Studiu privind percepția luminii LED-urilor Full Spectrum -Rezumat

Din perspectiva producătorului de LED, este esențial să avem cunoștințe despre percepția LED-urilor de către ființele umane. Pentru a consolida cunoștințele existente și pentru a obține noi cunoștințe cu privire la LED-urile Full Spectrum introduse recent, despre care se afirmă că aduc calitatea luminii naturale în aparatele de iluminat electric, Institutul Fraunhofer pentru fizica construcțiilor (Germania) a realizat un studiu în cooperare cu trei producători de LED-uri,  Nichia (Japonia), Seul Semiconductor (Coreea), Toshiba Materials (Japonia) și cu furnizorul de echipamente LED Lumitronix (Germania). Au fost folosite pentru teste, doar texte scrise cu creionul  pe hârtie pentru a evita influența ecranelor de diverse feluri.

Această lucrare a cuprins 3 părți :

– o comparație tehnică a spectrelor LED-urilor cu spectrul  luminii solare

– o revizuire a literaturii care abordează efectul spectrelor de lumină asupra oamenilor

– un studiu psihologic, incluzând teste subiective și teste de performanță cu 83 de persoane în  cadrul unui birou. Fiecare participant a fost testat timp de o oră într-una din cele 4 setări de iluminat, comparând LED-urile Full Spectrum cu LED-urile convenționale care acoperă diverse aspecte precum confort vizual, naturalețe, concentrare, grad de luciu general, stare de somn, alertă și lucioare.

Principalele descoperiri

  • Pentru 6 din cele 19 subiecte abordate în acest studiu comparativ, rezultatele au fost statistic semnificative. Astfel, LED-urile Full Spectrum au dus la rezultate mai bune (de ex.naturalețe mai mare, nivele mai ridicate de confort) decât pentru LED-uri standard. Cu toate acestea, nu s-au găsit efecte pe termen scurt pentru testele de performanță (atenție, percepția strălucirii, sortarea cardurilor, sortarea țesăturilor). Pentru nicio test comparative din studiu, LED-urile standard nu au depășit ca performanțe LED-urile Full Spectrum.
  • În toate scenariile și condițiile de iluminat cu LED, participanții s-au simțit mai treji și mai atenți la sfârșitul sesiunii de testare, comparativ cu începutul. Cu toate acestea, nicio diferență a fost găsită între cele patru setări LED.
  • Comparația tehnică a relevat faptul că datorită complexității și costurilor, până acum varietatea de calități a spectrului luminii zilnice era de neabordat pentru aplicații de iluminat arhitectural. În prezent însă, redarea culorilor pentru diferite temperaturi de culoare poate fi oferită la performanțe inegalabile de LED-urile Full Spectrum. Acestea oferă posibilitatea de a imita aproape perfect lumina zilei prin soluții de iluminat artificial, lucru neîntâlnit în trecut. Noi metode de evaluare precum TM-30-15 ajută la înțelegerea mai bună a calității spectrelor luminoase a LED_urilor și ar trebui să fie un criteriu acceptat de producători pentru ca profesioniștii și non-profesioniștii să selecteze soluția de iluminat optimă.
  • Literatura de profil a arătat că până acum au fost întreprinse puține cercetări cu privire la impactul LED-urilor Full Spectrum asupra percepției umane, deși există o mulțime de cercetări psihologice cu privire la efectele luminii naturale și luminii artificiale în general.

Concluzie și perspective

Noile surse de lumină permit industriei de iluminat să se apropie mai mult decât înainte de spectrul luminii solare, și acest lucru cu costuri reduse. Cercetând impactul asupra percepției umane, primele testări psihologice în configurațiile de încăperi de birouri, au arătat avantajele   LED-urilor Full Spectrum față de LED-urile convenționale. Materialele de testare și rezultatele dezvoltate și utilizate vor fi utilizate pentru investigații suplimentare cu privire la percepția pentru sectoare cu un grad ridicat de exigență cum ar fi retail și muzee și în medii dinamice precum  industria ospitalității, educația și sectorul îngrijirii sănătății. Lipsa de cunoștințe complementare cercetării asupra metabolismului sporește motivația de a continua cercetările viitoare în acest domeniu.

Despre consorțiul de cercetare:

Institutul Fraunhofer pentru fizica construcțiilor (Germania) a realizat un studiu în cooperare cu trei producători principali de LED-uri Nichia (Japonia), Seul Semiconductor (Coreea), Toshiba Materials (Japonia) și furnizorul de echipamente LED Lumitronix (Germania).

Pentru informații suplimentare, vă rugăm să vizitați www.fraunhofer.de sau www.ibp.fraunhofer.de .

Share