Electroprecizia Săcele investește în energii alternative și protecția mediului

S.C. Electroprecizia S.A. va investi peste trei milioane de euro în realizarea obiectivului Centrala Hidroelectrică de Mică Putere (C.H.E.M.P.) Electroprecizia. Proiectul are ca obiectiv realizarea unei capacități de producție a energiei electrice care să valorifice potențialul hidroenergetic datorat căderii brute între priza de captare a apei brute și stația de tratare a apei Săcele.

Acumularea Târlung-Săcele reprezintă principala sursă de alimentare cu apă potabilă a orașelor Brașov și Săcele, deservind circa 300.000 de persoane care reprezintă 87% din totalul populației județului Brașov. În prezent, capacitatea de înmagazinare a lacului de acumulare este de 18,3 milioane mc, urmând ca după terminarea lucrărilor de investiții din etapa I de supraînălțare capacitatea acestuia să crească la 28 milioane mc.

Sediu Electroprecizia
Sediu Electroprecizia

„ Am început în 2012 un proiect care va avea efecte pozitive pe foarte multe planuri: crearea unor noi locuri de muncă, protejarea locurilor de muncă existente în Electroprecizia, protejarea mediului și creșterea securității alimentării cu apă potabilă. Valorificarea potențialului hidroenergetic în zonă va conduce la obținerea de energie nepoluantă, din sursa regenerabilă, eliminându-se potențialele emisii poluante. De asemenea noi, ca și companie, ne vom acoperi în proporție de 60-70% consumul de energie electrică al grupului Electroprecizia. Acest lucru va avea un impact pozitiv semnificativ în menținerea competitivității pe piețele externe și în protejarea locurilor de muncă ale angajaților noștri,” a precizat Directorul General Electroprecizia, ing. Dumitru Matei.

Proiectul C.H.E.M.P. Electroprecizia de producție de energie electrică “verde” presupune realizarea unei noi scheme corelată cu regimul de funcționare al stației de tratare a apei brute Săcele și Graficul de exploatare al Acumulării Târlung. Astfel, va exista un control eficient asupra procesului de captare și, mai ales, asupra transportului apei brute către stația de tratare prin înlocuirea conductei existente cu o conductă din oțel nouă, tratată anticoroziv și laminată cu o rășină în interior. Acest tip de conductă modernă este recomandat pentru aplicații hidroenergetice, aport de apă potabilă și canalizări.

„Municipiul Săcele a avut întotdeauna o problemă cu apa potabilă și de aceea încercăm de mulți ani să aducem îmbunătățiri în acest domeniu. Investiția de la C.H.E.M.P. Electroprecizia este un pas important în acest sens care va contribui la îmbunătățirea calității apei transportate. Mai mult, prin această lucrare, Autoritățile locale realizează o importantă economie la bugetul propriu de investiții, modernizarea tronsonului de aducțiune a apei fiind realizată integral din fondurile Electroprecizia S.A.”, a spus primarul orașului Săcele, dl. Radu Nistor.

C.H.E.M.P. Electroprecizia va fi amplasată la baza barajului, pe amplasamentul unei centrale hidroenergetice vechi care a fost pusă în funcțiune în anul 1922 si care a funcționat până în anii ’60.

Cel mai important lucru pentru noi, realizat prin această investiție C.H.E.M.P. Electroprecizia, este securizarea alimentării cu apă potabilă a majorității locuitorilor din regiunea Brașovului prin reabilitarea conductei de rezervă a SGA de pe acest tronson. Consiliul Județean Brașov susține și încurajează astfel de investiții care, pe lângă beneficiile reale pentru oameni și mediu, valorifică potențialul energetic al zonei și reprezintă și un plus economic pentru județ,” a declarat președintele CJ, dl. Aristotel Căncescu.

Proiectul C.H.E.M.P. Electroprecizia face parte dintr-un proiect de dezvoltare durabilă a zonei, inițiat și coordonat de către Clusterul ETREC, cluster în care sunt parteneri atât Consiliul Județean Brașov, cât și Primaria Orașului Săcele, Universitatea Transilvania, Camera de Comerț și Industrie Brașov și care, printre direcțiile principale de acțiune, își propune dezvoltarea sitstemelor energetice alternative.

Valorificarea resurselor de energie regenerabilă, inclusiv a celor hidroenergetice – în unitați cu putere instalată mai mică de 10 MW – constituie o preocupare constantă a statului român și a Uniunii Europene.

***

Despre Electroprecizia

Electroprecizia S.A. este cea mai mare societate privată din zonă cu un impact social considerabil. Compania are peste 1.300 de angajați, iar 90% din producție este exportată. Electroprecizia este cel mai mare contribuabil la fondul local de taxe și impozite.

Share