Conferinta Internațională Experiența Luminii-București, 24 octombrie a.c.

Conferinta Internațională Experiența Luminii a fost organizată de Comitetul Național Român pentru Iluminat(CNRI)  și sponsorizată de firmele Zumtobel, Exe Holding și Electromagnetica SA. Evenimentul și-a propus să reunească pe toți cei care apreciază experiența luminii și să le ofere  oportunitatea de a se întâlni cu profesori, specialiști din industrie și oficiali. Conferința s-a desfășurat la București pe parcursul  zilei de 24 octombrie 2019 cu participarea unor cadre universitare, ingineri și experți în iluminat. Un comitet științific a pregătit reuniunea și a ajuns la un consens pentru a utiliza prezentări plenare și interactive și discuții în grupuri mici.

Obiectivele conferinței au fost:

  • Furnizarea unei platforme pentru discuții despre modalitățile prin care politicile și practicile din domeniul iluminatului pot fi extinse și să fie implementate conform cu standardele și principiile de bază.
  • Să analizeze și să informeze pe cei interesați înlegătură cu bunele practici de iluminat pentru ca pe baza acestor  cunoștințe să fie   generate idei pentru următorii pași.
  • Să ofere mai multe date despre certificarea ENEC în Europa de Est și despre dificultățile implementării  Standardelor și / sau a Normelor de iluminat din  Europa.
  • Să ofere o imagine de ansamblu despre tranziția totală la iluminatul bazat pe tehnologia Solid State LED (Lighting Europe Association)
  • Să analizeze și să informeze pe cei interesați despre calitatea luminii și influența luminii asupra oamenilor
  • Să ofere o vedere revizuită la zi  asupra noilor tehnologii de iluminat
  • Să permită stabilirea de noi contacte în domeniu

Participare

Conferința a reunit peste 40 de participanți din patru țări europene, reprezentând agenții guvernamentale, societatea civilă, mediul academic și sectorul privat.

Rezultate

Conferinta Internațională Experiența Luminii  a fost prima de acest fel și există dorința ca ea să se desfășoare anual în viitor. Obiectivul principal a fost ampla discuție despre modalitățile de îmbunătățire a standardelor europene de iluminat și despre conectarea României la organizațiile și asociațiile de iluminat.

Obiectivele finale ale conferinței au fost să împărtășească experiențe din iluminat, să inspire oamenii, să creeze rețele și să ia măsuri pentru reducerea decalajului de cunoștințe. Conferința a servit drept platformă pentru schimbul de experiență în iluminat și pentru aplicații noi pentru tehnologiile de iluminat.

Reprezentanți ai unor structuri nonguvernamentale, experți și membri ai unor structuri academice, au prezentat exemple de bune practici și cunoștințe dobândite despre iluminat. Rezultatul principal al conferinței a fost un „apel comun la acțiune”, care acoperă principalele recomandări care decurg din prezentările  și discuțiile grupurilor de lucru.

 Deschidere

Prof. S Matei, director al Comitetului Național Român pentru Iluminat, a deschis conferința, a salutat participanții și a reiterat angajamentul de a asigura o mai bună calitate a luminii, ce are o  bună influență asupra oamenilor. Mai mult, domnul Bence Thurnay (ENEC) a discutat despre certificarea ENEC în Europa de Est ca o problemă-cheie în furnizarea produselor de iluminat  de bună calitate.  De asemenea, au fost dezbătute dificultățile  legate de acreditare. D-sa și-a exprimat aprecierea față de organizatorii conferinței, a urat participanților un schimb productiv de idei și a încurajat delegații să se implice în discuții active și deschise.

Plenar

Prezentatorii din ședințele în plen, au inițiat discuțiile și au oferit detalii la probleme specifice. Au fost identificate cele mai recente evoluții și tendințe viitoare în temele abordate, precum și evaluarea importanței tendințelor  din  tehnologia de iluminat Solid State și pentru evoluția afacerilor. Conferința a sporit gradul de conștientizare în rândul cadrelor universitare și al producătorilor  de iluminat cu privire la impactul noilor reglementări și al tendințelor tehnologice asupra nevoilor viitoare în acest domeniu.

Concluzii

Concluziile au fost prezentate de prof. Cătălin Gălățeanu, președintele Comitetului Român de Iluminat, care a declarat că acest eveniment va avea ca rezultat un schimb intens de informații între participanți cu privire la tehnologiile LED, precum și discuții amănunțite despre tendințele și forțele motrice din domeniul iluminatului.

Lucrările prezentate la Conferință pot fi vizualizate și descărcate de aici :

 

 

 

Share