Contextul actual al sectorului fotovoltaic în România

Romanian Photovoltaic Industry Association – RPIA, constituită cu scopul de a promova și sprijini interesele jucătorilor din această piață, constată în ultima perioadă apariția unor declarații și informații de natură să accentueze starea de incertitudine privind mediul investițional al producerii energiei regenerabile prin tehnologie fotovoltaică în Romania. De aceea considerăm necesar să facem câteva precizări.

În conformitate cu statutul său de membru al U.E., România trebuie să asigure respectarea țintei obligatorii privind energia din surse regenerabile prevăzute de Directiva 2009/28/CE privind promovarea utilizării energiei din surse regenerabile până în 2020. În cazul României, această țintă a fost stabilită la nivelul de 24 % din consumul final de energie. La nivel național, strategia energetică a României pentru perioada 2007-2020, a fost aprobată prin Hotărârea de Guvern nr. 1069/2007.

Cel mai important instrument legislativ prin care România a făcut un pas decisiv în lupta pentru un mediu mai curat este sistemul de promovare cu certificate verzi pentru producerea energiei electrice din surse regenerabile, stabilit de legea 220/2008 modificată de legea 139/2010 și completată de hotărârea de guvern 88/2011. Sistemul cu certificate verzi este un sistem potrivit pentru România deoarece, în contextul economic național și mondial, nu produce presiune pe bugetul de stat, chiar dimpotrivă aduce beneficii bugetului prin taxele și impozitele generate de investițiile în domeniu. Sistemul de promovare cu certificate verzi nu implică fonduri publice, fapt ce aduce o siguranță în plus investitorilor care astfel pot controla mai bine deciziile de afaceri.

România a întreprins pașii necesari pentru avizarea schemei de ajutor cu certificate verzi la Comisia Europeană, iar începând cu octombrie 2011 pune la dispoziția investitorilor o schemă de ajutor modernă, funcțională, lucrativă și în conformitate cu legislația europeană.  Acest lucru a condus la o reacție pozitivă din partea investitorilor care doresc să participe la atingerea obiectivelor de creștere a ponderii de energie electrică din surse regenerabile în totalul de energie electrică produsă în România.

parcfotov2

Astfel nu se poate pune problema riscului ca această schemă de sprijin prin certificate verzi să ajungă să fie considerată ajutor de stat nepermis și, în consecință, să sufere modificări corelate, deoarece conform rezoluției Comisiei Europene C(2011) 4938 din 13.7.2011 având ca obiect “Ajutorul de stat SA. 33134 (2011/N) – România, Certificate verzi pentru promovarea producerii energiei electrice din surse regenerabile de energie”, schema de sprijin a fost notificata și:

1. Prin notificarea electronică (SANI 5925), înregistrată de Comisie la 6 iunie 2011, autoritățile române, în conformitate cu articolul 108 alineatul (3) din Tratatul privind funcționarea Uniunii, au notificat măsura sus-menționată drept măsură ce nu se încadrează în categoria măsurilor de ajutor din motive de securitate juridică;

2. Comisia concluzionează că schema notificată este conformă cu orientările privind ajutoarele pentru protecția mediului și, prin urmare, este compatibilă cu piața internă, în conformitate cu articolul 107 alineatul (3) litera (c) din Tratatul de Functionare UE.

Deși observăm o tentație crescută de a caracteriza acest interes ca fiind un nou boom imobiliar sau bulă speculativă, trebuie menționat că nu putem compara cele doua sectoare din cel puțin două motive. În primul rând pentru că sectorul energetic cuprinde societăți cu înaltă calificare profesională, know-how și tradiție îndelungată într-un sector ce solicită continuu alocarea de resurse importante pentru cercetare și inovație. În al doilea rând, schema de ajutor cu certificate verzi prevede limitări importante și lipsite de subiectivism pe care investitorii le pot cuantifica și pot acționa în consecință. Nu vom putea vorbi niciodată de un boom, atâta vreme cât schema de ajutor cu certificate verzi prevede limite precise de susținere a energiei electrice din surse regenerabile precum și mecanisme de control a ratelor de profitabilitate a investitorilor implicați. Supracompensarea ca principiu este corect și reprezintă un instrument legislativ puternic la îndemâna autorităților pentru a tempera eventualele derapaje ale ratelor de profitabilitate.

Articolul integral il puteti gasi in editia tiparita a revistei Electricianul nr. 4/2012.

Share