ABB deschide primul Centru de Robotică în România

Noul Centru de Instruire ABB deschis în cadrul Universității“Politehnica” din București devine Centrul Național ABB de Instruire Directă și Asistată în Robotică.

ABB a inaugurat pe data de 12 decembrie centrul său de
instruire în robotică, înființat recent prin parteneriat public privat
cu Universitatea Politehnică din București, în cadrul Facultății de
Ingineria și Managementul Sistemelor Tehnologice, Depar –
tamentul Mașini și Sisteme de Producție (MSP), Specializarea
Robotică. Centrul de instruire, complet echipat, va fi utilizat atât
de către clienții și partenerii ABB, cât și de către studenții uni –
versității.
Noul Centru de Instruire va permite viitorilor ingineri să
beneficieze de instruire avansată în domeniul sistemelor
de producție robotizate și în cel al automatizărilor indus –
triale. ABB a pregătit module specifice de curs, în cola –
borare cu profesorii universității, module care sunt deja
integrate în planul de învățământ al studenților. Modulele
de training constau într-un studiu amănunțit al roboților
ABB și al sistemelor complementare asociate acestora
din toate punctele de vedere (mecanic, electric, progra –
mare și comandă).
“Considerăm această inițiativă ca fiind un pas im –
portant și un sprijin extraordinar atât pentru studenți cât și
pentru clienții ABB care vor beneficia de instruire în acest
nou Centru. Aceștia, nu numai că vor avea posibilitatea de
a vedea soluții de robotizare ABB cu aplicabilitate directă,
dar vor putea fi la curent cu cele mai recente inovații ABB
în domeniu, într-un mod direct și pragmatic“, a declarat
Tomasz Wolanowski, Country Managing Director al ABB
în Romania.
“Înființarea Centrului Național ABB de Instruire Directă
și Asistată în Robotică în facultatea UPB, IMST, Depar ta –
mentul MSP reprezintă pentru Specializarea de Robotică
pilonul principal de sprijin în parteneriatul cu mediul in –
dustrial specific dezvoltatorilor, integratorilor și uti liza –
torilor de soluții de fabricație robotizată. Datorită investiției
ABB Romania la nivelul de dotări aferente noului Centru,
studenții specializării Robotică și partenerii ABB au acum
la dispoziție un laborator cu soluții de ultimă generație,
operaționale la scară industrială reală“, a declarat prof. dr.
ing. Adrian Nicolescu, Coordonatorul programelor de
studii de licență și master în Robotică, Prodecan al Fa –
cultății IMST și responsabil cu domeniul de Cercetare.
Centrul de instruire ABB este acum echipat cu roboți și
cu o gamă largă de echipamente industriale comple –
mentare cu care roboții interacționează în mod direct și
anume: echipamente video cu camere de vedere arti –
ficială 3D, dispozitive de urmărire dinamică a conveioa –
relor cu module speciale de control al traductoarelor de
poziție, senzori inductivi, sisteme de oprire pe flux a
circulației paletelor port-piese și indexare a paletelor,
componente pentru automatizări pneumatice, (cilindri,
distribuitoare etc.), efectori pentru prinderea mecanică a
pieselor montate pe flanșele roboților, protecții peri –
metrale, standuri de piese și accesorii, ecran de dimen –
siuni mari pentru proiecții specializate, toate pregătite
pentru a dezvolta aplicații la scară industrială reală. Toate
mișcările și interacțiunile roboților sunt monitorizate,
componentele comunicând intre ele prin protocoale in –
dustriale, cum ar fi Profibus, Profinet, cât și prin inter –

mediul automatelor programabile de înaltă performanță, a
blocurilor de Intrări /Ieșiri și a interfețelor operator HMI.
Echipamentele ABB integrate în cadrul Centrului de
Instruire constau în doi roboți cu arhitectură generală de
tip braț articulat, unul IRB 120 și respectiv unul IRB 140
precum și robotul colaborativ YuMi. În cadrul Centrului
sunt puse la dispoziția celor interesați atât controlerele din
generația IRC5 în varianta normală cât și în variantă com –
pactă. Mai mult, în activitățile de instruire vor fi utilizate
licențele pentru software-ul ABB Robot Studio, ce permit
derularea activităților educaționale/de training atât on-line
cât și off-line.
Centrul ABB pune de asemenea la dispoziția utiliza –
torilor pachetul software ABB Automation Builder, permi –
țând viitorilor specialiști să combine învățarea teoretică cu
cea practică, să configureze, programeze și să rezolve
diferite situații de lucru specifice automatizării industriale
cu PLC AC 500, în deplină siguranță. Protecția sistemelor
este asigurată cu componente Jakob Safety.
Conveioarele sunt comandate și acționate cu ajutorul
motoarelor trifazate ABB și al convertizoarelor de frec –
vență ACS 380, cu parametrizare și monitorizare facilă.
Aceste componente se pot găsi de obicei integrate în
echi pamentele de transport, mixere, extrudoare, maca –
rale, mașini de imprimat, lifturi etc. ABB a dotat comple –
mentar Centrul și cu trei standuri demonstrative dedicate
instruirii pentru utilizarea sistemelor de acționare electrică
ce integrează convertizoare de frecvență.
ABB România va utiliza acest centru de instruire
pentru proiecte viitoare și pentru experimentarea de noi
aplicații, precum și pentru diverse demonstrații dedicate
clienților companiei. În toate aceste proiecte Departa –
mentul MSP din cadrul Facultății de Ingineria și Mana –
gementul Sistemelor Tehnologice va fi partenerul ABB
pentru elaborarea de noi teme, proiecte și soluții.
ABB are o bază instalată de peste 300.000 roboți în
întreaga lume și de peste 900 roboți industriali numai în
România. ABB este lider de piață în România în domeniul
robotizării, principalele aplicații industriale robotizate
incluzând sudare, vopsire, împachetare, paletizare și
diferite operații de manipulare. ABB oferă de asemenea
mentenanță preventivă pentru soluțiile implementate în
România. Cu YuMi, ABB depășește din nou limitele
automatizării prin extinderea fundamentală a tipurilor de
procese industriale ce pot fi automatizate cu roboți.
ABB (ABBN: SIX Swiss Ex) este un lider în tehnologia
de pionierat în produse de electrificare, robotică și control
al mișcărilor, automatizări industriale și rețele energetice,
deservind clienții în domeniile utilităților, industriei, trans –
porturilor și infrastructurii la nivel global. Continuând o
istorie de peste 125 de ani de inovație, ABB scrie astăzi
viitorul digitalizării industriale, fiind parte activa a Revo –
luției Energetice și a celei de a patra Revoluții Industriale.
ABB operează în peste 100 de țări, având aproximativ
136.000 angajați. ( www.abb.com)

 

 

Share