Tubul fluorescent liniar T8 – interzis la comercializare în UE din 1 septembrie 2023

REGULAMENTUL (UE) 2019/2020 AL COMISIEI din 1 octombrie 2019 de stabilire a cerințelor în materie de proiectare ecologică aplicabile surselor de lumină și dispozitivelor de comandă separate, elaborat în temeiul Directivei 2009/125/CE a Parlamentului European și a Consiliului și de abrogare a Regulamentelor (CE) nr. 244/2009, (CE) nr. 245/2009 și (UE) nr. 1194/2012 ale Comisiei , va  interzice conform unui calendar precis comercializarea produselor de iluminat cu performanțe energetice slabe.  Regulamentul a intrat în vigoare la sfârșitul lui decembrie 2019 . Tubul fluorescent liniar T8 este inclus printre produsele care intră sub incidența acestei reglementări.

Retragerea de pe piață a mai multor categorii de lămpi  ce nu îndeplinesc cerințele prevăzute în Regulament.

Produs Propunere inițială Text final
Lămpi cu halogen R7s >2,700 lm 1 Septembrie 2018 1 Septembrie 2021
Tub Fluorescent liniar T8 1 Septembrie 2018 1 Septembrie 2023
Surse pentru lămpi G9-, G4- și GY6.35 1 Septembrie 2021 1 Septembrie 2023

După cum se observă din tabelul de mai sus,  de la 1 septembrie 2023 va fi interzisă comercializarea tubului  linear cu descărcare în gaze, tubul fluorescent liniar T8 (TLD 8) ca și a altor produse din aceeași categorie.

Textul Regulamentului mai sus menționat poate fi descărcat urmând linkul :

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/RO/TXT/PDF/?uri=CELEX:32019R2020&from=EN

Share