Contestațiile la programul AFM , CASA VERDE Fotovoltaice

In atenția persoanelor fizice care au solicitat finanțare în cadrul Programului privind
instalarea sistemelor de panouri fotovoltaice pentru producerea de energie electrică, în
vederea acoperirii necesarului de consum și livrării surplusului în rețeaua națională –
Casa Verde Fotovoltaice
AFM a publicat primele liste cu cererile de finanțare aprobate în cadrul Programului.
Persoanele care nu sunt mulțumite de Decizia Comitetului de Avizare trebuie să formuleze,
în 5 zile lucrătoare de la publicare, o contestație pe care să o depună la instalatorul validat,
prin orice formă de comunicare care atestă transmiterea în termen la acesta.
De asemenea, contestația va fi transmisă și la Administrația Fondului pentru Mediu prin
e-mail la adresa contestatiifotovoltaiceracordate@afm.ro
Contestația asumată de persoana fizică, trebuie să conțină în mod obligatoriu,următoarele:
a) datele de identificare a contestatarului;
b) numărul unic de înregistrare a cererii de finanţare;
c) obiectul contestaţiei;
d) motivele de fapt şi de drept pe care se întemeiază.
Instalatorul validat scanează contestația și o introduce în aplicația informatică.
Contestațiile transmise în alt mod decât cel precizat nu se vor lua în considerare!

www.afm.ro

Share