Cabluri de date LAPP pentru Ethernet industrial

În articolul precedent am subliniat o serie de amănunte referitoare la cablurile de date LAPP destinate transferului de semnale de joasă frecvenţă. De această dată ne vom concentra asupra unor aspecte legate de cablurile de date destinate Ethernetului industrial.

După cum am precizat în mai multe rânduri, mediul industrial este caracterizat de prezenţa unui zgomot electromagnetic de valoare ridicată şi cu un spectru armonic foarte variat. Electronica de putere, una dintre sursele majore de câmpuri electromagnetice perturbatoare, este din ce în ce mai prezentă în aplicaţiile industriale deoarece permite ajustarea extrem de fină a tuturor proceselor tehnologice. În aceste condiţii, cablurile destinate transferului de date de înaltă frecvenţă trebuie să aibă sisteme de ecranare compatibile mediului în care sunt pozate dar, de asemenea, trebuie să facă faţă şi celorlalte agresiuni posibile legate de temperatura şi chimismul mediului sau mişcările repetitive la care sunt supuse.
Pe plan global, se observă o tranziţie rapidă de la cablurile de magistrală de tip Profibus, Modbus, Can etc. spre magistralele de date de tip Ethernet Industrial. Logica acestui transfer este legată de creşterea volumelor de date care trebuie transferate corect, sigur, şi cât mai rapid.
Tendinţa va fi amplificată pe măsură ce conceptul de Internet of Things (IoT) va fi implementat pe scară largă.
LAPP s-a concentrat de mai mult timp asupra acestui segment de produse prin dezvoltarea de soluţii complete care cuprind cabluri de date, conectori şi accesorii care să acopere toate solicitările. Brandul ETHERLINE® oferă astăzi soluţii pentru crearea reţelelor de date în zonele industriale sau clădiri, pentru cablarea maşinăriilor industriale, sistemelor de automatizare sau control.

 

Ce este specific la cablurile din
brandul ETHERLINE®?

Voi trece în revistă câteva aspecte. Indiferent de frecvenţa pentru care au fost proiectate, toate cablurile destinate mediului industrial au sisteme de ecranare complexe în care se regăseşte obligatoriu ecranul ţesut din liţe de cupru cositorite, cu densitate optică minimă de 85%. Acest ecran este esențial în mediul industrial. Mulţi ingineri practicieni din domeniul automatizărilor industriale au fost martori la disfuncţionalităţi ale instalaţiilor aparent fără motiv, cu o apariţie aleatorie, foarte greu de catalogat. Din proprie perienţă am constatat că utilizarea unui cablu de Ethernet industrial care nu are sistemele de ecrane corect realizate poate duce la asemenea evenimente.
Produsele LAPP din brandul ETHERLINE® au precizate sistemele de ecranare conform codificării universal recunoscute:
– TP de la twisted pair, adică pereche torsadată. Torsadarea sau răsucirea conductorilor între ei poate să fie făcută la nivel de pereche (doi conductori sunt răsuciţi elicoidal, pasul de torsadare este cu atât mai mic cu cât cablul este destinat funcţionării la frecvenţe mai mari).
Există posibilitatea ca 4 conductori să fie torsadaţi în stea cu 4 colţuri, vezi exemplul ETHERLINE® Festoon PN Cat.5e;
– U de la Unscreen, adică neecranat. UTP înseamnă perechi torsadate neecranate;
– F de la Foil, adică ecran constituit din folie aluminizată. F / UTP înseamnă ecran colectiv din folie peste perechi torsadate, neecranate individual. F / FTP înseamnă ecran colectiv din folie peste perechi ecranate individual, cu folie aluminizată;
– S de la Screen, adică ecran ţesut din liţe de cupru stanat. Ecranul ţesut este poziţionat spre exteriorul cablului fiind primul ecran de sub mantaua exterioară. S / FTP înseamnă ecran ţesut din cupru stanat peste perechi torsadate ecranate individual cu folie aluminizată.
-SF / UTP înseamnă ecran colectiv din folie aluminizată şi ecran colectiv din ţesătură de cupru stanat, ambele ecrane peste perechile torsadate neecranate.
Deoarece geometria internă a perechilor torsadate este foarte importantă pentru menţinerea constantă a impedanţei caracteristice, la cablurile de date destinate mișcărilor repetitive LAPP utilizează un separator dielectric sub formă de cruce care asigură poziţionarea sigură a perechilor.
Pentru asigurarea capacităţilor minime între conductori, LAPP utilizează izolaţii spumate din polietilenă sau poliolefină. Spumarea este realizată prin injecţie controlată de gaz inert astfel încât se obţine o calitate izotropă.
De asemenea, izolaţia exterioară a cablurilor de date trebuie să fie conformă cu mediul în care vor fi pozate. De multe ori se pot regăsi în instalaţiile industriale cabluri de date la care izolaţia exterioară prezintă fisuri, semn clar al necorelării materialului de izolaţie cu agresiunile chimice sau termice specifice zonei.
Pentru astfel de zone, LAPP vă oferă cabluri de Ethernet Industrial la care izolaţia exterioară este realizată din poliuretan, polimeri reticulaţi cu electroni acceleraţi sau material fără halogeni cu întârziere la propagarea flăcării. Inclusiv pentru instalaţiile care trebuie să transmită date chiar şi în cazul unui incendiu, LAPP vă oferă soluţii sigure pentru cel puţin 120 de minute de expunere la foc.
Pentru găsirea cablului de Ethernet Industrial potrivit aplicaţiei dumneavoastră, LAPP a pus la punct un motor de căutare foarte uşor de folosit. Tastaţi www.lapp.ro, apoi de pe iconiţa Produse selectaţi Configurator de cabluri, iar din Cuvinte cheie alegeţi Sisteme de Magistrale. Puteţi opta pentru cabluri de date corespunzătoare protocoalelor EtherCat, Profinet sau EtherNet IP. Vă rămâne să precizaţi numărul de perechi, secţiunea şi tipul de mişcare la care va fi supus cablul, rezistenţa la uleiuri sau ultraviolete.
Pentru rețelele industriale, LAPP oferă și elemente active de tipul switch-urilor cu montare pe șină Omega, fără ventilator mecanic, cu cele mai mici dimensiuni de gabarit.
Întreaga gamă poartă numele de ETHERNET® ACCESS.
Cablurile de patchcord sunt şi ele în preocuparea permanentă a LAPP şi putem să vă oferim o gamă bogată de soluţii atât cu conectori RJ45, cât şi c  conectori de tip M12 codificaţi D sau X.
Echipa LAPP România vă stă la dispoziţie pentru alegerea celor mai potrivite produse şi soluţii necesare aplicaţiilor dumneavoastră.
Începând cu luna septembrie, pe site-ul www.lapp.ro veţi putea urmări o serie de scurte prezentări destinate selectării corecte a produselor potrivite.

Ing. Dan Ciortea LAPP Romania

http://www.lapp.ro

Share