ASRO: Standardele sprijină evoluția LED-urilor

Odată cu apariția tehnologiei LED, perspectivele iluminatului s-au extins considerabil. Nu numai că LED-urile reprezintă o alternativă durabilă la iluminatul convențional, dar au și aplicabilitate în diverse domenii, sprijinind procese în sistemele inteligente de iluminat, tehnologiile IA, automatizare, echipamente electrice și electronice etc.

De la apariția primelor becuri incandescente din secolul al XIX-lea, inițiativele pentru crearea unui bec electric sustenabil s-au înmulțit. Au urmat becurile economice, cele cu halogen, în prezent discutându-se despre crearea unor becuri durabile, prietenoase cu mediul înconjurător și eficiente din punct de vedere energetic.
Organizația Națiunilor Unite (ONU) care preconizează că până în anul 2050, în jur de 68% din populația lumii va locui într-o zonă urbană, atrage atenția administrațiilor orașelor că trebuie să se pregătească pentru a face față necesităților viitoare – printre acestea se regăsește și iluminatul electric. Una dintre soluții este reprezentată chiar de becurile cu LED, a căror lumină este plăcută ochiului, nu conțin mercur și au un consum redus de energie.
De-a lungul timpului, au fost elaborate zeci de standarde pentru iluminat la nivel internațional și național, standarde care vin în sprijinul industriei producătoare de becuri cu o terminologie comună ce definește și permite utilizarea, iar mai apoi progresul tehnologiilor de iluminat.

Acestea sunt menite să răspundă cerințelor din domeniu, în mod special celor referitoare la condițiile de performanță și de securitate pentru corpurile de iluminat. Având în vedere că în ultimii ani tehnologia LED a depășit becul incandescent, atât din punctul de vedere al sustenabilității, cât și din cel al eficienței de iluminat, printre standardele pentru LED-uri adoptate de către organismul național de standardizare (ASRO) se regăsesc:
– SR EN IEC 62031:2020 – Module LED pentru iluminat general. Specificații de securitate;
– SR EN IEC 62384:2020 – Aparataj electronic alimentat în curent continuu sau în curent alternativ pentru module LED. Cerințe de performanță;
– SR EN IEC 63013:2020 –LED-uri încapsulate. Proiecție pe termen lung pentru mentenanța fluxului luminos și a fluxului energetic;
– SR EN 12665:2019 – Lumină și iluminat. Termeni de bază și criterii pentru specificarea cerințelor de iluminat, care definește cerințele pentru măsurarea mărimilor electrice, fotometrice și colorimetrice ale lămpilor cu LED-uri, modulelor LED și aparatelor de iluminat cu LED, destinate funcționării cu tensiuni de alimentare cu curent alternativ sau curent continu, eventual cu aparatajul de comandă LED asociat;
– SR EN IEC 62717:2018 – Module LED pentru iluminatul general.
Cerințe de performanță;
– SR EN 62504:2015/A1:2018, care prezintă terminologia necesară industriei prelucrătoare de componente și părților interesate din industria LED-urilor de la nivel național sau european;
– SR EN 62612:2014, care specifică cerințele de performanță, precum și condițiile și metodele de încercare impuse pentru asigurarea conformității lămpilor cu LED cu dispozitiv de stabilizare încorporat, destinate iluminatului casnic și iluminatului general similar.
Acestea și nu numai permit evoluția sistemelor inteligente de iluminat (spre exemplu, există deja LED-uri echipate cu senzori, controlate prin aplicații mobile, LED-uri care colectează, analizează și stochează date etc., care sprijină autoritățile publice, industriile specializate, centrele de cercetare, IMM-urile și chiar consumatorii).
Aplicarea standardelor a fost și va continua să fie o cerință indispensabilă pentru a asigura performanța și siguranța utilizării luminii electrice, care sprijină totodată progresul tehnologiilor care folosesc becuri LED și astfel protejează mediul înconjurător.
Pentru mai multe standarde care fac referire la specificațiile de securitate, cerințele generale sau cele de performanță pe care trebuie să le îndeplinească becurile LED, accesați magazinul online al ASRO: www.magazin.asro.ro. Ne aflăm în pragul unei noi revoluții a iluminatului.
Despre ASRO
ASRO – Organismul Național de Standardizare – este platforma națională pentru elaborarea și adoptarea standardelor europene și internaționale.
Ca parte a comunității globale de standardizare, fiind membru al ISO, IEC, CEN, CENELEC și ETSI, ASRO joacă un rol important în punerea la dispoziție, pentru o gamă tot mai largă de părți interesate, a unei platforme ușor accesibile, necesară pentru participarea la activitatea de standardizare a acestor organizații.
Aceasta ajută la furnizarea de soluții eficiente pentru afaceri competitive, sprijinirea obiectivelor de politici publice, sprijinirea certificării și supravegherii pieței și oferă un mecanism eficace de promovare a protecției consumatorului și a responsabilității sociale.
Website: www.asro.ro
Contact media: relatii.publice@asro.ro
Twitter: @RoStandard

Share