măsurătorile conforme cu cerințele standardului EN 62305, simulând descărcarea trăsnetului printr-un obiect sau descărcările inductive.

Natura impulsului măsurat și, de asemenea, multiple măsurători ale legării la pământ pot fi realizate fără a deconecta conexiunile de controlat (de test), ceea ce permite utilizatorilor să execute măsurători pe obiecte aflate sub tensiune (fără deconectarea surselor de alimentare), de exemplu elemente de legare la pământ ale stâlpilor de înaltă tensiune și ale cutiilor de comutație. Aparatul respectă cerințele normelor EN 61557-5 și EN 61557-4.

Share