„Gogoașa” din caietele de sarcini: Durata de viață a corpurilor de iluminat cu LED

Introducere

Despre durata de viață a corpurilor de iluminat cu LED am mai scris, încercând „să fac lumină” . În ultima perioadă însă, menționarea acestei caracteristici, ca un criteriu important la selecția aparatelor de iluminat în procesul licitațiilor a devenit un „meșteșug”. Utilizarea expresiei „durata de viață nominală 100 000 ore, cu o garanție de 5 ani și menținerea fluxului luminos la nivel L90(90% din fluxul nominal, n.r.) pentru 100 000 ore, la un corp de iluminat cu LED, este de-a dreptul „șugubeață”. Oricum, astfel de date „extravagante” , prezintă riscuri serioase pentru utilizatori, care se pot confrunta cu informații (valori) care nu pot fi verificate și a căror veridicitate este îndoielnică (oricum ele sunt presupuse/estimate) . Asemenea informații se pot însă termina, din nefericire, cu acțiuni în justiție, iar un asemenea caz finalizat recent, a fost evaluat ca un pas important spre o mai mare transparență în industria de iluminat.

Risc

Producătorii de aparate de iluminat specifică adesea menținerea fluxului luminos pentru un aparat de iluminat citând din fișa de date a LED-urilor componente. O asemenea estimare nu se bazează însă pe testarea termică a produsului real (un ansamblu de LED-uri cu sistem optic pe un radiator alimentat de la o sursă de alimentare) și nici pentru condiții reale de funcționare. Pentru minimalizarea riscurilor unor asemenea estimări, producătorii trebuie să identifice și să argumenteze adevărata durată de viață și de menținere a fluxului. În acest fel, selectarea aparatelor pe baza unor informații incorecte va fi împiedicată. Utilizatorii dar și proiectanții au nevoie de informații exacte privind capacitatea sistemului de iluminat, pentru a lua decizii solide atunci când selectează soluția de iluminat. Existența normelor și standardelor pentru determinarea acestor parametri,  îi îndreptățește pe aceștia să solicite dovezi în sprijinul acestor declarații și desigur așteaptă să se bazeze pe informațiile furnizate de producător. Chiar și datele din cataloagele tipărite și cele on-line, trebuie considerate cu atenție deoarece, unii producători nu furnizează în mod transparent aceste informații. În cazul duratei de viață, cel mai des sunt utilizate valorile menținerii fluxului luminos ale structurilor LED individuale ca garant în exprimarea duratei de viață a sistemului. Chiar mai mult, sunt transmise (eronat) valorile raportate, în locul celor calculate (Fig.1), pentru că sunt mai mari, de altfel imposibil de verificat, asta evident în scop comercial.

Fig. 1 Diferența dintre valoarea menținerii fluxului calculat si cel raportat

 

Indiferent însă de valorile calculate sau raportate ale LED-urilor, ele nu pot fi atribuite corpului/sistemului de iluminat atâta timp cât  acestea se referă numai la structurile individuale LED.

Este de remarcat în exemplul din Fig. 1, faptul că valorile raportate, L70 >54000 ore, au fost obținute prin extrapolarea valorilor măsurate pe o durată de 9000 ore (aproape un an de funcționare continuă) de 6 ori a acestei perioade, adică 54 000 ore. Prin aceasta extindere, se estimează evoluția (probabilă) după cele 9000 ore de testare, utilizând un model matematic specificat In standardele LM 80 și TM 21 („Proiecția menținerii pe termen lung a fluxului pentru LED-uri”) . Pentru aparatele de iluminat însă, a fost dezvoltat standardul SR EN 62722, care vine In sprijinul producătorilor unde sunt menționate cerințele specifice pentru aparatele de iluminat cu LED. Acest sprijin vine și ca o „derogare” de la timpul îndelungat de testare (luni de zile), dând posibilitate producătorilor să utilizeze, în anumite circumstanțe și valorile obținute de la LED-uri. Aceasta derogare Insă se aplică numai aparatelor care se încadrează în una din următoarele categorii/tip-uri:

Tip A: Aparate care utilizează module LED a căror conformitate cu standardul EN 62717 (Standard pentru module LED) a fost dovedită, deci se admite transmiterea caracteristicilor privind durata de viață de la modul la aparat.

Tip B: Aparate care utilizează module a căror conformitate cu standardul SR EN 62717 nu a fost dovedită și atunci caracteristicile duratei de viată trebuie determinate.

Tip C: Aparate de iluminat care utilizează lămpi LED (de tipul celor  înlocuibile)

În cazul aparatelor de iluminat stradal, conformitatea cu această clasificare va fi însă dificil de dovedit. Asta pentru că, în primul rând , sursa de lumină (matrice de LED-uri), nu este un modul de sine stătător (așa cum este definit In SR EN 62717 și cu care trebuie asimilat), deoarece nu funcționează independent de celelalte elemente ale sistemului: corp (radiator), sursa de alimentare, lentile (optica), geam protecție (difuzor de lumină). Acest lucru este confirmat și în SR EN 60598 care clasifică acest tip ca „aparat de iluminat cu sursă de lumină neînlocuibilă”.

 Ce înseamnă durata de viată?

Durata de viață nominală a unei surse de lumină/aparat cu LED, este diferită de durata de menținere a fluxului luminos, dar la fel de importantă.  Această diferențiere este evidențiată și în standarde alături de clasa specifică a nivelului de degradare luminoasă. În acest context menționarea cerințelor aparatelor de iluminat cu LED, prin impunerea unor criterii/caracteristici doar ale părților componente (separat de aparat), creează contradicții și interpretări. Conținutul caietelor de sarcini perpetuează aceste afirmații de la un proiect la altul devenind o ”tradiție” prin preluarea lor. Un exemplu în acest sens, de mod în care sunt specificate caracteristicile aparatelor de iluminat cu LED în anumite caietele de sarcini, este exemplificat în extrasul mai jos :

„Fișa tehnică (1)cerințe aparat de iluminat stradal cu grad de protecție și echipat cu sursă LED”

7 Sistemul optic conceput pentru a îndeplini cerințele standardului SREN13201 pt. iluminat stradal, cuprinde LED-uri de putere cu sistemul de orientare a fluxului luminos specializat pentru iluminatul rutier Da
15 Degradare optică Maxim 30% la 100.000 ore de funcționare
27 LED-uri de putere cu eficienta energetica mare – eficienta luminoasa sursa LED Minim 180 lm/W
28 Eficiența luminoasă sistem (alimentare, sistem optic, sursa) Minim 150 lm/W
30 Aparat de iluminat multiled cu lentila individuala si factor antiorbire ridicat Da
40 Placa cu LED-uri să poată fi înlocuită cu ușurință Da
41 Transfer termic al caldurii a LED-ului Direct în carcasă
42 Temperatura de joncțiune a LED-ului Tj Max.125◦C
43 Durata de viață nominala 100.000 ore
44 Garanție Minim 5 ani

 Notă: Acesta este un extras dintr-un document mai amplu. De remarcat că fișa, așa cum este întocmită, se referă implicit la un anumit tip de LED. Modul în care sunt formulate caracteristicile dovedesc neînțelegere, sau că ele sunt formulate cu intenția de a exclude anumiți participanți.

Observații la cîteva puncte din fișa tehnică(numărul de la începutul comentariului reprezintă punctul din fișa tehnică discutat) 

Pct.7-Sistemul optic conceput pentru a îndeplini cerințele standardului SREN13201 pt. iluminat stradal, cuprinde LED-uri de putere cu sistemul de orientare a fluxului luminos specializat pentru iluminatul rutier:Da

Comentariu: Sistemul optic este format din lentile și geam de protecție (difuzor). Acesta este ales de producător pentru a îndeplini caracteristicile impuse de clasa de iluminat (M1,2..6). Descrierea de către beneficiar este inadecvată, având în vedere funcțiunea aparatului dar și incorectă. De asemeni, familia “LED-urilor de putere” este compusă dIn componente de mică, medie și mare putere. Utilizatorul nu este în măsură să impună criterii de selecție la proiectarea aparatului.   LED-urile nu au sistem de orientare a fluxului luminos specializat.

15-Degradare optică: Maxim 30% la 100.000 ore de funcționare

Comentariu: Sistemul optic este format din lentile și geam de protecție (difuzor). Degradarea optică, care nu include și degradarea luminoasă a sursei de lumină, respectiv a LED-urilor, este dificil de estimat.

 Pct.27- LED-uri de putere cu eficientă energetică mare – eficiența luminoasă sursa LED: Minim 180 lm/W

Comentariu: Selectarea “LED-urilor de putere” pentru un aparat de iluminat este parte din procesul de optimizare a soluției tehnice. Utilizatorul nu este în măsură să impună criterii de selecție a parametrilor la proiectarea aparatului.  În cazul de față, se poate obține o eficiență luminoasă pentru aparat (150lm/W), utilizând LED-uri și cu eficiență sub valoarea menționată (180lm/W) .

Pct.28-Eficiența luminoasă sistem (alimentare, sistem optic, sursa): Minim 150 lm/W

Comentariu: Termenul de sistem trebuie folosit cu consecvență în contextul în care exista și un „sistem de iluminat”. În cazul de față trebuie menționat că este vorba de eficiența aparatului, conform explicațiilor din paranteză.
Pct.30-Aparat de iluminat multiled cu lentilă individuală și factor antiorbire ridicat: Da

Comentariu: Termenul „multiled” este incorect (la fel și antiorbire). De asemenea, acronim pentru dioda emițătoare de lumină este „LED” cu majuscule.Oricum „multi” intră în contradicție cu „individuală” sau impune un criteriu greu de îndeplinit: mai multe LED-uri cu „lentilă individuală”. Și aici este de menționat că utilizatorul nu este în măsură să impună criterii de selecție a componentelor la proiectarea aparatului. Termenul de „factor antiorbire ridicat”   pentru un aparat de iluminat stradal este utilizat incorect . In cazul aplicației de iluminat stradal este impus un indice de prag (Ti) corespunzător clasei de iluminat. Termenul „ridicat” nu are o referință (mai ridicat decât ce ?).

Pct.40-Placa cu LED-uri să poată fi înlocuită cu ușurință: Da

Comentariu: Placa are aici probabil semnificația de „Placă cu circuit imprimat”, altfel ar putea fi asimilată cu o „placă” anume ce poate fi înlocuită și de utilizator. Este cunoscut faptul că nici o asemenea placă nu poate fi înlocuită cu ușurință, mai ales de utilizator. De menționat de asemenea că înlocuirea presupune dezasamblarea aparatului și atașarea noii „plăci” cu păstrarea parametrilor termici și mecanici inițiali (rezistența termică a materialului de interfață, cuplul de strângere a șuruburilor, gradul IP, etc).

Pct.41-Transfer termic al căldurii a LED-ului: Direct în carcasă

Comentariu: Transferul termic al căldurii generate de LED-urile „individuale” (menționate anterior) se face întâi către circuitul imprimat, care realizează conexiunea electrică între LED-uri și apoi către carcasă/corp, printr-un material de interfață, deci nu „direct”.  Oricum utilizatorul nu este în măsură să impună soluții la proiectarea și construcția aparatului.Soluțiile sunt reglementate și prin standardele specifice .

Pct.42-Temperatura de joncțiune a LED-ului Tj: Max.125°C

Comentariu: Corect este „temperatura joncțiunii”. Există structuri LED cu temperatura maximă a joncțiunii de 150°C. Va fi deci un LED inadecvat? Doar temperatura joncțiunii în timpul funcționării influențează caracteristicile aparatului de iluminat. Utilizatorul nu este în măsură să impună criterii de selecție a componentelor și de asemenea această cerință este nejustificată atâta timp cât este impus un nivel de degradare luminoasă și care este legat de temperatura joncțiunii (cât mai redusă).

Pct.43– Durata de viață nominală:100 000 ore

Comentariu: Durata de viață nominală a unei lămpi sau a unei surse de lumină este definită, In ANSI / IES RP-16, ca fiind „durata de viață atribuită unei anumite tip lămpi”. Aceasta este, de obicei, o estimare determinată statistic a duratei medii de funcționare. „Durata de viață nominală în ore a unei lămpi sau a unei surse de lumină cu LED, este specificată de producător pentru anumite condiții de funcționare și criterii de defect definite. Măsura statistică pentru durata de viață nominală este specificată prin Bx și este măsurată în ore, unde “x” este procentaj.

De exemplu, o durată de viață nominală B50 de 1.000 de ore Inseamnă că 50% dintre aparatele testate au funcționat 1000 de ore fără defectare. B50 este, de asemenea, cunoscut ca durata medie de viață a produselor. Dacă un aparat are o durată de viață nominală B10 de 1.000 de ore, înseamnă că doar 10% dintre aparatele testate s-au defectat în decurs de 1.000 de ore. Teoretic ar trebui astfel ca acesta să dureze mult mai mult decât cel cu durata de viață nominală B50 de 1.000 ore

Pct.44-Garanție: Min 5 ani

 Comentariu: Garanția nu este o caracteristică tehnică și ar trebui exclusă din lista de specificații. În conformitate cu definiția dar și cu buna practică, garanția reprezintă o asigurare oficială (în mod uzual scrisă) că anumite condiții vor fi îndeplinite, dar mai ales că un produs va fi reparat sau înlocuit, dacă nu prezintă calitatea specificată. Conform Art. 35 din OUG 34/2006, „Specificațiile tehnice reprezintă cerințe, prescripții, caracteristici de natură tehnică ce permit fiecărui produs, serviciu sau lucrare sa fie descris, în mod obiectiv, în așa manieră încât să corespundă necesității autorității contractante”.În practică garanția s-a transpus printr-o asigurare scrisă din partea furnizorului/producătorului, pentru menținerea stării de funcționare a produsului pe parcursul duratei de timp declarate. Către beneficiar aceasta, s-a transmis ca o condiție disputabilă/discutabilă, ca produsul să nu se defecteze pe perioada declarată. Pentru aparatele de iluminat cu LED-uri, defecțiunea se poate defini și atunci când nu este generat un anumit procent din valoarea inițială a luminii. De exemplu, defecțiunea poate fi definită și atunci când lumina emisă ajunge la 70% sau mai puțin din valoarea inițială (inclusiv dacă este zero). Cu alte cuvinte, pentru o anumită perioadă de timp, dacă aparatul produce lumină insuficientă sau deloc, este considerat ca fiind defect de asemenea. În acest context, menționarea termenului de garanție ca o cerință tehnică este nepotrivită. Așa cum este stipulat în lege, „Garanția este un angajament asumat de vânzător față de consumator, fără solicitarea unor costuri suplimentare, de restituire a prețului plătit de consumator, de reparare sau de înlocuire a produsului cumpărat, în cazul în care acesta nu corespunde condițiilor enunțate …”. În schimb, garanția va trebui corelată cu durata de viață, care este o cerință tehnică (vezi 43) și armonizată cu indicele de defectare Bx, exprimat în procente. Acestea, bineînțeles trebuie demonstrate/susținute cu documente.

Extras dintr-o altă Fișă tehnică (2)

3 Domeniu de utilizare Iluminatul căilor de circulație M2-M6
4 Putere nominală 30-36-55W
28 Eficiența luminoasă sistem (alimentare, sistem optic, sursa) Minim 150 lm/W

Pct 4-Putere nominală :30-36-55W

Comentariu: Cerința de putere nominală In contextul impunerii unei eficiente și a unei clase de iluminat este contradictorie. Asta ar presupune ca fluxul luminos, rezultant prin calcul din 3,4 și 28,  (exemplu M2-M6, 30W, 150lm/W rezultă 4500 lm) să fie suficient pentru a acoperi distanțele dintre stâlpi și  înălțimea de montare. În marea majoritate a cazurilor, aceste valori sunt rezultatul eficienței luminoase impuse, a fluxului luminos rezultat din simulare ca urmare a parametrilor de montare (înălțime , distanță între stâlpi, etc). De cele mai multe ori, în proiecte se solicită înlocuirea unor corpuri de iluminat vechi cu unele noi eficiente cu tehnologie LED .

Implicații

 Unele fișe tehnice, ce impun cerințe precum, 100 000 de ore de viață alături de L70 sau L90, pot avea implicații dincolo de răspunderea producătorului. O altfel de cerință fără a solicita documentarea conformității, devine o declarație pe propria răspundere a producătorului (subiectivă). Aceste valori, cunoscute și sub denumirea de „menținerea lumenului” („lumen maintenance”), indică faptul că un aparat de iluminat , pierde în cazul de față, 30% sau 10% din fluxul luminos inițial după 100 000 ore. Aceasta se manifestă în practică, printr-o diminuare treptată a nivelului inițial de iluminare pe măsură ce trece timpul. În acest caz, proiectantul trebuie să țină cont de cantitatea de lumina restantă după cele 100 000 ore pentru a compensa pierderea. Spre exemplu, dacă pentru o cameră / zonă care necesită 10 000 lm pentru a atinge nivelurile de siguranță ale iluminatului după 50 000 de ore, proiectantul va trebui să selecteze un corp de iluminat cu un flux de 14 285 lm, pentru L70 de 50 000 de ore. În acest fel, nivelul de iluminare este în continuare conform cu normele și respectă condițiile de siguranță.

În cazul iluminatului stradal, compensarea degradării luminoase prin creșterea fluxului luminos, poate impune creșterea luminanței inițiale și scăderea lui Ti, care de cele mai multe ori sunt îndeplinite la limită.

Astfel , în cazul L70, luminanța inițială de 1 cd/m2 spre exemplu trebuie crescută la 1.3 cd/m2, iar Ti trebuie să rămână sub pragul admisibil.

În altă ordine de idei, o cerință  în care se specifică 50 000 de ore de viață, este echivalentă cu o durată de aproximativ:

  • 20 ani la 7 ore pe zi
  • 11 ani la 12 ore pe zi
  • 7 ani la 24 ore pe zi

Dacă analizăm cerințele din acest caiet de sarcini și dintr-o altă perspectivă rezultă că:

După 100 000 de ore de funcționare (adică aproximativ 22 ani la 6 ore de funcționare pe zi) nu este admisibilă o degradare mai mare de 30% pentru orice aparat (deoarece lipsește elementul statistic Bx). Totodată, condiția de garanție de 5 ani nu admite ca procesul de degradare să se întâmple în această perioadă. Cu alte cuvinte, degradarea luminoasă de maxim 30%, să se producă numai după 5 ani de garanție, adică până la 22 ani de la punerea In funcțiune. Asta, bineînțeles când prIn garanție se înțelege doar defectarea nu și menținerea parametrilor (degradarea luminoasă mai mică de 30%). Oricum verificarea menținerii fluxului în perioada de garanție ar fi dificil de stipulat într-un contract (clauze de testare și evaluare a degradării) dar mai ales după perioada de 5 ani, până la 100 000 de ore conform duratei de viață specificată .

În acest context, legea serviciului de iluminat public (nr.230 dIn 7 iunie 2006) care printre altele are ca obiectiv, asigurarea calității și performantelor sistemelor de iluminat public, se referă doar la respectarea „normelor serviciului  de iluminat public”, nu și la îndeplinirea „performanțelor sistemelor de iluminat” . Neclaritatea vocabularului legislativ , respectiv formularea obiectivelor, deosebit de importante de altfel, de tip „după caz”, nu implică și supravegherea respectării normelor de-a lungul funcționării. De altfel existența acestor norme, a „serviciului” de iluminat public, rămâne discutabilă. DIn punct de vedere legal referirea este explicită la „serviciul de iluminat”, nicidecum la un sistem de iluminat. Se naște astfel paradigma: Performanța serviciului sau performanța sistemului?

Garanția și Durata de viață

Corelarea perioadei de garanție cu durata de viață dar și cu degradarea fluxului luminos se păstrează ambiguă In caietele de sarcini, dar și în contracte. Acest lucru le permite astfel părților implicate să le interpreteze convenabil. Corelarea menținerii parametrilor în contextul armonizării cu perioada de garanție presupune consemnarea valorilor și a datelor statistice care să fie verificabile In această perioadă.

O astfel de corelare ar trebui spre exemplu consemnată astfel:

Corpurile de iluminat să prezinte o degradare luminoasă de L90 B5 F5 la 16 000 ore pentru 5 ani garanție. Sau altfel spus degradarea luminoasă admisă pe perioada de garanție, la un factor de utilizare echivalent cu 16 000 ore de funcționare continuă, nu trebuie să fie mai mare de 10% pentru maxim 5% din aparatele montate, iar rata de defectare să fie de maxim 5% . Verificarea menținerii parametrilor se va face anual în conformitate cu legea nr.230 dIn 7 iunie 2006. La aparatele de iluminat care se defectează, din cauza unei defecțiuni materiale sau de fabricație în perioada de garanție relevantă, producătorul trebuie să furnizeze un aparat gratuit pentru înlocuire sau să emită o notă de credit.

Corelarea garanției cu cerințele tehnice, presupune  și clarificarea acestor termenilor astfel armonizați. Conform legislației, prin garanție se înțelege că producătorul garantează,în conformitate cu condițiile comerciale, că toate părțile produsului garantat, nu prezintă defecte de fabricație și materiale în perioada de garanție.

În următoarele cazuri însă, garanția se exclude fără limitare:
a) daune sau defecte neglijabile și nesemnificative ale produsului de garanție (de exemplu, Întreruperea unuia sau mai multor structuri LED),
b) expirarea duratei de viață specificate de producător în perioada de garanție și / sau reducerea fluxului luminos al aparatului peste cea specificată,
c) modificări normale de culoare a luminii,
d) uzura naturală a produsului de garanție,
e) utilizarea necorespunzătoare sau inadecvată a produsului în garanție,
f) funcționarea produsului în garanție în medii de operare inadmisibile sau inadecvate (de exemplu, umiditate excesivă, căldură, frig sau praf, medii corozive sau dacă un corp de iluminat interior este expus inadmisibil la lumina directă a soarelui exterior),
g) deteriorări sau defecte datorate calității deficitare a rețelei de alimentare (de ex. vârfuri de tensiune sau supratensiune / subtensiune);
h) dacă beneficiarul sau un terț a modificat, reparat sau operat corpul de iluminat în combinație cu produse sau software fără acordul scris prealabil al producătorului,
i) daune sau defecte cauzate de beneficiar sau de o terță parte
j) evenimente neprevăzute de forță majoră în afara sferei de influență a producătorului pentru care producătorul nu este responsabil (de exemplu, dezastre naturale).

Majoritatea producătorilor oferă această garanție denumită „standard”, care acoperă la un nivel de bază defectele, menționate în exemplu. Există însă și cazuri speciale când producătorii oferă o garanție extinsă și care depinde de factori precum, temperatura mediului, ciclul de comutare, regimul de dimare, orele de funcționare și raportul lumină / putere, etc. În prezent, majoritatea garanțiilor pentru corpurile de iluminat cu LED nu consemnează explicit termenul de „defecțiune” a sursei de lumină. Se presupune însă că se referă doar la întreruperea funcționării aparatului și deci exclude defectarea parțială a unuia sau mai multor LED-uri. Evident că  acest „defect” nu va afecta drastic fluxul luminos inițial (de la montare), dar este strâns legat de cerința privind degradarea fluxului (valorile LxBy). Cel mai important ar trebui însă să se impună cerințe distincte pentru perioada de garanție, verificabile și armonizate.  De altfel, aceste aspecte sunt reglementate în norme și standarde. Termeni precum, „depreciere luminoasă”, „defectare graduală”, „defectare abruptă” etc.  din SR EN 62717 si  SR EN 62722,  exemplifică corelarea dintre durata de viață și menținerea fluxului luminos. În aceste standarde, durata de viață se definește ca „durata de funcționare scursă la care este atins procentul specificat de depreciere luminoasă sau de menținere a fluxului, exprimat în ore. Diferit de durata de viață nominală, durata nominală de menținere a fluxului este definită ca „durata de funcționare scursă pe care o sursă de lumină cu LED va menține procentul (x) din lumina inițială”.

De unde L70?

Menținerea fluxului luminos sau degradarea luminoasă (cunoscută și ca „menținerea lumen-ului”) așa cum a fost explicat anterior, este măsurată în ore, asociată cu un procent dIn fluxul luminos. Menționat ca Lx, spre exemplu L70 de 50.000 de ore înseamnă că aparatul testat furnizează 70% dIn puterea luminoasă inițială după 50.000 de ore. PrIn urmare dacă un aparat are L50 de 50.000 de ore, degradarea luminoasă se produce mai repede decât în cazul L70 de 30.000 de ore. De ce L70? Producătorii împreună cu specialiștii au convenit, ca durata de viață nominală a unei surse de lumină cu LED să fie raportată ca fiind punctul In care puterea luminoasă să scadă la un anumit nivel. În general, s-a admis  ca acesta să fie 70% dIn valoarea inițială, indicată în literatura tehnică prIn L70. În timp ce durata de viață Lx este o măsură de durabilitate definită, By însoțește această valoare ca o măsură statistică a acestei degradări (Exemplu: L70 B50). Astfel ca atunci când se testează statistic durata de viață, pentru determinarea lui By, este necesară o dimensiune mare a eșantionului. Când se testează durata de viață Lx, există o cerință redusă privind dimensiunea eșantionului. Atunci însă, când sunt utilizate datele rezultate din testare conform LM-80, pentru a proiecta/estima „menținerea lumenului” (conform TM-21), mărimea eșantionului va afecta incertitudinea proiecției. În consecință, o mărime mai mică a eșantionului va proiecta o durata de viață mai scurtă estimată.

Majoritatea corpurilor de iluminat conțin mai multe LED-uri, dintre care unele vor performa mai bine decât altele.  Mai ales aparatele ce conțin o placă de circuit pe care sunt montate mai multe LED-uri  (adică majoritatea), denumite de multe ori module. Un modul cu 10 structuri LED în care unul singur s-a defectat este, evident, un modul mai bun decât unul în care cinci structuri s-au defectat, bineînțeles dacă cele care funcționează emit 70% dIn lumina lor inițială.

Concluzie

Un corp de iluminat cu LED este un aparat compus din părți inseparabile, în primul rând pentru că un LED defect nu poate fi înlocuit prin „deșurubare”, ca în cazul aparatelor așa zis „tradiționale”. Prin natura acestei complexități a sistemului, este dificil de corelat cerințele tehnice (durata de viață, degradare luminoasă, etc) cu garanția. Spre exemplu un LED poate emite lumină zeci de mii de ore fără să se defecteze. Raportarea diminuării parametrilor pentru o singură componentă, în cazul de față LED, nu este adecvată. Mai ales că în condiții reale de funcționare, comportamentul real al unui aparat, este puțin probabil să fie cunoscut sau prezis peste un anumit interval. Evident, degradarea fluxului este cauzată în principal de stresul termic al emițătorilor LED, dar poate fi provocată și de îmbătrânirea sau deteriorarea ecranului transparent, a sistemului optic, sau a sursei de alimentare . Cerințele legate de acest aspect din caietele de sarcini, cu zeci de mii de ore de funcționare și degradare luminoasă redusă, nu sunt întotdeauna  realiste sau ușor de dovedit. Este știut dar nu și recunoscut, că întocmirea caietelor de sarcini este menită de multe ori să elimine anumiți participanți încă de la început, prin modul în care sunt specificate cerințele. Indicatorii cuprinși în caietele de sarcini sunt de multe ori foarte greu realizabili, incorecți sau intenționat ambigui. Conform Art. 38 din OU 34/2006 „Se interzice definirea în caietul de sarcini a unor specificații tehnice care indică o anumită origine, sursă, producție, un procedeu special, o marcă de fabrică sau de comerț, un brevet de invenție, o licență de fabricație, care au ca efect favorizarea sau eliminarea anumitor operatori economici sau a anumitor produse. Evident că în absența unor elemente concrete care țin de corectitudine, loialitate, „meșteșugul” întocmirii cu „dedicație” a caietelor de sarcini va fi greu de dovedit sau de contestat sub aspectul acestui articol.

autor: Stelian Matei, Prof. Dr. Eng., Laboratorul de Fotometrie și Compatibilitate Electromagnetică S.C.Electromagnetica S.A.

Share