Directiva UE 2193 din 2015 și norma STAGE V pentru emisii poluante

Directiva (UE) 2015/2193 a Parlamentului European și a Consiliului din 25 noiembrie 2015 privește limitarea emisiilor în atmosferă a anumitor poluanți provenind de la instalații medii de ardere a combustibilului  (Medium Combustion Plant). Se estimează că există aproximativ 143 000 de centrale echipate cu instalațiile de ardere cu puteri medii   (Medium Combustion Plant) în UE. Acestea sunt utilizate pentru o mare varietate de aplicații (de exemplu producerea de energie electrică, încălzire și răcire în locuințe sau rezidențiale, furnizarea de căldură sau abur pentru procese industriale). Ele reprezintă o sursă importantă de emisii de dioxid de sulf (SO2), oxizi de azot (NOX) și praf. Directiva (UE) 2015/2193 privind limitarea emisiilor în atmosferă a anumitor poluanți din MCP, cunoscută sub denumirea de Directiva privind centralele cu ardere medie (Medium Combustion Plant Directive ), reglementează emisiile poluante provenind de la arderea combustibililor din instalațiile cu o putere termică nominală egală sau mai mare de 1 megawatt termic (MWth) și mai mică de 50 MWth.

MCPD a fost propusă ca parte a Pachetului de politică privind politica privind aerul curat în 2013. Activitatea de evaluare a impactului Pachetului de politică pentru un aer curat, a identificat măsuri eficiente de reducere a emisiilor pentru MCP, demonstrând astfel un potențial serios pentru legislația UE privind sursele în acest domeniu. De asemenea, MCPD implementează obligațiile care decurg din Protocolul de la Göteborg în temeiul Convenției CEE-ONU privind poluarea atmosferică transfrontalieră pe distanțe lungi. Directiva (UE) 2015/2193 completează diferența de reglementare la nivelul UE între instalațiile mari de ardere (> 50 MWth), reglementate de Directiva privind emisiile industriale (IED) și aparatele mai mici (încălzitoare și cazane <1 MWth) reglementate de Directiva privind proiectarea ecologică(Ecodesign Directive). De asemenea, contribuie la reducerea distorsiunilor concurențiale.

MCPD reglează emisiile de SO2, NOX și praf în aer. Scopul său este de a reduce aceste emisii și riscurile care rezultă pentru sănătatea umană și pentru mediu. De asemenea, este necesară monitorizarea emisiilor de monoxid de carbon (CO). Valorile limită de emisie stabilite în MCPD se aplică începând cu 20 decembrie 2018 pentru instalațiile noi și din 2025 sau 2030 pentru instalațiile existente, în funcție de mărimea lor. Dispozițiile  flexibile și permisive pentru centralele de termoficare  și pentru arderea biomasei garantează că politicile privind clima și calitatea aerului sunt coerente, iar sinergiile lor sunt maximizate. MCPD abordează necesitatea ca statele membre să aplice valori limită mai ridicate ale emisiilor în zonele în care acest lucru poate îmbunătăți calitatea aerului la nivel local într-un mod rentabil. Comisia va ajuta statele membre să se ocupe de astfel de hotspot-uri prin furnizarea de informații privind cele mai scăzute emisii care pot fi obținute prin cele mai avansate tehnici. Informațiile tehnice necesare pentru aceasta sunt furnizate printr-un schimb de informații între părțile interesate.

Statele membre trebuie să raporteze Comisiei, în 2021, 2026 și 2031, cu privire la diferite aspecte ale emisiilor provenite de la MCP-uri. Comisia va raporta periodic cu privire la punerea în aplicare a MCPD. Acesta va aborda aspecte suplimentare, cum ar fi eficiența energetică și emisiile de monoxid de carbon, conform cerințelor clauzelor sale de revizuire. MCPD este un bun exemplu de îmbunătățire a reglementării. Acesta a fost conceput pentru a fi accesibil pentru IMM-uri și oferă certitudine pe termen lung pentru toți operatorii economici interesați, reducând în același timp sarcina administrativă atât pentru industrie, cât și pentru statele membre. Aceasta va încuraja inovarea continuă și, astfel, va oferi industriei UE posibilitatea de a participa la o piață globală rapidă de creștere a tehnologiei de control al poluării.

STAGE V este nivelul emisiilor poluante pentru instalațiile de ardere 

Directiva  (UE) 2015/2193  s-a transpus în norma  STAGE V pentru nivelul de emisii poluante emise de motoarele industriale (NRE-NonRoad machinery Engines) ca și pentru motoarele de grupuri electrogene(NRG-Non Road Generators), care  se supun deci rigorilor directivei (UE) 2015/2193, astfel că marii producători de grupuri electrogene sunt obligați să o aplice pentru toate produsele lor conform calendarului de mai jos. Firma suedeză VOLVO PENTA aplică pentru  motoarele pe care le fabrică,  soluții ce respectă noile norme STAGE V,  impuse de directiva 2193. Motoarele VOLVO PENTA sunt folosite la grupuri electrogene, la utilaje de construcții, ambarcațiuni maritime. Calendarul introducerii pe  piață a motoarelor STAGE V este descris mai jos:

Atingerea normei STAGE  V necesită o tehnologie actualizată a motorului
Pentru a respecta legislația emisiilor STAGE V, gazele de eșapament produse în motor trebuie să treacă printr-un proces de curățare înainte de a putea fi eliberate în mediul înconjurător. Procesul de curățare are loc în Sistemul de tratare ulterioară a gazelor de ardere  (EATS). Diferența  sistemului de posttratare a gazelor de eșapament utilizate pentru STAGE V,  în comparație cu legislația anterioară privind emisiile este că, pe lângă Catalizatorul Selectiv de Reducere a emisiilor (SCR- Selective Catalyst Reduction)  există și un catalizator pe bază de amoniac (ASC), un catalizator de oxidare a motorinei (DOC) și un filtru  de particule de combustibil diesel (Diesel Particle Filter). Emisiile nocive din gazele evacuare din motor sunt prezente pe întregul sistem de post-tratare a gazelor de eșapament, dar cantitățile lor scad din ce în ce mai mult, pe măsură ce gazele de eșapament curg prin sistem.

LIMITE EMISII impuse de norma STAGE V la motoare de generatoare de peste 560 kW

 
Categorie Tip motot Putere Dată CO HC NOx PM PN
kW                               g/kWh 1/kWh
NRG-v/c-1   Toate tipuile de motoare (DIESEL+OTTO) P > 560 2019 3.50 0.19a 0.67 0.035         –
a A = 6.00 la motoare pe gaz;  HC = 0.19 + (1.5 × A × GER), GER fiind energia medie a gazului  în regim normal

 

Există  5  componente diferite care cooperează la noile motoare VOLVO PENTA pentru obținerea de gaze de evacuare mai curate

Sistemul de posttratare a gazelor de eșapament constă din cinci componente diferite: un catalizator de oxidare a motorinei (DOC), un filtru de particule diesel (DPF),  un injector  de uree (AdBlue ™), un catalizator selectiv de reducere   (SCR) și un catalizator  pe bază de amoniac (ASC).

Pompă injecție uree

Strategia  Stage V

  •  SCR (Selective Catalyst Reduction) 

Nu se folosește acid sulfuric sau temperaturi de evacuare de peste 520 ° C, chiar și la regenerarea staționară. Injecția de combustibil diesel în EATS pentru regenerarea SCR este necesară pentru sistemele cu zeolit de cupru.

  • Motorul și EATS (Exhaust aftertreatment system-Sistem de regenerare pasivă a gazelor de ardere)

FG turbo și EGR(Exhaust Gas Recircullation) răcite asigură un motor cu un consum redus de combustibil,  cu emisii NOx  scăzute și temperatură de evacuare ridicată în condiții normale de funcționare.

  • Sisteme eficiente de gestionare a căldurii și a combustibil, montate pe motor

EGR nerăcit, sistemul de admisie și regulatorul de presiune de evacuare cresc în mod eficient temperatura de evacuare atunci când este necesar. Nu se injectează diesel în EATS.

  • Aceleași strategii de regenerare pe strategiile D5, D8, D11, D13

Strategiile de regenerare sunt aplicate tuturor motoarelor pentru o performanță optimă de regenerare a întregii game de motoare .

Sursa foto: VOLVO PENTA

pentru detalii, accesați :www.zyraxes.ro

Share