Eaton desfășoară o campanie pentru o protecție sporită împotriva incendiilor cu surse de aprindere de natură electrică

Un nou raport tehnic evidențiază riscurile incendiilor cu surse
de aprindere de natură electrică în instalațiile rezidențiale și
comerciale (mici și medii) de joasă tensiune, precum și
modalități eficiente de prevenire a acestora.
Fumul, focul și flăcările provoacă daune uriașe pro –
prietăților imobiliare locative și reprezintă un pericol major
de vătămare sau moarte. În Europa, anual, circa 4.000 de
persoane mor din cauza incendiilor, ceea ce înseamnă
aproximativ 11 decese în fiecare zi. Întrucât peste 25 la
sută dintre aceste incidente sunt cauzate de electricitate,
Eaton, companie specializată în managementul energiei, a
lansat o inițiativă prin care urmărește să asigure educație
și asistență într-o măsură mai mare.
În acest context, Eaton a publicat un raport detaliat în
care autorul Alfred Mörx, expert independent în domeniul
siguranței electrice în Europa, studiază incidența cazurilor
de incendii cauzate de electricitate și în special de arcul
electric. El explorează concepte de protecție care pot
reduce riscurile inerente planificării și executării unei in –
stalații, îndeosebi în domeniul instalațiilor din construcții și
locuințe. El subliniază faptul că, în prevederile tehnice
corespunzătoare ale IEC și CLC, au fost adoptate dispoziții
adecvate în ce privește utilizarea atât a sistemelor, cât și a
dispozitivelor de protecție împotriva arcului electric.
„Unele dintre aceste reguli de instalare au fost deja
sau sunt actualmente incluse în codurile naționale de
bune practici și, mai mult decât atât, sunt suplimentate cu
alte cerințe naționale”, afirmă Mörx. „De exemplu, în Ger –
mania, potrivit ultimei ediții a VDE 0100-420, referitor la
utilizarea sistemelor de protecție împotriva arcului electric
pentru echipamentele fixe, se menționează că în timpul
func ționării normale se pot produce arcuri electrice și
scântei, și utilizarea lor este necesară atunci când există
exigențe mari privind disponibilitatea
sistemului electric. Începând din februarie
2016, aceste dispozitive de pro tecție
împotriva arcului electric au fost luate în
calcul pe anumite circuite în proiectele unor
facilități noi, precum și în modificările și
extinderile sistemelor electrice exis tente.”
Incendiile cu surse de aprindere de
natură electrică se pot produce din diferite
cauze, fapt ce impune diferite tipuri de
protecție. În caz de scurtcircuit, de exemplu,
un întreruptor automat se activează atunci
când se depă șește o valoare critică, ceea ce
previne distrugerea ter mică a instalației. Un
întreruptor de curent rezidual de tectează
curentul care nu se întoarce la alimentare, ci
utilizează altă cale, asigurând astfel o
protecție importantă împotriva șocurilor electrice. Cu
toate acestea, RCD-urile singure nu pot proteja eficient
împotriva incendiilor cu surse de aprindere de natură
electrică. Curentul provenit de la un arc electric este ceva
mai mic decât curentul nominal sau similar acestuia, dar
prezintă un număr sem nificativ de frecvențe mai înalte,
care sunt suprapuse pe curentul nominal normal. Pentru
recunoașterea acestui model de frecvență înaltă este
necesară o unitate de detec tare digitală. Din acest motiv a
fost introdus Dis pozitivul de detectare a defectului de arc
electric (AFDD) în conformitate cu IEC 62606, care poate
reacționa și opri arcurile electrice care sunt greu de
observat, însă extrem de periculoase.
Asigurarea protecției instalațiilor de joasă tensiune
reprezintă o competență de bază a Eaton, care se mân –
drește cu peste 100 de ani de experiență în tehnologia de
distribuție și de protecție a energiei electrice. Cu inovații
precum întreruptorul diferențial cu protecție integrată la
suparcurent și întreruptorul diferențial digital, compania
pune la dispoziție un portofoliu unic de produse de prim
rang pe piața de profil. Eaton a lansat acum un dispozitiv
compact. AFDD+ detectează arcurile electrice, precum și
curentul rezidual, supracurentul și scurtcircuitele, oferind,
de asemenea, protecție împotriva tuturor acestora. Astfel,
aceasta este o soluție rentabilă, robustă, fiabilă, completă
și ușor de instalat, care sporește siguranța în aplicații
critice, inclusiv în dormitoarele sau spațiile de locuit ale
unor instituții, precum centre de zi sau centre de îngrijire
și asistență, și spații de lucru cu risc sporit de incendiu din
cauza materialelor prelucrate sau depozitate în incintele
respective.
Pentru informații suplimentare pe tema protecției
împotriva incendiilor și pentru a descărca gratuit raportul
de 24 de pagini, accesați www.eaton.com/gb/livesafe.

Share