Premiu pentru design: „red dot award 2011“ acordat firmei Wilo pentru instalația cu randament înalt de ridicare a presiunii

 Distincție acordată atât pentru displayul inovativ, cât și pentru funcționalitatea și calitățile ergonomice ale produsului / Utilizarea motoarelor EC de ultimă generație cu cele mai bune randamente / Randamentele motoarelor peste valorile limită IE4 (conform IEC TS 60034-31 Ed.1) / Randamente energetice vizibil crescute față de cele ale motoarelor electrice specificate în Ordonanța UE aplicabilă începând cu 16 iunie 2011

Dortmund. La 4 iulie 2011, la teatrul Aalto din Essen, va fi acordat firmei WILO SE specializată în pompe, la categoria industrie și comerț, mult râvnitul sigiliu de calitate „red dot award: product design 2011“ pentru noul sistem de ridicare a presiunii. Acest sistem care pune accentul în mod special pe consumul redus de energie electrică și un randament ridicat, a fost proiectat pentru a fi utilizat atât în sistemele cu apă potabilă, cât și în sistemele de prevenire a incendiilor ăi a a celor industriale.

Un juriu internațional, compus din 36 de experți, a ales câștigătorul dintre 4.433 produse din peste 60 de țări. „Importanța unui bun design nu trebuie niciodată subestimată“, a declarat prof. Dr. Peter Zec, inițiatorul și președintele tradiționalului concurs. A fost premiat nu numai aspectul inovativ al displayului instalației „Wilo-COR-Helix EXCEL“; designul acestui produs care garantează în mod special siguranța și fiabilitatea în exploatare este motivul succesului înregistrat de acest produs. În acest context, se remarcă și deservirea simplă atât a pompelor, cât și a tablourilor de comandă prin folosirea tehnologiei butonului roșu, consacrată în totalitate pompelor și instalațiilor Wilo. Datorită acestor detalii ergonomice, într-un singur minut poate fi controlată ușor pornirea și asigurarea managementului în funcționarea sistemului de ridicare a presiunii.

Noua instalație de ridicare a presiunii echipată cu două până la patru pompe verticale „Wilo-Helix EXCEL”, cu motoare EC de înaltă eficiență (HED – High Efficiency Drive), oferă cele mai ridicate valori de până acum ale randamentului total. Randamentul motorului depășește limita superioară a viitoarei clase de eficiență IE4 (conform IEC TS 60034-31 Ed.1), care a fost stabilită drept cea mai înaltă. Astfel, toate prevederile viitoare ale noii ordonanțe UE care au intrat în vigoare la 16 iunie 2011, sub Directiva Europeană Ecodesign privind eficiența energetică a electromotoarelor, au fost deja cu mult depășite.

 Designul instalației de ridicare a presiunii a fost realizat de biroul de proiectare Designbüro Mehnert Corporate Design GmbH & Co. KG. din Berlin.

foto_wilo_helix_booster_red_dot

 Legenda imaginii:

  Instalația cu randament înalt de ridicare a presiunii, inovativă și deosebit de economică din punct de vedere al consumului de energie electrică „Wilo-COR-Helix EXCEL“ primește mult râvnitul sigiliu de calitate  „red dot award: product design 2011“. A fost premiat nu numai aspectul inovativ al displayului instalației „Wilo-COR-Helix EXCEL“; motivul succesului înregistrat de acest produs este designul cu avantajele sale ergonomice care garantează în mod special siguranța și fiabilitatea în exploatare.

 

 

Share