EPLAN Preplanning – Soluția completă pentru ingineria de bază

EPLAN Preplanning – Soluția completă pentru ingineria de bază

Fie că e vorba despre crearea diagramelor de flux sau de instrumentație, importul listelor de consumatori sau semnale sau, pur și simplu, crearea unei vederi generale a instalației, EPLAN Preplanning vă oferă suportul esențial pentru documentarea tuturor aspectelor necesare în etapele de inginerie detaliată.

Orice proiect de detaliu în inginerie are la bază un set de documente, diagrame sau liste, pe baza cărora se creează diagramele detaliate necesare fabricației, punerii în funcțiune și exploatării instalației. Aceste documente sunt rezultatul “ingineriei de bază” (Basic Engineering), un proces mai puțin întâlnit la noi în țară. Fie că sunteți doar utilizatorul acestor documente, fie că sunteți cel care le creează, puteți folosi EPLAN Preplanning, componenta integrată complet în platforma EPLAN, beneficiind de faptul că toate informațiile introduse sau importate aici pot fi utilizate direct în etapele ulterioare de inginerie detaliată.

Acest produs, apărut relativ recent în platforma EPLAN, este continuarea și îmbunătățirea lui EPLAN PPE (Process Planning Engineering), care era gândit aproape exclusiv pentru proiectarea proceselor, mai precis crearea și documentarea diagramelor de proces și instrumentație (P&ID). Toate funcțiile oferite în trecut de EPLAN PPE sunt, în continuare, disponibile, dar substanțial îmbunătățite în EPLAN Preplanning. În afară de posibilitatea creării schemelor P&ID ca punct de plecare în ingineria de bază, noul produs oferă și o abordare generală, grafică, în crearea vederilor generale ale instalațiilor. Pe baza macrourilor standard din EPLAN, se pot adăuga diverse sub-componente ale unei instalații, prin poziționarea lor grafică pe o pagină specială, dar fiecare din acestea are toate atributele logice specifice EPLAN-ului care pot fi predefinite sau configurate după crearea paginii. În felul acesta se definește structura logică a instalației cu toate detaliile necesare documentate. Dacă nu se dorește vizualizarea grafică, se pot folosi șabloane predefinite (Segment template), cărora li se pot modifica ulterior proprietățile relevante. Aceste proprietăți pot include denumiri, descrieri, puteri, tensiuni, curenți nominali sau alte caracteristici tehnice, coduri de comandă, costuri sau durate de aprovizionare și instalare sau chiar semnalele necesare pentru sistemele de control. Un rezultat direct al acestor definiții logice poate să fie lista de consumatori, instrumentație sau semnale, informații esențiale în etapele ulterioare.

Pentru inginerii care sunt implicați numai în proiectele de detaliu (Detailed Engineering), EPLAN Preplanning poate fi la fel de util pentru că permite importul direct a oricăror liste disponibile, în orice format, și utilizarea informațiilor direct în crearea schemelor, eventual cu mici corecții sau completări, dacă este cazul. În măsura în care pe baza acestor proprietăți (de exemplu, în funcție de tipul de consumator și puterea acestuia) se poate determina și un macro schematic necesar pentru acel circuit, activitatea de inginerie propriu-zisă se reduce la minim: presupune doar o operație de tipul Drag&Drop a circuitului preconfigurat pe pagina schematică dorită. Chiar și modificările din listele inițiale se pot prelua foarte ușor în structura Preplanning, modificările din schemele detaliate reducându-se la o funcție de tipul “Update detailed planning”.

În afara rapoartelor standard EPLAN, completate de toate detaliile definite mai sus, Preplanning permite generarea documentelor specifice etapei de inginerie de bază (liste de consumatori și instrumentație, specificații pentru echipamente, diagrame de fixare pentru senzori, și altele), dar vă oferă și funcții speciale necesare în discipline specifice precum proiectarea automatizărilor în clădiri (BMS) sau urmărirea locației utilajelor în mentenanță.

Pentru mai multe detalii, vă invităm să ne contactați!

www.eplan.ro

Share