Studiul ARC : Realizarea de studii de 30 de zile privind sarcinile, cu înregistrator de calitatea energiei și puterii Fluke 1738

Studiul ARC : Atunci când adăugați sarcini noi la un branșament electric existent sau la un grup de linii de alimentare, primul lucru pe care trebuie să îl determinați este dacă sistemul existent poate accepta sarcini noi. De exemplu, dacă aveți un serviciu de 600 A instalat într-o rețea, mai puteți adăuga o sarcină de 100 A?
Capacitatea sistemului dvs. va fi depășită? Pentru a răspunde la aceste întrebări, mai întâi trebuie să răspundeți la alta: Care este cea mai mare sarcină pe care o suportă sistemul acum?

Ce trebuie să stiți ?
Adeseori, autoritățile locale din domeniul energetic trebuie să cunoască aceste informații înainte de a putea emite autorizații. În plus, veți avea nevoie de o înțelegere cuprinzătoare a sarcinii curente pentru a evalua orice sistem nou pe care planificați să-l instalați.
Pentru a determina capacitatea echipamentului existent, luați în considerare dimensiunea conductorului de intrare, specificațiile echipamentului și spațiul pentru circuite noi. Pentru a stabili sarcina prezentă, va fi necesar fie să calculați precis sarcinile existente, fie să le măsurați.
Modul în care sunt efectuate aceste calcule variază în funcție de zona geografică dar, de obicei, se vor măsura energia și curentul consumate pentru a se obține o soluție sigură, fiabilă, a problemei.
De exemplu, în multe zone din America de Nord, Articolul 220 al NEC din 2014 oferă două metode pentru a determina sarcinile existente și consumul maxim pe care sistemul îl poate suporta.
NEC definește consumul ca puterea medie consumată de sarcină, pe intervale de 15 minute. Metoda principală propusă de NEC pentru determinarea sarcinilor existente și a puterii maxime este aflarea
nivelului maxim al puterii pe durata unui an. Această metodă este aplicabilă numai dacă dispuneți de date privind puterea colectată timp de un an.
Metoda alternativă este să înregistrați cererea pe o perioadă de 30 de zile pentru a găsi cererea tipică maximă. Acest articol descrie metoda de înregistrare de 30 de zile cunoscută ca studiu de sarcină.

NEC specifică faptul că:
• Cea mai mare putere reprezintă cea mai mare putere pentru toate liniile de alimentare.
• Trebuie să efectuați măsurători atunci când clădirea este ocupată.
• Includeți sarcinile instalațiilor de încălzire și răcire, oricare este mai mare, sau faceți corecții pentru a lua în considerare aceste sarcini.
• Adăugați orice alte sarcini ocazionale.

Ca de obicei, autoritățile locale sunt responsabile pentru interpretarea codului și măsurătorilor electrice.
Regulamentele locale determină când trebuie efectuat un studiu de sarcină, stabilesc precis informațiile necesare și procesul de evaluare. Asigurați-vă că înțelegeți cerințele locale înainte de a începe un studiu de sarcină. Abordarea NEC oferă o metodă logică, ce poate fi adaptată pentru a răspunde cerințelor locale.

Studiul ARC

Efectuarea unui studiu de sarcină cu un înregistrator de calitate a energiei și puterii Fluke 1738 necesită doar 5 pași simpli: 
1. Conectați instrumentul la liniile de alimentare sau la branșamente
Utilizând echipament individual de protecție adecvat, conectați înregistratorul de calitate Fluke 1738 la linia de alimentare și asigurați zona astfel încât nimeni să nu umble la configurația dvs. Instrumentul trebuie să fie alimentat de la rețea, astfel încât să nu găsiți la întoarcere un instrument care și-a consumat toată bateria după un timp scurt. Pentru un sistem trifazat „în stea”, vor fi nece sare șapte sau opt conexiuni (în unele cazuri, intensitatea pe conductorul de nul nu este luată în considerare):
• Tensiuni trifazate
• Tensiune pe conductorul de nul
• Curenți trifazați
• Curent pe conductorul de nul
2. Setați parametrii sistemului de energie electrică
Setați topologia rețelei ca fiind „stea” sau „triunghi”, pentru a se potrivi cu sistemul pe care îl înregistrați. Verificați dacă tensiunea nominală a rețelei (tensiunea de rețea) și frecvența acesteia sunt corecte.
Înregistratoarele Fluke includ versiuni cu afișaj, pe care puteți verifica dacă toate conexiunile sunt efectuate corect; la unele instru mente este disponibilă o funcție de configurare și corecție automată, prin intermediul căreia vă puteți asigura că ați efectuat corect conexiunile și configurarea. În plus, afișarea formei de undă și a vectorului de fază oferă informații detaliate despre configurare.
3. Setați timpul de înregistrare
Setați înregistratorul Fluke 1738 pentru intervale de mediere de 15 minute și o durată de înregistrare de 30 de zile. Timpul mediu de 15 minute este specificat în NEC 220 drept perioadă de timp prestabilită.
4. Începeți înregistrarea
Pe afișajul pentru putere, înregistratorul Fluke 1738 va afișa minimul, maximul și media acestei mărimi la fiecare 15 minute:
• Putere în wați pentru fiecare fază și totală
• Putere reactivă în VAR pentru fiecare fază și totală
• Putere aparentă în VA pentru fiecare fază și totală
• Factor de putere pentru fiecare fază și media
• Medii pentru Energie în kWh și Energie reactivă în kVARh.

Atunci când este selectat ecranul cu evoluția datelor, la fiecare 15 minute din studiul ARC vor fi reprezentate noi valori ale minimei, maximei și mediei, graficul deplasându-se de la stânga la dreapta. Înregistratorul Fluke 1738 poate fi setat, de asemenea, pentru a monitoriza puterea consumată la fiecare 15 minute. Această perioadă de consum este utilizată frecvent de către companiile de utilități pentru a percepe tarife variabile consumatorilor industriali și comerciali. Minimizarea consumului poate ajuta utilizatorii să economisească bani pe baza convenției de tarifare a electricității.
În timpul perioadei de măsurare de 30 de zile (sau a perioadei stabilite) este posibil să colectați datele pentru evaluare de pe ecranul instrumentului sau atunci când utilizați înregistratorul de calitate Fluke 1738 , pur și simplu prin conectarea unei memorii USB la portul USB de pe instrument pentru a descărca datele parțiale fără a întrerupe studiul pe termen lung. În plus, unele înregistratoare de calitate a energiei și puterii Fluke vă permit să vizualizați și să analizați wireless datele prin aplicația mobilă Fluke Connect® și software-ul pentru desktop. Datele pot fi evaluate pe instrument cu ajutorul statisticilor de bază furnizate și a trendurilor detaliate memorate. După 30 de zile sau atunci când dețineți informațiile necesare, deconectați înregistratorul de calitate Fluke de la sursă, descărcați datele prin transfer pe memoria USB sau conectând computerul la unitate prin intermediul software-ulului inclus.

5.Descărcați și analizați valorile măsurate

Pentru 30 de zile de înregistrare, cu o măsurătoare la fiecare 15 minute, veți avea 2880 de seturi de măsurători.

Fluke 1738: Jurnalizarea armonicilor trifazate și a evenimentelor  

Utilizați aplicația software pentru a reprezenta grafic aceste date, găsiți intensitatea sau puterea maximă pe fiecare fază, comparați cele trei faze și raportați cea mai mare valoare. Pachetele software au, de obicei, un generator de rapoarte integrat, care include graficele ale intensității și puterii reale, precum și maximul valorii medii a curentului. Raportul dvs. poate varia de la o simplă valoare a intensității sau a puterii până la un document complet cu grafice și tabele. Dar obiectivul final este același: Obținerea unei imagini precise a încărcării sistemului, care să ajute la proiectarea unui sistem îmbunătățit, sigur și care respectă cerințele autorităților locale din domeniul energetic.
Fluke 1738 este instrumentul ideal pentru înregistrarea și analiza energiei și puterii în unitățile comerciale și industriale. De asemenea pe lângă înregistrarea parame trilor de putere pentru studiile de sarcină Fluke 1738:
• Afișează formele de undă ale curentului și tensiunii pe afișajul osciloscopului integrat
• Generează diagramele fazorilor pentru sisteme trifazate
• Măsoară și monitorizează distorsiunile armonice produse de sarcini electronice
• Capturează informații detaliate despre căderile de tensiune și vârfurile cauzate de comutarea sarcinii și
echipamentul defect.

ing. Gabriel Ghioca Director Tehnic ARC BRAȘOV
gabriel.ghioca@arc.ro    www.arc.ro   blog.arc.ro

 

Share