Gestionarea utilizatorilor în Platforma EPLAN

Gestionarea utilizatorilor în Platforma EPLAN

Mediile de lucru în domeniul ingineriei devin din ce în ce mai complexe, fiind implicate persoane din mai multe domenii de activitate (ingineri de proces, mecanici, electricieni, automatiști) și având diverse nivele de cunoștințe și compentențe. Un mare avantaj al Platformei EPLAN este faptul că toate aceste persoane pot să lucreze în același mediu și pe aceleași baze de date. Din acest motiv, este foarte importantă gestionarea drepturilor pe care le are fiecare utilizator în accesarea acestor date, dar și zonele din proiecte care le sunt alocate. Pentru a acoperi aceste nevoi specifice, EPLAN vă oferă două funcții importante: User rights management și Multiuser management.

Modulul de gestionare a drepturilor de utilizatori func­ționează similar cu cel din MS Windows; acesta permite definirea de grupuri de utilizatori cu diverse atribuții și drepturi cores­punzătoare, începând cu Administra­torii de sistem – cu drepturi complete, Editorii de scheme – care au posibi­litatea să creeze și să modifice sche­mele electrice, pneumatice sau diagra­mele de proces și Editorii de master data – care au sarcina de a întreține bazele de date, cartușele și formele. În plus față de aceste grupuri standard, fiecare companie are posibilitatea să își de­finească propriile cate­gorii de uti­lizatori, în funcție de necesități. Pentru fiecare grup, se poate defini detaliat, la nivel de opțiune din meniu, ce funcții pot accesa utilizatorii de acel tip.

În continuare, fiecărui utilizator al sistemului i se aso­ciază una sau mai multe categorii de  utilizatori, acest lucru ajustând meniurile și barele de butoane ale sistemului, pentru a permite utilizatorului să facă doar operațiile ce au fost activate pentru acel grup de utilizatori. Identificarea utilizatorilor la pornirea aplicației se poate face fie printr-o fereastră suplimentară de Login, cu nume de utilizator și parolă, sau se poate folosi utilizatorul din MS Windows.

În editarea proiec­telor mari, de sute de pagini sche­matice, este foarte utilă delimitarea zonelor schematice din proiect și alocarea lor anumitor utilizatori, pentru a evita editarea aceluiași set de date simultan. În aceste situații vă poate ajuta modulul de gestionare a proiectelor multi-utilizator. Acesta permite definirea de secțiuni de lucru pe baza filtrării paginilor după diverse criterii, cum ar fi: tipul de pagină (în cazul în care se dorește definirea secțiunilor de lucru pe discipline – electrică, mecanică, proces) sau chiar după numele structurilor (tablourilor) în cazul în care toate schemele din proiect sunt electrice. La deschiderea proiec­tului, fiecare utilizator are posibilitatea să își aleagă sec­țiunea pe care va lucra, limitând astfel zona din proiect la care va avea acces.

Aceste două module au fost dezvoltate semnificativ în ultimele versiuni, noutăți aducând și versiunea EPLAN 2.5 ce urmează a fi lansată oficial în cadrul târgului interna­țional de automatizări IEAS 2015, de la Palatul Parlamen­tului. Vă invităm să testați aceste module și să vedeți și cele­lalte noutăți aduse de versiunea 2.5, precum navigatorul de macrouri, noua interfață a sistemului de Help, îmbună­tățirile aduse editorului de cleme, simplificarea filtrărilor în navigatoare, rutarea cablurilor în Fieldsys pe baza sche­melor monofilare și multe altele.

www.eplan.ro

Share