ASRO: Exploatarea instalațiilor electrice

Instalațiile electrice sunt indispensabile încă din momentul în care au fost inventate și utilizate pe scară largă, fiind responsabile pentru distribuția și utilizarea energiei electrice. Orice instalație, fie ea fixă sau mobilă, trebuie întreținută și modernizată, ceea ce implică un anumit risc. Acest risc poate fi minimizat în mod eficient prin respectarea normelor de siguranță, implicit prin aplicarea standardelor, verificarea mijloacelor electrice și prin utilizarea uneltelor corespunzătoare activității.

Exploatarea unei instalații electrice implică inspectarea, întreținerea și repararea acesteia. Drept urmare, întocmirea unui plan de funcționare a instalației electrice care să prescrie procedurile și acțiunile necesare pentru menținerea acesteia în stare funcțională și pentru a efectua toate activitățile de mentenanță necesare este fundamentală. Recent, ASRO a adoptat la nivel național noua ediție a standardului SR EN 50110-2:2021 – Exploatarea instalațiilor electrice. Partea 2: Anexe naționale (cu versiune în limba engleză), format dintr-un ansamblu de anexe naționale normative (una pentru fiecare țară membră a CENELEC –
Comitetul European de Standardizare în domeniul Electrotehnic). În cadrul acestuia, sunt specificate fie prescripțiile de securitate actuale adiționale, fie suplimentele naționale conexe acestor minime cerințe la momentul elaborării standardului. Acesta face parte din seria de standarde europene EN 50110 referitoare la exploatarea instalațiilor electrice, care este compusă din SR EN 50110-1:2013 și SR EN 50110-2:2021.
Prima parte a seriei este în vigoare și definește prescripțiile pentru asigurarea securității exploatării instalațiilor electrice și lucrărilor la acestea sau în vecinătatea lor, valabile pentru toate țările membre ale CENELEC, dar și câteva anexe informative suplimentare care se referă la securitate. Totodată, acesta se aplică tuturor instalațiilor care funcționează la niveluri de tensiune pornind de la tensiune foarte joasă și ajungând până la înalta tensiune.
Cea de-a doua parte, recent revizuită, oferă transparență domeniului prin prezentarea legislației și a standardelor care trebuie respectate în timpul exploatării instalațiilor electrice.
Cu ajutorul celor două standarde se aliniază progresiv nivelurile de securitate asociate exploatării, pentru lucrări aferente instalațiilor electrice.
Deși se recunoaște faptul că în prezent există specificații naționale de securitate care diferă de la o țară membră UE la alta, intenția experților în cadrul activității de standardizare de la nivel european este ca pe viitor, prin intermediul standardelor, să se reușească crearea unui nivel de securitate comun. În plus, pentru caacest ideal să fie atins, este necesar ca toți cei care lucrează în domeniul instalațiilor electrice să cunoască și să aplice cu rigurozitate prescripțiile și recomandările existente.
Despre ASRO
ASRO – Organismul Național deStandardizare – este platforma națională pentru elaborarea și adoptarea standardelor europene și internaționale, precum și pentru elaborarea standardelor române originale.
Ca parte a comunității globale de standardizare, fiind membru al ISO, IEC, CEN, CENELEC și ETSI, ASRO joacă un rol important în punerea la dispoziție, pentru o gamă tot mai largă de părți interesate, a unei platforme ușor accesibile, necesară pentru participarea la activitatea de standardizare a acestor organizații.
Prin participarea în cadrul activității de standardizare, fiecare membru este la curent cu noile procese tehnologice standardizate, poate susține punctul de vedere cu privire la conținutul proiectelor de standarde în curs de elaborare și își poate adapta din timp modul de lucru pentru a respecta cerințele standardizate la nivel european.
Website: www.asro.ro
Contact media: relatii.publice@asro.ro
Twitter: @RoStandard

Share