Drone civile

Lansate de ISO anul trecut, lucrările de standardizare referitoare la dronele civile se situează în centrul unor provocări multiple: facilitarea dezvoltării tehnologiilor prin elaborarea de reguli de proiectare, stabilirea instrumentelor de realizare a conformității cu reglementările și sprijinirea unui posibil demers de certificare. Franța își unește forțele pentru a-și afirma poziția națională în cadrul lucrărilor în curs de desfășurare, conduse de Rusia, Statele Unite și Marea Britanie.

 

Un lucru este clar: „Nu trebuie ca filiera franceză a dronelor să fie afectată de un standard care avantajează produse ce nu sunt de proveniență europeană”, declară Nicolas Bossart, șef de proiect în domeniul standardizării la Biroul de standardizare pentru aeronautică și spațiu (BNAE). Aici, vigilența se impune, în vreme ce la ISO lucrările se desfășoară fără ca Franța să se afle printre conducătorii acestora.
Să amintim faptele: în iunie 2016, la inițiativa Rusiei, ISO a lansat o structură tehnică – ISO/TC 20/SC 16, referitoare la standardizarea în domeniul dronelor civile. Secretariatul a fost preluat de Institutul American de Standardizare (ANSI). Provocarea este deosebit de importantă: publicarea unui standard voluntar care își propune să demonstreze conformitatea dronelor civile de dimensiuni reduse cu cerințele reglementărilor și „maturitatea” proceselor și produselor fabricanților. Puține state sunt prezente, mai puțin de zece, dar este vorba despre marile puteri, conștiente de importanța provocărilor legate de această bătălie a influenței: China, Rusia, Statele Unite și Marea Britanie.
„Deși Franța este în avans în ceea ce privește reglementarea dronelor, cu hotărârile din 2013, actualizate în luna decembrie a anului trecut, ea mai are încă de lucru în domeniul standardizării”, afirmă Nicolas Bossart. Când AFNOR a informat BNAE în legătură cu crearea unui subcomitet ISO în domeniul aeronavelor fără pilot (Unmanned Aircraft Systems – UAS), domnul Bossart a inițiat acțiuni intense de comunicare și de lobbying în cadrul BNAE, al Grupului industriilor franceze pentru aeronautică și spațiu (GIFAS), al saloanele profesionale consacrate dronelor, în cadrul Federației profesionale pentru dronele civile (FPDC) sau la Direcția generală pentru aviația civilă (DGAC). Se cuvine următoarea constatare: marilor fabricanți și producători de echipamente le este greu să se axeze pe această problemă. Ei nu prea sunt interesați de dronele ușoare pentru scopuri civile…

Franta se mobilizeaza

Grupul de lucru GT 800-D, creat de BNAE în mai 2016, a reușit să reunească toți interlocutorii interesați. O lună mai târziu, Franța era prezentă la lansarea subcomitetului ISO referitor la drone, în Statele Unite. În fața a șapte subiecte care trebuiau standardizate, propuse de Rusia, preocuparea sa era să excludă subiectele de viață particulară și de etică, să le identifice pe cele care trebuiau standardizate, evitând repetițiile, întrucât este vorba despre un domeniu deja acoperit parțial de Organizația Europeană pentru Echipamentul Aviației Civile (EUROCAE), ASTM și RTCA și să identifice contextul legal în care ar putea să se înscrie standardul. „În urma acestei reuniuni, delegațiile naționale membre ale SC 16, printre care și Franța, au trecut în revistă organismele internaționale care elaborează standarde referitoare la drone pentru a revedea referințele normative și a evita paralelismul lucrărilor”, declară Nicolas Bossart. Cea de-a doua reuniune a SC 16, care a avut loc în decembrie 2016, s-a încheiat cu propunerea de a crea trei grupuri de lucru în trei domenii de standardizare: specificații generale (Rusia), sisteme de produse (Statele Unite) și procese (Marea Britanie).

Consiliul pentru drone civile

În Franța, GT 800-D a fost alăturat, în martie 2017, Consiliului pentru drone civile, condus de DGAC pentru a identifica necesitățile filierei franceze: operatori, constructori, federații profesionale, fabricanți și autorități. Amintim că, de la constituirea Consiliului pentru drone civile, toate marile firme sunt prezente în grupul de lucru: Safran Group, Dassault, Airbus și Thales. „Ei nu sunt prezenți deocamdată la ISO, dar sperăm că acest lucru se va întâmpla în curând”, declară Christophe Mazel, delegat în domeniul standardizării la FPDC. Care este poziția Franței astăzi? „Vrem în primul rând să clarificăm terminologia în domeniul dronelor, apoi să încercăm să armonizăm eforturile de standardizare în lume – de exemplu, inițiativa ISO nu este recunoscută de Organizația pentru Aviație Civilă Internațională (OACI)”, declară Nicolas Bossart. „De asemenea, există o zonă neclară în domeniul proiectelor de standarde, pe care vrem să o lămurim. În sfârșit, ar trebui să evităm să vorbim despre diferitele tipuri de aeronave fără pilot – UAS, întrucât viitoarea reglementare a Agenției Europene de Securitate Aeriană (EASA), cu privire la drone, nu se va referi doar la greutate și la tipul dronelor, ci și la misiunea lor și la riscurile pe care le comportă”.

Primele progrese

Ultima reuniune a subcomitetului ISO a avut loc la Beijing (China), pe 29 iunie 2017, unde participanții au resimțit așteptări mari din partea guvernului, cât și a fabricanților din China. ”Ei nu au făcut propuneri, dar iau în serios această inițiativă internațională, la care vor să participe în cadrul ISO”, remarcă Nicolas Bossart. În ceea ce privește cele trei grupuri de lucru, acesta din urmă subliniază progresele referitoare la specificații generale, terminologie și procese. Aceasta a fost ocazia pentru ca Franța să-și facă cunoscută poziția națională: împreună cu Federația profesională pentru drone civile, cu Consiliul pentru drone civile și DGAC, ea a prezentat în sesiune plenară subiectele pe care dorea să le vadă standardizate: navigația, tehnologia detectează și evită, identificarea aeronavei, interfața om-mașină, securitatea și siguranța. Ea a profitat pentru a menționa FPDC, Consiliul pentru drone civile, reglementările franceze cu privire la drone și contextul european, în curs de constituire. Franța a propus, de asemenea, organizarea următoarei reuniuni a ISO la Paris, la începutul lui 2018. În ce constă interesul acestei reuniuni? „În a putea să reunim o parte a reprezentanților producătorilor din fiecare țară” , declară Christophe Mazel. „Aceste schimbări ne-au permis să cunoaștem mai bine situația reglemen tărilor și normativelor cu privire la utilizarea dronelor civile din țările membre și să instituim o colaborare între repre zentanții fiecărui stat”. Dacă fiecare țară caută să-și protejeze propriile interese, un lucru este sigur: „Toate statele membre vor să avanseze pas cu pas, fără a omite nici un subiect, evitând paralelismul lucrărilor, conștiente de provocările strategice pe care le presupun aceste lucrări de standardizare” , conchide Nicolas Bossart.

Piata internationala a dronelor civile va fi în 2025 de 26 de miliarde de dolari americani

Potrivit raportului Euroconsult, intitulat „Perspective pentru aeronave pilotate de la distanță” – RPAS, publicat în această vară, dronele profesionale vor reprezenta o piață de 26 de miliarde de dolari americani peste zece ani față de 1 miliard, la ora actuală). Este vorba despre activități economice generate de dronele profesionale pentru uz civil, incluzând construcția, operarea lor, precum și serviciile asociate.
Piața RPAS profesionale civile este în curs de afirmare, spre deosebire de cele cu utilizare militară sau în scopuri de petrecere a timpului liber. „Evoluția favorabilă a cadrului reglementărilor în unele state, a tehnologiilor pentru platforme și senzori și, în sfârșit, realizarea de soluții de afaceri care permit apariția de aplicații comerciale noi”, relevă Euroconsult. Puternicul potențial al pieței – cu bariere slabe la intrare și ieșire – atrage numeroși factori, operatori și investitori. Agricultura este, la ora actuală, principalul domeniu în care se utilizează RPAS profesionale (40% din unitățile în serviciu), în fața sistemelor video, a cinematografiei și a ingineriei/infrastructurii de transport. Asia, Europa și America de Nord reprezintă, fără surpriză, cele mai mari piețe regionale. Cu 20 de ani de experiență, Japonia este țara cea mai „matură”, în mod deosebit în ceea ce privește agricultura. Ceilalți lideri sunt: Australia, Canada, Franța, Marea Britanie și Statele Unite. Ținând seama de marele număr al factorilor prezenți pe o piață cu dimensiuni reduse, mediul este foarte concurențial. Piața construcțiilor este dominată de fabricanții de microdrone, utilizate și pentru petrecerea timpului liber și aplicații comerciale. Întreprinderea chineză DJI se află pe primul loc. Potrivit lui Dimitri Buchs, consultant la Euroconsult, autor al raportului, „tot mai multe firme sunt integrate vertical. Ele produc dronele și comercializează serviciile acestora.”

Până în 2025, operarea RPAS și serviciile asociate vor reprezenta peste 90% din sector, restul de 10% fiind pentru construcția de platforme și de senzori (peste 3 miliarde de dolari americani). Împreună, America de Nord și Europa vor reprezenta două treimi din piață în 2025. Peste 550 000 de noi RPAS se vor adăuga la cele 30 000 de unități deja în serviciu. Această dezvoltare este condiționată în mare măsură de evoluția cadrului de reglementare, în mod deosebit în ceea ce privește utilizarea spațiului aerian în mediul urban pentru servicii de livrare, de exemplu.
Pe termen mediu, îmbunătățirea performanței tehnice și a procentului de utilizare a dronelor, precum și o optimizare continuă a costurilor, vor asigura durabilitatea factorilor. Astfel, Euroconsult estimează că RPAS vor fi utilizate 23 de milioane de drone în 2025, față de 690 000 de drone , actualmente.

„Perspective pentru aeronave pilotate de la distanță”
este primul studiu independent de piață dedicat analizei factorilor de dezvoltare și problemelor strategice ale pieței RPAS profesionale pentru uz civil și comercial. Raportul se concentrează pe principalele piețe verticale: agricultura, protecția civilă și managementul catastrofelor, ingineria și infrastructurile de transport, energia, sistemele video și cinematograful. El include previziuni ale pieței până în 2025, pe segmente și regiuni, precum și o analiză detaliată a lanțului valoric al dronelor.

Cresterea securitatii la utilizare a dronelor civile
O propunere de lege referitoare la creșterea securității la utilizare a dronelor civile, depusă de senatorii Xavier Pintat și Jacques Gautier, a fost trimisă în primăvară la Comisia de amenajare a teritoriului și pentru dezvoltare durabilă. Prin aplicarea articolului 2 al legii nr. 2015-588, Îmbunătățirea protecției instalațiilor civile care conțin substanțe nucleare, guvernul a remis Parlamentului în octombrie 2015 un raport care evaluează riscurile și amenințările constituite de survolările ilegale. Acest raport intitulat „Avântul dronelor civile în Franța: provocări și răspunsuri posibile ale statului”, propune soluții tehnice referitoare la capacitatea de a îmbunătăți detectarea și  neutralizarea acestor aparate. El preconizează adaptări juridice (o mai bună încadrare pentru a diminua astfel riscurile inerente utilizării dronelor civile). Provocarea propunerii de lege, inspirată din concluziile acestui raport, constă în a insera în legislație dispozițiile necesare acestei încadrări juridice, fără a frâna dezvoltarea unui sector economic dinamic, în cadrul căruia mai multe întreprinderi franceze sunt lideri (echipamente și servicii). Acesta își propune să „permită o responsabilizare a utilizatorilor de drone și să prevină utilizările indezirabile”.

Recomandari
– Definirea dronelor prin intermediul noțiunii de pilot la distanță și domeniu de aplicare al înmatriculării/înregistrării dronelor;
– Impunerea unei instruiri a piloților la distanță, în cazul depășirii unei anumite mase a dronelor. Specifică acestui tip de aeronavă, această instruire ar putea consta într-un tutorial pe Internet, referitor la procedura de înregistrare, potrivit modalităților care vor fi stabilite prin reglementări;
– Instituirea unei obligații de informare a utilizatorului, asigurată de fabricanții de drone. Această obligație va impune inserția unei notificări care să permită informarea utilizatorului cu privire la principiile și regulile care trebuie respectate pentru a utiliza aceste aparate în conformitate cu legislația și cu reglementarea aplicabile;
– Obligativitatea unei semnalizări electronice și luminoase a dronelor, începând de la o anumită masă. Această semnalizare va permite identificarea rapidă a dronelor, pentru a elimina riscurile de eroare. Necesitând adaptări industriale, această dispoziție va face obiectul unui raport care se va aplica începând cu luna ianuarie 2018;
– Combaterea utilizării ilicite sau rău intenționate a dronelor. Se va pune problema instituirii unor măsuri de sancționare care să descurajeze utilizatorii care nu sunt cu adevărat răuvoitori să survoleze ilicit anumite obiective și astfel să se faciliteze identificarea evenimentelor care ar putea constitui o amenințare reală.

Exemple îngrijoratoare
Pe 19 ianuarie 2016, un Airbus A 320 al Air France a evitat în ultima clipă o coliziune cu o dronă care zbura la altitudine înaltă și care se apropia de aeroportul Paris-Charles-de-Gaulle. Având în vedere că mai multe incidente de acest tip s-au produs în diverse zone din lume în 2016, Asociația Internațională de Transport Aerian (IATA) a propus instituirea unei reglementări și a unor mijloace adaptate pentru a evita ciocniri care ar putea avea consecințe grave. În 2014 și 2015, 20 de locații critice franceze care desfășurau activități nucleare, au fost survolate ilegal de drone.
Pe 26 și 27 ianuarie 2016, această activitate ilegală s-a produs deasupra bazei militare din Insula Lungă (Finistère), în care se aflau submarine nucleare.

 

 

 

Share